DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Yrkesklassificering

Här nedan kan du se under vilka huvudgrupper yrken och titlar har klassificerats. Här är det också möjligt att se vilka yrken som är vanligast (eller ovanligast) i en socken. Sortering kan ske på kolumnen Klassificerade yrken/titlar och Antal genom att trycka på kolumnnamnen. Sök på enstaka ord med hjälp av Ctrl+F.Klassificerade yrken/titlarAntalStavningsnormerade yrken/titlar
adel47adelsman (24) frälseman (9) hovman (3) högädel (3) välboren (7) ädling (1)
adjunkt228adjunkt (51) aftonsångsadjunkt (1) akademiadjunkt (7) läroverksadjunkt (151) seminarieadjunkt (2) skoladjunkt (15) skoladjunkt, före detta (1)
adjutant54adjutant (32) adjutant, förste (2) bataljonsadjutant (4) generaladjutant (10) stabsadjutant (1) överadjutant (5)
agronom34agronom (34)
amiral43amiral (6) amiral, förste (1) amiralinna (1) amiralsdotter (2) amiralshustru (2) generalamiral (2) generalamiralinna (1) konteramiral (15) konteramiral, före detta (4) vice amiral (6) vice amiral, före detta (3)
amma96amma (95) prästgårdsamma (1)
apotekare356amiralitetsapotekare (3) apotekardotter (1) apotekare (314) apotekare, före detta (8) apotekarexpedit (1) apotekargesäll (5) apotekargosse (1) apotekarlärling (9) apotekerska (3) pharmaceut (3) pharmacie kandidat (1) pharmacie studerande (2) provinsialapotekare (3) stadsapotekare (2)
arbetare70408arbetardotter (135) arbetare (43231) arbetare, avviken (4) arbetare, före detta (83) arbetarhustru (125) arbetarson (7) arbetaränka (78) arbeterska (385) arbetsborgare (32) arbetsföreståndare (2) arbetsförestånderska (1) arbetshjon (7) arbetskarl (24488) arbetskarl, frigiven (1) arbetskarl, före detta (42) arbetskarlsdotter (7) arbetskarlshustru (1) arbetskvinna (689) arbetspiga (1) daglönardotter (25) daglönare (604) daglönare, före detta (9) dagsverkare (10) dagsverksarbeterska (1) gr. arbetare (34) gummiarbetare (8) gärningskarl (1) hyttman (5) kassaskåpsarbetare (1) kronoarbetare, före detta (1) kronoarbetskarl (18) kronoarbetskarl, före detta (43) kronodaglönare (3) kronoämbetskarl (1) kättingskärerska (1) limkokare (12) löskarl (20) magasinskarl (1) pennberedargesäll (1) pliktkarl (1) pumpare (23) skrotarbetare (1) smältare (2) snäckarbetare (1) sorterare (1) sprängare (1) stadsarbetare (1) stadsarbetaredotter (1) stadsarbetskarl (249) stadsarbetskarl, före detta (1) stängselnätarbetare (1) trädarbetare (5) tröskverksbyggare (1) värkare (1) arbetspiga (1)
arbetsdräng8803arbetsdräng (308) bonddrängsänka (1) dräng, avviken (1) drängdotter (4) dränghustru (8) fardräng (1) frälsedräng (5) frälsetjänstedräng (19) fyrspannsdräng (1) fördräng (46) gift dräng (2043) gift tjänstedräng (18) gårdsdräng (1915) gårdsdräng, före detta (14) gårdsdrängsdotter (1) hospitalsdräng (6) lasarettsdräng (3) lejesven (1) mannadräng (1) tjänstedräng (4310) tjänstedräng, före detta (2) tjänstefolk (1) tjänstegosse (87) tjänstekarl (5) tjänsteknekt (2) tjänstefolk (1)
arbetspiga3327arbetspiga (1924) arbetspiga (1924) gift piga (4) gårdspiga (108) huspiga (151) kammarbarnpiga (1) kammarpiga (32) kökspiga (8) legopiga (3) mejeripiga (23) prästgårdspiga (1) statpiga (8) tjänstepiga (1063) tjänstepiga, före detta (1)
arkitekt54arkitekt (46) arkitektlärare (1) dessinatör (3) domkyrkoarkitekt (3) stadsarkitekt (1)
arklimästare572amiralitetsarklimästare (1) arklimästardotter (3) arklimästardräng (1) arklimästare (531) arklimästare, före detta (27) arklimästaränka (9)
arrendator16031arrendator (15443) arrendator, före detta (299) arrendator, tillträdande (76) arrendatordotter (22) arrendatorhustru (19) arrendatorson (4) arrendatoränka (4) frälsehemmansarrendator (2) hemmansarrendator (71) hemmansarrendator, tillträdande (4) jordarrendator (77) kyrkojordsarrendator (9) trädgårdsarrendator (1) frälsehemmansarrendator (2) trädgårdsarrendator (1) arrendator (15443) arrendator (15443)
artillerist10170artilleriförvaltare, före detta (2) artillerihantlangare (86) artillerihantlangare, före detta (14) artillerikapten (3) artillerikommissarie (2) artillerikonstapel (39) artillerikonstapel, före detta (3) artillerilärkonstapel (1) artillerilöjtnant (7) artillerirekryt (1) artillerirustmästare (2) artillerisergeant (2) artillerismedgesäll (28) artillerist (6706) artillerist, före detta (2653) artillerist, förrymd (2) artilleristabsofficer (1) artilleristdotter (2) artilleristhustru (15) artilleristänka (80) artillerisvarvare (1) artilleriverkgesäll (1) artillerivolontär (2) flottminör (1) fyrverkare (7) fästningsartillerist (5) kanonbetjänt (1) kanonjär (87) kanonjär, före detta (2) lärfyrverkare (2) lärfyrverkare, före detta (1) lärkonstapel (20) lärkonstapel, före detta (2) marinsjöartillerist, före detta (1) markör (5) musketör (1) styckjunkardotter (6) styckjunkare (322) styckjunkare, före detta (44) styckjunkarhustru (2) styckjunkaränka (5) tygstyckjunkare (1) underkanonier (1) överfyrverkare (1) musketör (1) artillerikapten (3)
askbrännare29askbrännardräng (1) askbrännare (22) askverkmästare (2) pottaskebrännare (4)
assessor124assessor (79) assessorska (12) hovrättsassessor (33)
assistent9assistent (8) biträde (1)
avdelningschef45avdelningschef (4) distriktschef (2) exportkontorsföreståndare (1) filialchef (1) kontorschef (36) reklamchef (1)
badare35badare (4) baderska (3) badmästare (26) lögare (1) stadsbadare (1)
bagare4236amiralitetskronobagare (1) bagardotter (17) bagardräng (9) bagare (2413) bagare, före detta (51) bagargesäll (611) bagargesäll, före detta (8) bagargesällhustru (1) bagarhustru (5) bagarlärling (31) bagarmästare (478) bagarmästare, före detta (6) bagarålderman (2) bagaränka (18) bageriarbetare (67) bageribiträde (2) bagerielev (4) bageriföreståndare (2) bageriidkare (24) bagerikommissarie (3) bagerska (30) bagerska, före detta (1) brödbagare (16) finbagare (1) grovbrödbagare (44) grovbrödbagare, före detta (1) hembagerska (6) husbagare (1) karamellkokare (1) konditor (229) konditor, före detta (5) konditorgesäll (3) konditoriarbetare (2) konditormästare (1) konfektbagare (1) kronobagare (10) kronobagargesäll (27) kronobageriarbetare (2) kronobageriarbetare, före detta (1) kronobagerihantlangardotter (1) kronobagerihantlangare (13) kronoångbageriförman (1) sockenbagare (1) sockerbagare (66) sockerbagargesäll (8) sockerbagarlärling (1) sockerbagarmästare (3) sockerbageriarbetare (1) sockerbageriarbetare, före detta (1) sockerbagerska (2) sockerbrödbagarmästare (1) vetebrödbagarmästare (1) wienerbagare (1)
banktjänsteman348bankbokhållare (115) bankbokhållare, före detta (8) bankkamrer (92) bankkamrer, före detta (6) bankkassör (35) bankkassör, före detta (3) bankombud (13) banktjänsteman (22) bankvaktmästare (35) diskontovaktmästare (3) sparbanksbokhållare (9) sparbankskamrer (2) sparbanksräkenskapsförare (1) sparbankssekreterare (4) sparbankskamrer (2)
banmästare189amiralitetsbanmästare (1) banmästare (155) banmästare, före detta (8) banmästaränka (1) kronobanmästare (2) kronounderbanmästare (1) underbanmästare (10) överbanmästare (11)
barberare235barberardotter (2) barberare (220) barberargesäll (2) barberarmästare (1) bardskärare (1) bardskärarmästare (1) stadsbarberare (8)
barnmorska493amiralitetsbarnmorska (2) barnmorska (389) barnmorska, före detta (25) barnmorskeelev (2) distriktsbarnmorska (1) jordegumma (62) jordegumma, före detta (2) sockenbarnmorska (8) stadsbarnmorska (2)
barnsköterska10barnsköterska (10)
baron348baron (318) baronessa (30)
beckarbetare44beckare (1) beckpackare (36) beckpackare, före detta (1) beckpackaränka (5) beckvägare (1)
befallningsman180befallningsman (173) befallningsman, före detta (6) befallningsmanshustru (1)
befälhavare12bevakningsbefälhavare (4) fortifikationsbefälhavare (1) fältmarschalk (1) generalbefälhavare (2) hauptman (2) vallmästare (2)
begravningsentreprenör3begravningsentreprenör (3)
betjänt1129betjänt (944) betjänt, före detta (37) betjäntänka (5) borgmästarbetjänt (1) frälsebetjänt (1) herretjänare (8) herretjänare, före detta (1) herrskapsbetjänt (3) hovbetjänt (1) kronotjänare (1) lakej (42) lakej, före detta (1) resebetjänt (7) sventjänare (4) tjänare (60) trotjänare (2) uppassare (11) tjänare (60)
bildhuggare189amiralitetsbildhuggare (1) bildhuggardotter (1) bildhuggare (133) bildhuggargesäll (28) bildhuggarmästare (6) bildhuggeriidkare (1) bildsnidare (1) kronobildhuggargesäll, före detta (1) kronobildhuggarmästare, före detta (1) modellör (7) ornamentsbildhuggare (5) underbildhuggare (3) xylograf (1)
biskop1biskop (1)
biträde37hushållerska, före detta (1) hushållsbiträde (25) kafébiträde (1) kallskänksbiträde (1) köksbiträde (4) lantbruksbiträde (2) restaurationsbiträde (1) sjukhusbiträde (1) sköterskebiträde (1) hushållerska, före detta (1)
blockmakare172blockmakare (22) blockmakargesäll (96) blockmakargesäll, före detta (2) blockmakargesälldotter (1) blockmakargesällänka (2) blockmakarmästare (19) blockmakarundermästare (3) kronoblockmakare (1) kronoblockmakargesäll (22) kronoblockmakargesäll, före detta (2) kronoblockmakarlärling (1) kronoblockmakarmästare, före detta (1)
bokbindare718bokbindardotter (1) bokbindare (503) bokbindargesäll (91) bokbindarlärling (12) bokbindarlärling, före detta (1) bokbindarmästare (95) bokbindarålderman (1) bokbindaränka (11) bokbinderiarbetare (3)
bokhandlare115bokhandlare (107) bokhandlare, före detta (8)
bokhållare2049amiralitetsbokhållare (15) amiralitetsvarvsbokhållare (1) barnhusbokhållare (7) bokhållare (1406) bokhållare, före detta (42) bokhållare, förste (3) bokhållarelev (1) bokhållaränka (2) bruksbokhållare (37) bruksbokhållare, före detta (1) bryggeribokhållare (1) bränneribokhållare (4) expeditionsbokhållare (8) expeditionsbokhållare, före detta (2) fabriksbokhållare (4) fattigvårdsbokhållare (2) fortfikationsmaterialbokhållare (2) fortifikationsbokhållare (1) frälsebokhållare (5) fältbokhållare (1) gasverksbokhållare (2) godsbokhållare (7) gårdsbokhållare (30) gårdsbokhållare, före detta (9) hamnbokhållare (3) handelsbokhållare (298) handelsbokhållare, före detta (13) hovbokhållare (4) järnvägsbokhållare (1) kammarbokhållare (1) lagerbokhållare (19) lagermästare (1) lantbruksbokhållare (7) länsbokhållare (11) magasinsbokhållare (9) materialbokhållare (22) materialskrivare (4) mejeribokhållare (1) milbokhållare (8) mäklarebokhållare (1) nederlagsbokhållare (1) packhusbokhållare (12) regementsbokhållare (7) regementsbokhållare, före detta (2) sjömilisbokhållare (1) skogsbokhållare (1) stadsbokhållare (27) varvsbokhållare (1) ångbåtsbokhållare (1) järnvägsbokhållare (1)
bonddräng65bonddräng (65)
borgare2251avskedsborgare (1) borgardotter (6) borgare (2187) borgare, före detta (54) borgaränka (3)
borgmästare167borgmästare (142) borgmästare, före detta (2) borgmästare, vice (5) borgmästarinna (6) justitieborgmästare (12)
borrare4borrföreståndare (3) borrmästare (1)
borstbindare59borstbindare (51) borstbindarförman (1) borstbindargesäll (7)
boskapshandlare25boskapshandlare (1) hipphandlare (1) hästebytare (1) hästhandlare (5) kohandlare (1) kreaturshandlare (13) svinhandlare (3)
brandman415akademibrandvakt (1) brandfogde (39) brandfogde, före detta (3) brandkorpral (5) brandmästare (132) brandmästargesäll (6) brandsergeant (2) brandsoldat (12) brandsoldat, före detta (1) brandvakt (146) brandvakt, före detta (32) brandvaktmästare (1) brandvaktsdotter (7) brandvaktshustru (2) brandvaktsrotemästare (1) brandvaktssoldat, före detta (1) brandvaktsänka (19) strålmästare (5)
brevbärare799brevbärare (142) brevbäraränka (1) diligenspostiljon (1) lantbrevbärare (1) postbud (4) postbud, före detta (3) postbärare (64) postiljon (543) postiljon, före detta (24) postiljonsdotter (4) postiljonsmästare (1) postiljonsänka (5) postman (2) postridare (3) resepostiljon (1)
brobyggare och gatuläggare593asfaltsläggare (4) brobyggardotter (8) brobyggare (198) brobyggare, före detta (7) brobyggarsmedgesäll (4) brobyggartimmerman (8) brobyggaränka (17) brobyggnadsföreståndare (2) broläggare (42) broläggarlärling (1) gatläggare (4) kronobrobyggare (121) kronobrobyggare, före detta (8) kronobrobyggarsmedgesäll (1) kronobrobyggaränka (1) stadsbroläggare (2) stadsbroläggarförman (3) stenbroläggare (1) stenläggare (20) stenläggare, före detta (1) stensättare (131) stensättare, före detta (1) stensättarförman (1) vägarbetare (7) vägarbetare (7)
bruksarbetare4616bruksarbetardotter (81) bruksarbetare (3839) bruksarbetare, före detta (45) bruksarbetaränka (3) bruksarbeterska (77) bruksbetjänt (1) bruksdräng (433) bruksdräng, före detta (1) bruksgesäll (1) chamottformare (1) formbindare (1) pappersbruksarbetare (1) pipbrukskarl (1) porslinsarbetare (121) puddlare (9) sockerbruksarbetare (1) bruksdräng (433) sockerbruksarbetare (1)
bruksförman20bruksförman (1) bruksgevaldiger (2) bruksmästare (2) brukspannemästare (1) pannmästare (13) puddelmästare (1)
bruksägare o dyl.183bruksarrendator (4) bruksdisponent (13) bruksförvaltare (19) bruksförvaltare, före detta (4) bruksidkare (2) bruksmöllare (1) brukspatron (60) brukspatron, före detta (2) bruksägare (33) kalkbruksägare (1) pappersbruksägare (2) pappersfabrikör (7) tegelbruksarrendator (8) tegelbruksdisponent (8) tegelbruksförvaltare (4) tegelbruksinnehavare (1) tegelbruksägare (12) tegelbruksägare, före detta (1) tegelfabrikör (1)
brunnsborrare9brunnsborrare (5) brunnsgrävare (2) brunnsläggare (2)
brunnsmästare39brunnsmästare (36) brunnsmästare, före detta (3)
bryggare1452bryggardotter (12) bryggardräng (41) bryggardräng, före detta (1) bryggare (1070) bryggare, före detta (43) bryggargesäll (6) bryggarhustru (3) bryggarmästare (2) bryggarson (3) bryggarsven (8) bryggaränka (17) bryggeriarbetare (105) bryggeriarbetare, före detta (2) bryggeriarrendator (1) bryggeribiträde (1) bryggerifabrikant (1) bryggeriföreståndare (6) bryggeriidkare (1) brygghusdräng (1) brygghuspiga (1) jästbryggare (1) kronobryggare, före detta (13) maltgörardräng (1) maltgörare (63) maltmästare (2) mältare (9) selterbryggare (3) vattenbryggare (4) ättiksbryggare (13) ölbryggare (7) öldräng (1) öltappare (10)
bryggeriarbetare1flasksköljerska (1)
bryggmästare68bryggmästardotter (1) bryggmästare (67)
bränneriarbetare304brännare (3) bränneridräng (106) bränneridräng, före detta (1) bränneridrängänka (2) bränneriföreståndare (1) brännerikarl (123) brännerikarl, före detta (2) brännerist (6) brännerist, före detta (1) bränneritappare (7) brännerivaktmästare (1) destillatör (34) kronobränneridräng (17)
brännmästare194brännmästare (182) brännmästare, före detta (3) underbrännmästare (3) överbrännare (1) överbrännmästare (5)
bud222brödutkörare (19) expressbud (1) kontorsbud (2) kurir (1) notisbärare (2) stadsbud (187) stadsbud, före detta (2) utkörare (5) varuutkörare (3)
byggmästare822byggmästardotter (4) byggmästare (657) byggmästare, före detta (3) byggmästargesäll (1) husbyggnadskonduktör (1) kvarnbyggardotter (2) kvarnbyggare (140) kvarnbyggmästare (6) kyrkobyggmästare (1) länsbyggmästare (1) skeppsbrobyggmästare (2) sockenbyggmästare (1) stadsbyggmästare (1) stationsbyggmästare (1) underskeppsbyggmästare (1)
byggnadsarbetare58byggare (7) byggnadsarbetare (21) byggnadselev (1) byggnadsmekaniker (1) byggnadssnickare (12) hamnbyggare (14) hamnbyggnadsdräng (1) stråläggare (1) byggnadssnickare (12)
båtbyggare249båtbyggardotter (6) båtbyggare (154) båtbyggarhustru (1) espingsbyggare (7) kofferdibyggmästare (1) mastmakare (18) mastmakare, före detta (1) mastmakargesäll (1) mastmakarmästare (6) mastmakartimmerman (1) mastmakaränka (2) skeppsbyggare (12) skeppsbyggarlärling (2) skeppsbyggmästare (35) skeppsbyggmästarhustru (1) skeppsbyggnadsarbetare (1)
båtsman31631artilleribåtsman (8) båtsman (23544) båtsman, före detta (4462) båtsman, förrymd (8) båtsmansdotter (246) båtsmansdräng (8) båtsmanshustru (57) båtsmanskorpral (20) båtsmanskorpral, före detta (4) båtsmansprofoss (3) båtsmansson (32) båtsmansänka (595) enrolleringsbåtsman (11) frälsebåtsman (33) fördubblingsbåtsman (6) förstärkningsbåtsman (1) högbåtsman (351) högbåtsman, före detta (2) högbåtsmansänka (8) jaktbåtsman (110) jaktbåtsman, före detta (2) kompanihögbåtsman (4) kronobåtsman (1849) kronobåtsman, före detta (25) kronobåtsman, förrymd (1) kronobåtsmanshustru (2) kronobåtsmanskorpral (4) kronobåtsmansänka (1) kronoreservbåtsman (1) kronorotebåtsman, före detta (1) reservbåtsman (44) rotebåtsman (27) rotebåtsman, före detta (3) rotesoldat (1) rotesoldat, före detta (4) stadsbåtsman (123) stadsbåtsman, före detta (8) stadsbåtsmansänka (1) timmerbåtsman (4) timmerbåtsman, före detta (2) tjänstebåtsman (14) tredingsbåtsman (1) rotebåtsman (27) rotesoldat (1) rotesoldat, före detta (4)
bälgmakare23bälgmakargesäll (12) bälgmakarmästare (10) kronobälgmakargesäll (1)
bärare90bärare (80) bärare, före detta (2) bärarförman (7) spannmålsbärare (1)
cementarbetare224cementarbetare (193) cementgjutare (31)
charkuterist90charkuteriarbetare (41) charkuteribiträde (6) charkuteriföreståndare (2) charkuterigesäll (3) charkuterihandlare (17) charkuterist (18) korvberedare (2) korvfabrikant (1)
chaufför114chaufför (113) motorvagnsförare (1)
cigarrmakare och dyl.1879cigarrarbetare (1142) cigarrarbetaränka (1) cigarrarbeterska (74) cigarrettarbetare (4) cigarrettfabrikant (25) cigarrmakare (225) cigarrmakargesäll (13) cigarrmästare (4) cigarrpackerska (2) cigarrsorterare (15) cigarrsortererska (1) cigarrverkmästare (1) snusmalare (1) tobaksarbetare (57) tobaksarbetare, före detta (1) tobaksarbetaränka (1) tobaksbindare (14) tobaksbindargesäll (6) tobaksfabriksarbetare (11) tobaksfabriksarbetaränka (1) tobaksfabriksgesäll (3) tobaksfabriksmästare (7) tobaksfabrikör (66) tobaksfabrikör, före detta (1) tobaksmästare (2) tobaksplantör (23) tobakspressare (9) tobaksrullerska (1) tobaksspinnardräng (1) tobaksspinnare (132) tobaksspinnargesäll (21) tobaksspinnarmästare (14)
cykelreparatör2velocipedreparatör (2)
deja1073deja (1073)
designer8glasritare (7) glasritarmästare (1)
direktör241bankdirektör (26) direktör (176) direktörska (10) ekonomidirektör (25) orgelbyggeridirektör (2) teknisk bryggeridirektör (1) varvschef (1) ekonomidirektör (25)
disponent134disponent (134)
docent12akademidocent (4) akademidocent, före detta (1) docent (6) filosofie docent (1)
doktor289doktor (269) doktorinna (20)
domare106domare (12) hovrättspresident (5) häradsdomardotter (2) häradsdomare (66) häradsdomare, före detta (12) häradsdomarson (1) häradsdomaränka (2) justitiarie (5) justitiarie, före detta (1) justitiarie (5)
dragare803dragare (740) dragare, före detta (15) dragareförman (5) stadsdragare (41) stadsdragare, före detta (2)
dragon6943adelsdragon (1) dragon (5858) dragon, före detta (1010) dragondotter (5) dragondräng (1) dragonhustru (10) dragonrekryt (1) dragonänka (11) linjedragon (35) linjedragon, före detta (3) livdragon (3) prästdragon (2) ståndsdragon (2) ståndsdragon, före detta (1)
drejare72drejare (64) drejargesäll (2) drejarmästare (5) konstdrejare (1)
dräng119892bruksdräng (3) boråsdräng (1) boställesdräng (1) bruksdräng (3) dräng (118171) dräng, före detta (121) dräng, förrymd (1) dräng, tillträdande (2) gosse (1571) gästgivardräng (2) göingedräng (1) hemmansägardräng, före detta (1) husdräng (3) mejeridräng (1) officersdräng (1) prästdräng (8) prästgårdsdräng (2) rusthållardräng (1) tönsdräng (1) boråsdräng (1)
dykare46dykare (32) lärdykare (14)
eldare1339eldare (888) eldare, före detta (5) eldarförman (1) fyrare (13) förhandseldare (1) järnvägseldare (11) lokeldare (371) lokeldare, före detta (3) lokomobileldare (1) vagnseldare (3) ångbåtseldare (42)
elektriker133elektriker (126) elektrotekniker (1) elreparatör (1) installatör (3) kabelarbetare (2)
expedit17expeditris (1) godsexpeditör (11) reseexpedit (4) reseexpeditör (1)
fabriksarbetare3450bindare (2) fabriksarbetare (3223) fabriksarbetare, före detta (20) fabriksarbetaredotter (8) fabriksarbetaränka (1) fabriksarbeterska (31) fabriksarbeterska, före detta (3) fabriksassistent (3) fabriksförman (14) fabriksgesäll (68) fabriksgosse (1) fabrikspiga (1) fosfatarbetare (11) fosfatarbetare, före detta (1) gödningsfabriksarbetare (2) industriarbetare (2) kartongarbetare (7) korksortererska (1) manufakturarbetare (1) manufakturgesäll (2) margarinfabriksarbetare (5) portföljarbetare (10) portmonnäarbetare (2) pälsvarufabriksassistent (1) rörfabriksarbetare (2) skofabriksarbetare (11) smärgelfabriksarbetare (2) spikklipperska (4) stängselfabriksarbetare (1) sulfitarbetare (1) tapetfabriksarbetare (1) textilfabriksarbetare (1) tändsticksarbetare (2) tändsticksfabriksarbetare (1) verkstadsförman (4)
fabrikör723bagerifabrikör (5) bagerifabrikör, före detta (1) bildhuggerifabrikör (5) blanksmörjetillverkare (4) borstfabrikant (1) cykelfabrikör (2) fabriksdirektör (30) fabriksföreståndare (14) fabrikör (566) fabrikör, före detta (14) fabrikörsdotter (3) fabrikörska (2) filfabrikör (3) färgerifabrikör, före detta (1) garverifabrikör (1) gjuterifabrikör (4) industriidkare (2) kartongfabrikör (3) kompassfabrikör (1) koncessionsföreståndare (1) korkfabrikör (8) leksaksfabrikant (1) limfabrikör (4) ljusfabriksföreståndare (1) manufakturist (3) manufakturägare (2) maskinfabrikant (11) mässingsfabrikör (4) möbelfabrikör (3) paraplyfabrikör (5) pennfabrikör (2) plåtslagerifabrikör (1) portmonnäfabrikör (4) skyltfabrikör (1) symaskinsfabrikant (1) tapetfabrikör (1) torvströfabriksföreståndare (1) vaddfabrikör (1) vagnssmörjfabrikör (2) vattenfabrikör (3) verkstadsägare (1) färgerifabrikör, före detta (1) garverifabrikör (1)
faktor196faktor (194) faktor, före detta (2)
fanjunkare751fanjunkardotter (14) fanjunkare (602) fanjunkare, före detta (130) fanjunkarhustru (1) fanjunkerska (1) junker (2) marinfanjunkare, före detta (1)
fattighjon12516allmosehjon (82) amiralitetsbarnhusgosse (1) barnhusbarn (7) barnhushjon (2) donationstagare (1) donationstagerska (1) fattig (431) fattiggårdsföreståndare (1) fattighjon (11844) fattighjon, före detta (1) hittebarn (2) hjon (40) nådehjon (60) sockenallmosehjon (1) sockenfattig (6) sockenhjon (5) sockenhusdräng (1) spinnhusgosse (2) underhållstagare (3) understödshjon (2) understödstagare (10) understödstagerska (13) fattiggårdsföreståndare (1) hjon (40)
fattigvårdsföreståndare56fattiggårdsföreståndare (36) barnhemsföreståndarinna (1) fattigfogde (1) fattigfogde, före detta (1) fattiggårdsföreståndare (36) fattiggårdsförestånderska (1) fattighusföreståndare (7) fattighussyssloman (1) fattigvårdstillsyningsman (8)
filare505filare (455) filhuggarbiträde (1) filhuggare (38) järnfilare (9) varvsfilare (2)
filosofie doktor144filosofie doktor (140) filosofie jubeldoktor (4)
filosofie kandidat89filosofie kandidat (86) filosofie kandidat, före detta (3)
filosofie magister36filosofie magister (35) jubelmagister (1)
fiskal280advokatfiskal (19) advokatfiskal, före detta (1) amiralitetsadvokatsfiskal (2) fiskal (20) guvernementsfiskal (6) hovrättsfiskal (25) krigsfiskal (4) landsfiskal (86) landsfiskal, före detta (6) landsfiskalsänka (1) resefiskal (1) stadsfiskal (107) stadsfiskal, före detta (1) överfiskal (1)
fiskare22325fiskardotter (653) fiskardräng (350) fiskare (20468) fiskare, före detta (57) fiskare, förrymd (1) fiskarhustru (17) fiskarson (322) fiskaränka (152) gårdsfiskare (2) hemmafiskare (1) inskärsfiskare (285) kronofiskare (5) kronofiskare, före detta (1) stadsfiskare (11)
fjärdingsman1450fjärdingsman (895) fjärdingsman, före detta (19) fjärdingsmanshustru (1) frälsefjärdingsman (1) kronofjärdingsman (509) kronofjärdingsman, före detta (6) sockenfjärdingsman (19)
fogde305bergsfogde (5) byfogde (80) byfogde, före detta (4) fogde (14) gatufogde (2) pliktfogde (12) stadsfogde (14) strandfogde (168) strandfogde, före detta (2) underfogde (3) underfogde, före detta (1)
fotograf175fotograf (169) fotograf, före detta (1) fotografbiträde (4) hovfotograf (1)
friherre613friherre (307) friherrinna (301) friherrinna, före detta (2) änkefriherinna (3)
frisör61frisör (41) herrfrisör (2) hårarbeterska (3) hårfrisör (1) hårfrisör, före detta (1) hårfrisörska (13)
fru4771fru (4480) madam (291)
frånskild137frånskild (137)
frälsebonde9316frälsehemmansarrendator (12) frälsebonde (2359) frälsebonde, före detta (17) frälsebonde, tillträdande (71) frälsebondedotter (20) frälsebondeson (11) frälsehemmansarrendator (12) frälsehemmansbrukare (13) frälsehemmansinnehavare (1) frälsehemmansåbo (5931) frälsehemmansåbo, före detta (83) frälsehemmansåbo, tillträdande (164) frälsehemmansägare (581) frälsehemmansägare, tillträdande (6) frälselantman (1) frälseundantagsman (1) hoveribonde, tillträdande (1) insocknes frälsehemmansåbo (3) insocknes frälsehemmansåbo, tillträdande (4) skattefrälsehemmansåbo (1) utsocknes frälsehemmansåbo (25) utsocknes frälsehemmansägare (2) åboson (5) åboänka (4) skattefrälsehemmansåbo (1) frälseundantagsman (1) åboson (5) åboänka (4)
fröken5743charta sigillataombudsman (1) fröken (1469) mademoiselle (1138) mamsell (2935) mjölnare (117) mö (83) mjölnare (117) charta sigillataombudsman (1)
furir288furir (254) furir, före detta (13) furirdotter (14) hovstallsfurir (2) marinfurir (5)
fyrvaktare280fyrbetjänt (3) fyrbiträde (123) fyrbiträde, före detta (2) fyrdräng (2) fyrdrängsänka (1) fyrman (18) fyrmästardotter (4) fyrmästare (58) fyrmästare, före detta (3) fyrvaktare (62) fyrvaktare, före detta (3) fyrverkerimästare (1)
fångar och dyl.470arbetsfånge (7) arbetsfånge, frigiven (2) arrestant (270) arrestant, före detta (2) desertör (1) dödsfånge (1) edsöresbrytare (1) flykting (3) fånge (11) fästningsfånge (49) fästningsfånge, före detta (8) häktad (1) korrektionist (14) korrektionist, före detta (8) korrektionshjon (1) krigsfånge (10) livstidsarrestant (6) livstidsfånge (36) livstidsfånge, före detta (7) länsfånge (1) polisarrestant (3) rannsakningsfånge (1) rymling (1) straffånge (22) styvfader (1) transportfånge (1) tukthushjon (1) ärelös (1)
fångvaktare196fångdirektör, före detta (1) fånggevaldiger (100) fånggevaldiger, före detta (8) fånggevaldigeränka (1) fångknekt (38) fångknekt, före detta (2) fångvaktare (23) fångvaktare, före detta (3) fångvaktmästare, före detta (1) fängelsedirektör (18) rådhusfångvakt (1)
fåruppfödare104fårföreståndare (1) fårmästare (6) fårschäfer (21) provinsialschäfer (2) schäfer (68) schäfer, före detta (1) schäferidräng (4) schäfermästare (1)
fänrik165amiralitetsfänrik (39) amiralitetsfänrik, före detta (1) fänrik (121) fänrik, före detta (1) fänrikshustru (2) fänriksänka (1)
färgare1139färgardotter (6) färgardräng (2) färgare (791) färgare, före detta (23) färgargesäll (165) färgargesäll, före detta (4) färgarhustru (1) färgarlärling (7) färgarmästare (69) färgaränka (8) färgeriverkmästare (1) rödfärgare (5) rödfärgaredotter (1) skinnfärgare (21) skönfärgare (34) skönfärgarmäster (1)
färgerifabrikör172färgerifabrikör, före detta (3) färgarfabrikör (1) färgeriarrendator (9) färgeridirektör (2) färgerifabrikör (152) färgerifabrikör, före detta (3) färgerifabrikör, tillträdande (1) färgerimanufakturist (1) färgeriägare (3)
färgfabrikör13kimröksmästare (1) lackfabrikör (12)
färjeman1066färjedräng (6) färjeman (868) färjeman, före detta (3) färjemansdotter (1) färjemansdräng (171) färjemanslots (2) färjemansson (11) pråmkarl, före detta (3) pråmmanshustru (1)
fästman108fästehjon (108)
föreståndare50affärsföreståndare (1) bolagsföreståndare (1) föreståndare (37) föreståndarinna (6) husmoderskoleföreståndare (1) styresman (1) vattenverksföreståndare (3)
förman432arbetsfogde (37) arbetsförman (92) arbetsförman, före detta (1) förman (296) järnvägsarbetsförman (1) stenkrossförman (1) varvsförman (2) vägmästare (2) varvsförman (2)
förstadsborgare och dyl.220förstadsborgare (17) förstadsåbo (24) genantborgare (79) genantborgare, före detta (1) kontingentborgare (4) värnbo (95)
försvarslös284försvarslös (283) värnlös (1)
försäkringstjänsteman22assuranstjänsteman (4) försäkringsagent (3) försäkringsagent, före detta (2) försäkringsinspektör (4) försäkringskassör (1) försäkringstjänsteman (7) livförsäkringsagent (1)
förtennare45emaljarbetare (9) emaljarbeterska (2) emaljör (2) förnicklare (2) förtennare (5) förtenningsmästare (6) galvanisatör (2) galvanisatör, före detta (1) galvaniseringsarbetare (3) kittelflickare (1) lödare (6) pinkare (5) zinkare (1)
förtroendeman27ombud (1) ombudsman (23) ombudsmannaänka (1) skolrådsledamot (1) synesman (1)
förvaltare383amiralitetsartilleriinventarieförvaltare (1) amiralitetsförvaltare (6) amiralitetsförvaltarson (1) amiralitetsinventarieförvaltare (1) amiralitetstygmästare (1) artilleriförvaltare (4) artilleriinventarieförvaltare (1) beklädnadsförvaltare (1) byggnadsförvaltare (1) domkyrkosyssloman (1) flaggmästare (3) fälttygvaktare (2) förrådsförvaltare (1) förvaltardotter (4) förvaltare (161) förvaltare, före detta (20) godsförvaltare (7) häradssyssloman (1) inventarieförvaltare (13) inventarieförvaltare, före detta (1) kronomagasinsförvaltare (1) materialförvaltare (45) planteringsförvaltare (1) ridfogde (5) skiftesförvaltare (2) syssloman (21) tackelförvaltardotter (1) tackelförvaltare, före detta (1) tjänsteförrättande förvaltare (1) tjänsteförrättande inventarieförvaltare (1) tygförvaltare (20) tyggårdfogde (1) tyggårdsarbetare (5) tyggårdsman, före detta (1) tygmästare (6) tygvaktare (33) tygvaktare, före detta (1) tygvaktaränka (1) varvsinventarieförvaltare (5) förrådsförvaltare (1)
gammelpiga69gammalpiga (69) gammalpiga (69)
gardist80gardist (24) gardist, före detta (56) gardist (24)
garvare2817garverifabrikör (91) barkare (14) barkarmästare (1) garvardotter (3) garvardräng (4) garvare (1097) garvare, före detta (28) garvargesäll (730) garvargesäll, före detta (9) garvarhustru (2) garvarlärling (20) garvarmästare (170) garvarmästare, före detta (3) garvaränka (19) garveriarbetare (252) garverifabrikör (91) garverifabrikör, före detta (1) garverifaktor (177) garverifaktorsdotter (1) garveriföreståndare (2) garverimanufakturist (1) karduansmakare (1) karduansmakargesäll, före detta (1) logarvare (37) logarvargesäll (14) logarvarmästare (5) logarverifaktor (2) läderfabriksarbetare (10) lädertagare (5) lädervaruarbetare (2) saffiansberedare (3) skinnare (6) skinnargesäll (2) skinnberedare (29) skinnmästare (1) vitgarvare (69) vitgarvargesäll (4) vitgarvarmästare (1)
gasarbetare99gasarbetare (13) gaständare (2) gasverksarbetare (49) lamptändare (1) lykttändare (34)
gasverksföreståndare30fittingsmästare (7) gasmästare (15) gasmästare, före detta (1) gasverksföreståndare (7)
general11general (5) generalska (6)
geolog1statsgeolog, före detta (1)
gipsarbetare47gipsarbetare (15) gipsgjutare (13) gipsmakare (13) stuckatör (6)
gjutare2506fabriksgjutare (1) fabriksgjutargesäll (1) formare (1) gelbgjutare (55) gelbgjutargesäll (19) gelbgjutarmästare (5) gelbgjutaränka (1) gelbgjuteriarbetare (4) gelbgjuterifabrikör (4) gjutare (428) gjutare, förrymd (1) gjuteriarbetare (1636) gjuteriarbetare, före detta (2) gjuteriarbetaredotter (1) gjuterigesäll (24) gjuterimästare (26) gjuterismedarbetare (1) gjutformare (4) grytgjutare (4) järngjutare (13) järngjutargesäll (12) järngjutargesälldotter (3) järngjutarmästare (14) järngjutarmästare, före detta (2) kanngjutare (6) kanngjutarmästare (1) klockgjutare (51) klockgjutargesäll (8) klockgjutaränka (1) kronogjutarmästare, före detta (4) kronojärngjutargesäll (6) kronojärngjutarmästare (4) kronometallgjutargesäll (2) kronometallgjutarmästare (1) kronometallgjutarmästare, före detta (2) kärnmakare (5) metallgjutare (10) metallgjutargesäll (17) metallgjutargesällänka (1) metallgjutarmästare, före detta (3) styckgjutare (8) tenngjutare (78) tenngjutargesäll (9) tenngjutarmästare (24) tenngjutaränka (1) tennjutaregesäll (1) varvsgjutare (1)
glasarbetare156glasarbetardotter (1) glasblåsare (70) glasblåsargesäll (1) glasbruksarbetare (39) glasmakare (9) glasmålare (1) glasmästargesäll (16) glasmästarlärling (3) glasmästeriarbetare (9) glasslipare (4) glassträckare (1) skirardräng (1) skirare (1)
glasmästare561glasfabrikör (9) glasmästare (519) glasmästargesälldotter (1) glasmästaränka (8) häradsglasmästare (12) konstglasmästare (1) kronoglasmästargesäll (2) sockenglasmästare (8) tyggårdsglasmästare (1)
godsägare242fideikommissarie (9) godsägare (62) godsägare, före detta (2) plantageägare (1) possessionat (143) possessionat, före detta (3) proprietär (2) säteriägare (20)
gravör37gravör (36) stengravör (1)
grenadjär55grenadjär (42) grenadjär, före detta (3) grenadjärkorpral (2) grenadjärkorpral, före detta (1) livgrenadjär (6) livgrenadjär, före detta (1)
greve568greve (349) grevinna (214) änkegrevinna (5)
grosshandlare199grosshandlare (193) grosshandlare, före detta (6)
grovarbetare405gravgrävare (1) grovarbetare (403) grovarbetareänka (1)
gruvarbetare4170bergmansdotter (1) bergskarl (25) bergsprängare (6) gamsare (11) gruvarbetare (3982) gruvarbetare, före detta (45) gruvdragare (1) gruvdräng (88) kolharpare (1) pickare (1) schakttimmerman (7) stenkolsarbetare (1) stenkolsgruvarbetare (1)
gruvförman164gruvfogde (74) gruvfogdehustru (1) gruvförman (2) schaktfogde (47) schaktmästare (39) schaktmästare, före detta (1)
gruvägare14gruvdisponent (2) gruvägare (8) stenbrottsägare (4)
guld- och silversmed1251förgyllare (90) förgyllargesäll (22) förgyllarmästare (3) förgyllerifabrikör (1) guld- och silverarbetare (2) guld- och silverarbetare, före detta (1) guld- och silverarbetaränka (2) guld- och silversmed (92) guld- och silversmed, före detta (1) guld- och silversmedgesäll (2) guld- och silversmedmästare (2) guld- och silversmedslärling (1) gulddragare (1) guldsmed (634) guldsmed, före detta (4) guldsmedsdotter (6) guldsmedsgesäll (230) guldsmedsgesäll, före detta (3) guldsmedslärling (10) guldsmedsmästare (95) guldsmedsänka (14) kompositionsarbetare (2) nysilverfabrikör (2) silverarbetare (28) silverarbetarmästare (1) silverpolererska (1) snittförgyllare (1)
guvernör3generalguvernör (2) guvernör (1)
gårdman13429gårdman (10953) gårdman, före detta (3) gårdmansdotter (553) gårdmansdräng (3) gårdmanshustru (118) gårdmansson (139) gårdmansänka (1659) gårdmansänkling (1)
gårdsförvaltare116betinspektör (1) frälsefogde (1) frälseinspektor (58) frälseinspektor, före detta (6) gårdsfogde (34) gårdsfogde, före detta (1) gårdsföreståndare (5) gårdsförvaltare (4) gårdsinspektor (5) lantgårdsmästare (1)
gårdskvinna1732gårdskvinna (1720) gårdsänka (12)
gästgivare o dyl.3372brunnsarrendator (1) brännvinstraktör (1) brännvinsutskänkare (2) gästgivardotter (17) gästgivare (1223) gästgivare, före detta (85) gästgivare, tillträdande (3) gästgivarmästare (2) gästgivarson (2) gästgivaränka (14) gästgiveriarrendator (7) gästgiveriarrendator, före detta (1) gästgiveriföreståndare (2) gästgiverska (3) hotellvärd (43) hotellvärd, före detta (4) hotellägare (5) kaféföreståndare (1) kaféidkare (2) kaféidkerska (3) kaféägare (1) krogarrendator (1) krogman (125) krogman, före detta (1) krogmästare (2) krogänka (1) krögare (573) krögare, före detta (11) krögaränka (2) krögerska (1) källarmästare (237) källarmästare, före detta (9) källarmästerska (1) pensionsföreståndare (4) restauratris (9) restauratör (216) restauratör, före detta (21) spisbiträde (2) spisvärd (29) spisvärdinna (3) traktör (508) traktör, före detta (31) traktörsdotter (6) traktöränka (24) utskänkare (44) utskänkare, före detta (7) utskänkningsföreståndare (2) vattenutskänkare (1) vinskänk (2) vinskänk, vice, före detta (1) vintappare (2) värdshusarrendator (1) värdshusföreståndare (7) värdshusidkerska (2) värdshusvärd (61) värdshusvärd, före detta (2) ångbåtsrestauratris (1)
gördelmakare660gördelmakare (435) gördelmakare, före detta (1) gördelmakargesäll (108) gördelmakarlärling (2) gördelmakarmästare (57) gördelmakaränka (8) görtlare (48) görtlarmästare (1)
hamnarbetare328brobetjänt (3) brokarl (4) brovaktmästare, före detta (1) hamnarbetare (190) hamnarbetarförman (1) muddermästare (3) sjåare (1) sjåarförman (7) skeppsstuvare (5) stuvare (1) stuveriarbetare (48) stuveriförman (4) störtardräng (1) störtare (59)
hamntjänsteman107bromästare (15) bromästare, före detta (2) hamnfogde (17) hamnfogde, före detta (2) hamnmästare (12) hamnmästaränka (1) hamnpolis (6) skeppsklarerarbiträde (1) skeppsklarerare (51)
handelsagent203agent (53) agent, före detta (2) bokagent (1) bokspridare (3) emigrantagent (1) fondmäklare (2) förhyrningsagent (4) försäljare (2) handelsagent (72) handelsagent, före detta (1) handelsfullmäktig (1) husmäklare (1) kofferdihandlare (1) mäklare (6) pantare (8) pantare, före detta (1) pantlånare (10) skeppsagent (13) skeppsmäklare (12) stadsmäklare (5) utvandraragent (1) ångbåtskommissionär (3)
handelsbiträde430ekonomidirektör (1) boråsdräng (1) affärsbiträde (26) bodbetjänt (16) boddräng (13) bodkarl (49) bodmamsell (2) bokhandelsbiträde (3) bokhandelselev (3) boråsdräng (1) butiksbiträde (30) ekonomidirektör (1) expedit (2) handelsarbetare (2) handelsbetjänt (52) handelsbetjänt, före detta (4) handelsbiträde (183) handelsbiträde, före detta (3) handelsdräng (11) handelsexpedit (8) handelslärling (7) hökeribetjänt (1) järnhandelsbetjänt (1) krambodgesäll (2) krämargesäll (1) krämarsven (1) köpdräng (3) köpmansgesäll (1) mjölkförsäljerska (2) smideshandelsbetjänt (1) trikåförestånderska (1) järnhandelsbetjänt (1)
handelsresande/gårdfarihandlare430bokkolportör (1) boråsare (1) boråshandlare (29) glasförare (37) glasföraränka (1) glasförerska (1) gårdfaridräng (1) gårdfarihandlare (104) gårdfarihandlare, före detta (5) hallandskarl (1) halling (4) hallingadräng (1) handelsresande (224) kolportör (15) kolportör, före detta (1) resekrämare (1) västgötahandlare (3)
handikappade77avvita (2) blind (22) döv (1) dövstum (13) fåndräng (1) fånig (17) halt (3) klen (1) mindre vetande (2) stum (7) svagsint (8) svagsint (8)
handskmakare1691handskfabrikör (29) handskmakardotter (8) handskmakare (962) handskmakare, före detta (17) handskmakargesäll (354) handskmakarhustru (1) handskmakarlärling (5) handskmakarmästare (236) handskmakaränka (10) handskmakeriarbetare (66) handskpressare (2) handsktillskärare (1)
hantlangare149hantlangare (114) hantlangare, före detta (18) kronohantlangare (17)
hantverksmilitär140batterihantverkare (3) batterihantverkare, före detta (1) fälthantverkare (99) fälthantverkare, före detta (8) fälthantverkaränka (2) hantverksunderofficer (13) hantverksunderofficer, andra gradens (4) hantverksunderofficer, före detta (2) tyggårdshantverkare (3) tyghantverkare (5)
hantverkssoldat31hantverkskonstapel (1) hantverkssoldat (24) hantverkssoldat, före detta (6)
hattmakare1049hattfabriksarbetare (13) hattfabrikör (17) hattmakardotter (4) hattmakare (568) hattmakare, före detta (12) hattmakargesäll (155) hattmakargesäll, före detta (1) hattmakargesälldotter (1) hattmakarlärling (3) hattmakarmästare (232) hattmakaränka (24) hattmakeriarbetare (15) hattstofferare (2) hattsömmerska (2)
hemmadotter1145hemmadotter (1143) hemmadotter, före detta (1) hemmapiga (1)
hemmansägare25497frälsesäterihemmansägare, tillträdande (1) hemmansägardotter (514) hemmansägare (23185) hemmansägare, före detta (414) hemmansägare, tillträdande (864) hemmansägareson (4) hemmansägarhustru (81) hemmansägarson (121) hemmansägaränka (65) jordägardotter (2) jordägare (244) jordägarinna (1) kronobetesägare (1)
hemmason140hemmadräng (3) hemmansdräng (3) hemmansson (31) hemmason (103)
herde611boskapsherde (2) fårdräng (1) fårherde (83) fårherde, före detta (2) fårpiga (1) fårvaktare (1) fårvakterska (2) fägubbe (1) fäherde (158) fäherde, före detta (2) getherde (8) getvaktare (9) herde (289) herde, före detta (3) herdedräng (1) herdehustru (1) herdekvinna (1) herdeson (1) herdeänka (3) hönsgumma (5) hönspiga (3) innammare (4) kovakt (1) kreatursvaktare (2) lappman (2) stadsfävårdare (1) valldräng (12) vallherde (5) vallhjon (5) vallhjon, före detta (2)
herr7870dominus (3) herr (7745) herreman (1) mister (1) monsieur (116) signieur (4)
hjulmakare52hjulbeslagare (7) hjulbeslagarmästare (1) hjulmakare (31) hjulmakaregesäll (1) hjulmakargesäll (10) hjulmakarmästare (2)
hovmästare73ceremonimästare (6) hovmästare (32) hovmästare, före detta (2) taffeltäckare (28) överceremonimästare (5)
hovslagare467bataljonshovslagare (1) hovslagare (340) hovslagare, före detta (16) hovslagarelärling (1) hovslagargesäll (47) hovslagarkorpral (1) hovslagarkorpral, före detta (1) hovslagarmästare (41) hovslagarmästarlärjunge (1) hovslagarsoldat, före detta (2) hovslagaränka (4) hästskomakare (1) kompanihovslagare (2) kurschmidt (1) regementshovslagare (5) skosmed (2) skvadronshovslagare (1)
hovtjänare183hovjunkare (17) hovjunkerska (1) hovmarskalk (15) hovmarskalkinna (5) kabinettskammarherre (9) kammarherre (97) kammarherre, förste (1) kammarjunkare (37) Kunglig Maj:ts lakej (1)
husar19444husar (14838) husar, före detta (4439) husar, förrymd (1) husardotter (3) husarhustru (14) husarkorpral (43) husarkorpral, före detta (12) husarm (1) husarrekryt (4) husarrendator (14) husarvaktmästare (4) husarvolontär, före detta (1) husaränka (67) livhusar (1) reservhusar (1) skvadronshusar (1)
husfolk5husfolk (5)
hushållerska1834hushållerska, före detta (67) hembiträde (342) husfru (14) husföreståndarinna (23) hushållerska (1348) hushållerska, före detta (67) husjungfru (23) husmamsell (17)
husman/backstugubo95259annexhusman (1) backstugubo (6404) backstugubo, före detta (10) backstugubo, tillträdande (2) backstuguboson (25) backstugudotter (179) backstuguhustru (30) backstugukvinna (36) backstugukvinna, före detta (1) backstugupiga (27) backstugutorpare (1) backstuguägarinna (2) backstuguänka (121) bergshusman (3) frälsehusman (27) frälsehusman, tillträdande (2) gatehjon (1) gatehusdotter (4) gatehuskvinna (4) gatehusman (757) gatehusman, tillträdande (1) gatehusänka (5) hospitalshusman (2) huskvinna (46) husman (85670) husman, före detta (322) husman, förrymd (6) husman, tillträdande (287) husman, utsocknes (1) husmansdotter (400) husmanshustru (182) husmanskvinna (2) husmanspiga (36) husmansson (66) husmansänka (491) husänka (42) jordhytteåbo (1) jordstuguman (10) kyrkohusman (9) prästgårdshusman (1) rotehusman (3) strandsittare (29) trädgårdshusman (10)
hustru7475hustru (7410) hustru, före detta (11) matrona (52) övergiven hustru (2) matrona (52)
husägare9333hustillträdare (9) husåbo (13) husägardotter (75) husägare (9138) husägare, före detta (52) husägare, tillträdande (5) husägarhustru (10) husägarinna, före detta (1) husägarson (6) husägaränka (24)
hyvlare2järnhyvlare (2)
häradshövding697häradshövding (338) häradshövding, före detta (1) häradshövding, vice (354) häradshövding, vice, före detta (2) häradshövdingedotter (1) häradshövdingeänka (1)
infanterist89musketör (33) infanterist (25) infanterist, före detta (1) linjeinfanterist (14) musketör (33) musketör, före detta (16)
ingenjör823bergsingenjör (5) byggnadsingeniör (1) byråingenjör (3) civilingenjör (84) distriktsingenjör (1) glasbruksingenjör (2) gruvbergsingenjör (1) gruvingenjör (11) hamningenjör (4) ingenjör (651) ingenjör, före detta (2) ingenjörsassistent (2) ingenjörska (2) ingenjörsänka (1) lantbruksingenjör (6) linjeingenjör (1) marindirektör (3) mariningenjör (6) maskiningenjör (4) pappersbruksingenjör (1) stadsingenjör (29) textilingenjör (1) överingenjör (2)
ingenjörssoldat124fortifikationsarbetare (31) fortifikationsarbetarförman (1) fortifikationsdräng (1) fortifikationsunderkonduktör (1) ingenjörsoldat (2) ingenjörssoldat, före detta (1) minmästare (3) pontonjär (4) pontonjär, före detta (9) sappör (14) sappör, före detta (48) underminerare (1) vallsättare (8)
inhyses62532hyresgäst (154) inhyrd (1) inhysekvinna (10) inhyses (62359) inhyses, före detta (3) inlogerad (5)
inkvarterad6inkvarterad (6)
inspektor2596amiralitetsinspektor (8) amiralitetsinspektor, före detta (4) amiralitetssjukhusinspektor (2) barlastinspektor (1) bergmästare (1) bevakningsinspektor (2) brofogde (39) broinspektor (3) bruksinspektor (17) bruksinspektor, före detta (1) bruksinspektorska (1) brunnsinspektor (3) bränneriinspektor (1) byinspektor (1) domkyrkoinspektör (1) fabriksinspektor, före detta (1) fattighusinspektor (1) folkskoleinspektör (3) gästgiveriinspektor (1) hospitalsinspektor (3) inspektionskonstapel (2) inspektor (2064) inspektor, före detta (181) inspektorsdotter (7) inspektorska (32) inspektorsson (1) inspektorsänka (15) järnvägsinspektör (11) kronoinspektor (6) kronotegelbruksinspektor (1) kyrkoinspektör (77) lantbruksinspektör (1) lantmästare (2) livförsäkringsinspektör (6) packhusinspektor (2) provinsialinspektor (1) rusthållsinspektör (1) sjukhusinspektör (13) skolinspektör (1) slitageinspektor (3) slöjdskoleinspektör (2) smedjeinspektor (2) stadsinspektör (7) stationsinspektör, före detta (1) sågverksinspektör (1) telegrafinspektor (2) telegrafkommissarie (42) telegrafkommissarie, före detta (1) trafikinspektör (3) underinspektör (2) yrkesinspektör (1) änkeinspektorska (1) överinspektorska (3) överinspektör (7) stationsinspektör, före detta (1)
instrumentmakare272fiolmakare (17) fiolmakarmästare (1) fiolmakaränka (1) instrumentdirektör (2) instrumentfabrikör (1) instrumentmakare (145) instrumentmakare, före detta (2) instrumentmakarfabrikör (1) instrumentmakargesäll (19) instrumentmakaränka (2) kirurgisk instrumentmakare (13) kirurgisk instrumentmakargesäll (1) kompassmakare (3) kompassmakaregesäll (3) kompassmakargesäll (6) kompassmakaränka (1) kronoinstrumentmakare (1) kronokompassmakare (1) musikalisk instrumentmakare (1) optisk instrumentmakare (1) pianoarbetare (1) pianofabriksarbetare (1) pianofabrikör (3) pianosnickare (1) pianostämmare (3) violinmakare (17) violinmakarmästare (24)
intendent13intendent (3) kronomatrosintendent (1) marinintendent (1) regementsintendent (7) regementsintendentsaspirant (1)
inventarieuppbördsman114uppbördstimmerman (110) uppbördstimmerman, före detta (3) uppbördstimmermansänka (1)
jordbruksarbetare1ströskeman (1)
jungfru9952gammal jungfru (5) jungfru (9946) jungfru, före detta (1)
jungman779jungman (457) jungman, före detta (4) jungmansänka (2) kofferdijungman (2) kronojungman (277) kronojungman, före detta (36) kronojungmanshustru, före detta (1)
jurist486justitiarie (2) advokat (7) amiralitetsauditör (24) auditör (119) auditör, före detta (4) auditör, vice (50) auditörska (4) auditöränka (1) auskultant (18) doktor justus (1) generalauditör (3) hovrättsauskultant (33) hovrättskanslist (1) hovrättspost (5) hovrättsrådinna (1) hovrättssekreterare (9) hovrättssekreterare, före detta (1) juris doktor (5) juris kandidat (8) juris utriusque kandidat (3) justitiarie (2) justitieråd (2) lagman (71) lagmanska (11) prokurator (19) regementsauditör (28) revisionssekreterare (5) revisionssekreterare, före detta (5) rådhusauskultant (1) sakförare (26) skattevärderingsman, före detta (1) överauditör (18) justitieråd (2)
juvelerare79hovjuvelerare (2) juvelerare (69) juvelerargesäll (6) juvelerarmästare (1) juveleraränka (1)
jägare522fasanjägare (1) fotjägare (1) frälsejägare (2) gårdsjägare (1) herrskapsjägare (1) hovjägare (13) hovjägare, före detta (1) jaktkarl (3) jägare (475) jägare, före detta (16) lantjägare (8)
järnbruksarbetare350järnarbetare (320) järnbruksarbetare (30)
järnhandlare212järnhandelsbetjänt (1) bissenkrämare (3) järnhandelsbetjänt (1) järnhandlare (187) järnhandlare, före detta (5) järnhandlare. före detta (2) skrothandlare (3) smideshandlare (11) skrothandlare (3)
järnvägsarbetare4715banarbetare (54) banförman (1) bansopare (2) banvakt (1232) banvakt, före detta (8) banvaktmästare (4) banvaktsdotter (3) banvaktsförman (1) banvaktshustru (2) banvaktsson (1) banvaktsänka (2) bromsare (28) bromsare, före detta (1) bromsarförman (1) järnvägsarbetare (662) järnvägsbyråskrivare (1) järnvägsbärare (1) järnvägselev (2) järnvägsputsare (3) järnvägsvakt (1) järnvägsverkmästare (1) lokförare (538) lokförare, före detta (8) lokförman (2) lokmästare (1) lokputsare (156) lokputsare, före detta (1) lokreparatör (20) loksmörjare (4) stationkarlsförman (2) stationsarbetare (3) stationsbiträde (1) stationskarl (1863) stationskarl, före detta (25) stationskarlsförman (52) stationskarlshustru (2) stationsvakt (3) tågförare (5) vagnmästare (15) vagnmästare, före detta (1) växelförman (2) banvakt (1232)
järnvägstjänsteman987järnvägsbokhållare (105) stationsinspektör, före detta (13) banvakt (1) baningenjör (8) baninspektör (1) bantjänsteman (1) banvakt (1) biljettör (1) ilgodsexpeditör (1) järnvägsbokhållare (105) järnvägsbokhållare, före detta (1) järnvägsdirektör (1) järnvägsförman (7) järnvägsingenjör (1) järnvägskontorist (1) järnvägsskrivare (1) järnvägsskrivarhustru (1) järnvägstjänsteman (13) järnvägstrafikchef (1) maskindirektör (8) stationsbokhållare (45) stationschef (1) stationsföreståndare (177) stationsföreståndare, före detta (6) stationsförman (24) stationsgodsexpeditör (1) stationshallsförman (1) stationsinspektör (343) stationsinspektör, före detta (13) stationsmästare (33) stationsskrivare (117) stationsskrivare, före detta (1) stationsvaktmästare (13) trafikbiträde (1) trafikchef (35) trafikchef, före detta (3) trafikchefsassistent (1) trafikdirektör (5) trafikdirektörassistent (2) trafikförman (1) tågmästare (5) vagnstillsyningsman (5) överbaningenjör (1)
kadett32kadett (9) kadettkorpral (2) kadettofficer (1) officerskadett (14) officerskadett, före detta (6)
kakelmakare41kakelarbetare (15) kakelmakare (12) kakelmakargesäll (11) kakelmakarmästare (1) kakelmakaränka (1) kakelugnsmakarmästare (1) kakelugnsmakarmästare (1)
kalkarbetare94kalkarbetare (2) kalkbrottsarbetare (6) kalkbruksarbetare (13) kalkbrännare (21) kalkmästare (4) kalkslagare (48)
kalkmästare1kalcinermästare (1)
kallskänka9kallskänka (9)
kameralist356amiralitetskammarförvant (2) amiralitetskammarråd (4) kameralist (1) kameralist, före detta (3) kammarförvant (24) kammarrådinna (1) kammarskrivardotter (1) kammarskrivare (309) kammarskrivare, före detta (10) kammarskrivaränka (1)
kammakare83kamfabrikör (2) kammakare (49) kammakareänka (1) kammakargesäll (18) kammakargesäll, före detta (1) kammakarlärling (1) kammakarmästare (11)
kammartjänare243kammardräng (24) kammardräng, före detta (1) kammardrängsdotter (2) kammardrängsänka (1) kammarjungfru (41) kammarjungfru, före detta (4) kammartjänare (162) kammartjänare, före detta (8)
kamrer400sparbankskamrer (1) amiralitetskamrer (22) artillerikamrer (1) bokkamrer (1) brandstodskamrer (1) brukskamrer (1) brunnskamrer (4) drätselkamrer (10) fortifikationskamrer (2) frälsekamrer (8) fältkamrer (19) fältkamrer, före detta (1) fältkamrershustru (1) fängelsekamrer (1) hovkamrer (33) hovkamrerska (1) järnvägskamrer (2) kamrer (200) kamrer, före detta (11) kamrerska (8) kamrersänka (1) kronouppbördskamrer (3) landskamrer (41) landskamrerska (1) räknemästare (4) räntemästare (16) skolkamrer (1) sparbankskamrer (1) stadskamrer (1) uppbördskamrer (4)
kanslist73amiralitetskanslist (5) hypotekskanslist (1) kansliskrivare (2) kanslist (19) landskanslist (30) prokanslist (1) rådhuskanslist (15)
kapitalist3rentier (3)
kapten1655artillerikapten (1) amiralitetskapten (116) amiralitetskapten, före detta (2) artillerikapten (1) fortifikationskapten (2) hamnkapten (11) informationskapten (2) jaktskeppare (1) kapten (1262) kapten, före detta (74) kaptensdotter (7) kaptenska (40) kaptensson (1) kaptensänka (10) kirurg (1) kommendörkapten (94) kommendörkapten, andra gradens (2) kommendörkapten, före detta (9) kommendörkapten, första gradens (1) kommendörkaptensdotter (11) konstruktionskapten (5) marinkapten (1) tygmästarekapten (1) väg- och vattencorpskapten (1) kirurg (1)
kaptenlöjtnant221kaptenlöjtnant (194) kaptenlöjtnant, före detta (19) kaptenlöjtnantsdotter (8)
karabinjär1333karabinjär (1018) karabinjär, förde detta (1) karabinjär, före detta (309) karabinjärdräng (4) karabinjäränka (1)
kardmakare70kardmakare (61) kardmakare, före detta (1) kardmakarearbetare (1) kardmakargesäll (4) kardmakarmästare (3)
kassör377akademiräntmästare (3) amiralitetsbarnhuskassör (1) amiralitetskassör (5) amiralitetskrigsmanskassör (1) barnhuskassör (1) brukskassör (2) brunnskassör (1) dagsverkskassör (1) fortifikationskassör (18) fältkassör (3) gasverksinkasserare (1) gasverkskassör (1) guvernementsräntmästare (1) gårdskassör (1) hamnkassör (4) handelskassör (3) inkasserare (5) järnvägskassör (9) kassaskrivare (1) kassaskrivaränka (1) kassör (195) kassör, före detta (9) kassörska (23) kofferdikassör (1) krigsmanskassör (2) lanträntmästare (4) räntmästardotter (1) räntmästare, före detta (1) räntmästarhustru (1) stadskassör (74) stadskassör, före detta (3)
kemist16kemilaborant (1) kemist (6) kemistingenjör (1) laborant (7) laboratoriearbetare (1)
kirurg30amiralitetskirurg (1) amiralitetsunderkirurg (4) bataljonskirurg (2) expeditionskirurg (1) hovkirurg (2) regementskirurg (2) stadskirurg (18) stadskirurg (18)
klockare2524diakon (3) djäkne (68) församlingsklockare (1) garnisonsklockare (13) klockarbonde (21) klockardotter (13) klockardräng (69) klockare (2034) klockare, före detta (19) klockarhustru (7) klockarkandidat (4) klockarson (1) klockaränka (71) klockringare (2) ringare (190) ringare, före detta (3) ringargosse (2) ringerska, före detta (1) stadsklockare (2)
klosterperson15klosterlem (6) stiftsfröken (9)
knappmakare48knappmakare (37) knappmakargesäll (1) knappmakarmästare (7) knappmakaränka (2) knappslagare (1)
knekt27knekt (24) knekt, före detta (2) legoknekt (1)
knytare3knytare (1) knytepojke (1) knyterska (1)
kock9köksmästare (8) stadskock (1) stadskock (1)
kock/kokerska164stadskock (3) herrskapskock (1) huskock (1) kock (70) kockgesäll (1) kockgosse (1) kockmästare (5) kocksdräng (1) kocksmat (2) kokerska (67) kokerska, före detta (2) matlagerska (1) mästerkock (3) sjukhuskock (1) skeppskock (4) stadskock (3) ångbåtskokerska (1)
kolarbetare59kolarbetare (24) kolare (9) kolbärare (1) kolmakare (1) kolvakt (24)
kollektör8kollektör (5) lotterikollektör (2) nummerlotterikollektör (1)
kommendant80amiralitetskommendör, före detta (1) kommendant (21) kommendör (46) kommendör, före detta (4) kommendörsdotter (7) överkommendant (1)
komminister678komminister (552) komminister, före detta (2) komminister, vice (7) komministerdotter (1) komministerska (3) komministeränka (1) prebendekomminister (6) stadskomminister (104) stadskomminister, före detta (2)
kommissarie640amiralitetskommissarie (1) amiralitetsvarvskommissarie (1) amiralitetsöverkommissarie (1) auktionskommissarie (3) bataljonskommissarie (1) dykerikommissarie (9) expeditionskommissarie (9) expeditionssekreterare (2) fältkommissarie (2) generalmönsterkommissarie (1) hovrättskommissarie (107) hovrättskommissarie, före detta (3) kommissarie (373) kommissarie, före detta (12) kommissarie, vice (1) kommissariska (2) krigskommissarie (24) krigskommissarie, före detta (1) lasarettskommissarie (1) likvidationskommissarie (2) magasinskommissarie (1) mantalskommissarie (17) regementskommissarie (8) sjömiliskommissarie (18) sjömiliskommissariedotter (1) skeppskommissarie (1) varvskommissarie (15) varvskommissarie, före detta (2) varvskommissariedotter (1) varvskommissarieänka (1) änkekommissariska (1) överkommissarie (16) överkrigskommissarie (2) expeditionssekreterare (2)
kommunalordförande45kommunalordförande (44) kommunalordförande, före detta (1)
konduktör615järnvägskonduktör (32) konduktör (552) konduktör, före detta (17) konduktörselev (2) konduktörsänka (1) underkonduktör (6) underkonduktörsänka (1) överkonduktör (4)
konstapel2987amiralitetskonstapel (23) flaggkonstapel (114) flaggkonstapel, före detta (39) flaggkonstapeldotter (14) flaggkonstapelson (1) flaggkonstapelänka (2) flottöverkonstapel (4) inkvarteringskonstapel (2) kofferdikonstapel (3) konstapel (1102) konstapel, andre (166) konstapel, andre, före detta (20) konstapel, före detta (181) konstapel, förste (219) konstapel, förste, före detta (2) konstapeldotter (10) konstapelhustru (1) konstapelkadett (15) konstapelkadett, före detta (2) konstapelmatros (1) konstapelänka (38) körkonstapel (1) marinkonstapel (1) regementskonstapel (2) reservkonstapel (2) underkonstapel (666) underkonstapel, före detta (19) underkonstapeldotter (35) underkonstapelänka (10) överkonstapel (247) överkonstapel, före detta (27) överkonstapeldotter (18)
konstnär65genremålare (1) hovmålare (1) konstmålare (6) konstnär (7) konterfejare (16) landskapsmålare (6) porslinsmålare (9) porslinsritare (1) porträttmålare (6) provinsialmålare (12)
konstruktör98byggnadskonstruktör (7) byggnadsritare (2) konstruktör (6) maskinritare (4) ritare (77) ritbiträde (1) underkonstruktör (1)
konsul177generalkonsul (3) konsul (121) konsul, före detta (3) konsul, vice (24) konsularagent (2) konsuldotter (1) konsulinna (5) vicekonsul (18)
konsulent3jordbrukskonsulent (3)
kontorist658byråassistent (4) handelskontorist (2) kontorist (618) kontorsskrivare (4) landskontorist (28) landskontorist, före detta (1) postkontorsskrivare (1) postkontorsskrivare (1)
kontrollör190amiralitetskontrollör (2) amiralitetskontrollör, före detta (1) avsynare (5) förstekontrollör (1) gasavläsare (2) gaskontrollör (1) järnvägskontrollör (17) kolfogde (1) kontrollassistent (1) kontrollör (133) kontrollör, före detta (16) kontrollörshustru (1) kontrollörska (3) kontrollörsänka (1) milkontrollör (1) packhuskontrollör (1) skeppsmätningskontrollör (1) stadskontrollör (1) telegrafkontrollör (1)
kopparslagare1698brukskopparslagare (1) kopparhammarsmedmästare (1) kopparslagararbetare (27) kopparslagardotter (1) kopparslagare (922) kopparslagare, före detta (21) kopparslagare, förrymd (1) kopparslagargesäll (436) kopparslagargesäll, före detta (1) kopparslagarhustru (1) kopparslagarlärling (12) kopparslagarmästare (248) kopparslagarmästare, före detta (4) kopparslagarålderman (1) kopparslagaränka (20) kopparslageriarbetare, före detta (1)
korgmakare190korgarbetare (5) korgarbeterska (1) korgfabrikör (8) korgmakare (158) korgmakare, före detta (2) korgmakargesäll (14) korgmakaränka (1) korgmakerska (1)
korkskärare200korkarbetare (4) korkskärare (192) korkskärare, före detta (2) korkskärargesäll (2)
kornett219inkvarteringskornett (1) kavallerikornett (1) kornett (197) kornett, före detta (8) kornettska (10) kornettsänka (2)
korpral5167rotebåtsman (5) bataljonskorpral (1) distinktionskorpral (60) distinktionskorpral, före detta (20) distinktionskorpraldotter (2) distriktskorpral (2) dragonkorpral (25) dragonkorpral, före detta (4) eldarkorpral (4) elitkorpral (1) infanterikorpral (10) infanterikorpral, före detta (2) inkvarteringskorpral (1) kavallerikorpral (1) korpral (3142) korpral, före detta (632) korpral, förrymd (2) korpralboställesarrendator (2) korpraldotter (10) korpralhustru (1) korpralska (9) korpralänka (39) kronomatroskorpral (4) marindistinktionskorpral (1) marinkorpral (389) marinkorpral, före detta (85) marinkorpralsdotter (17) marinkorpralsänka (6) minörkorpral, före detta (1) rotebåtsman (5) rotekorpral (30) ryttarkorpral (1) sjökorpral (61) sjökorpral, före detta (2) sjöofficerskorpral (1) soldatkorpral (7) stadskorpral (1) underkorpral (1) vicekorpral (563) vicekorpral, före detta (22)
kraftverksarbetare1untraverksarbetare (1)
kronobonde472kronobonde (87) kronobonde, före detta (2) kronofördelshemmansåbo (5) kronohemmansarrendator (6) kronohemmansåbo (188) kronohemmansåbo, före detta (1) kronohemmansåbo, tillträdande (4) kronohemmansägare (3) kronohästhemmansåbo (1) kronoåbo (172) kronoåbo, före detta (1) kronoåbo, tillträdande (2) kronobonde (87)
kronofogde113kronobefallningsman (64) kronobefallningsman, före detta (4) kronobefallningsmanska (1) kronobetjänt (1) kronofogde (40) kronofogde, före detta (3)
krukmakare689krukmakare (298) krukmakargesäll (66) krukmakarlärling (6) krukmakarmästare (123) krukmakaränka (11) krukmakeriarbetare (3) pottmakare (130) pottmakargesäll (19) pottmakarlärling (2) pottmakarmästare (28) pottmakaränka (2) pottugnsmakare (1)
krutarbetare77kruder (1) krutarbetare (63) krutarbetare, före detta (1) krutdräng (9) krutdräng, före detta (1) krutmästare, före detta (1) krutvaktmästare (1)
kusk/åkare/chaufför3915artillerikusk (6) askkörare (2) bankusk (7) bilförare (3) bryggerikusk (1) diligensdräng (1) diligenskusk (9) drickautkörare (1) droskkusk (14) fliskörare (3) forvagnsmästare (1) fraktare (53) fraktarson (1) gårdskusk (1) hemmakusk (1) herrskapskusk (2) hovkusk (2) hyrkusk (26) kaffeutkörare (1) kavaljerskusk (4) kavallerikusk (1) kolkörare (11) kronokusk (9) kusk (1935) kusk, före detta (67) kusk, förrymd (1) kördräng (23) körkarl (1) leråkare (3) livkusk (1) mjölkkusk (21) mönsterkusk (188) mönsterkusk, före detta (8) peståkare (1) reservmönsterkusk (2) reskusk (12) reskusk, före detta (1) skarnåkare (1) slottskusk (1) spannkusk (7) trosskusk (27) trosskusk, före detta (5) vagnman (632) vagnman, före detta (7) vagnmansänka (3) vattenutkörare (4) åkardotter (7) åkardräng (25) åkare (638) åkare, före detta (18) åkaränka (5) åkeriarbetare (10) åkeriägare (10) ölkusk (32) ölutkörare (59) vagnmansänka (3)
kvarndräng12kronoångkvarnsdräng (9) kronoångkvarnslärling (2) kronoångkvarnsmjölnare (1)
kvartermästare1004hovkvartermästare (16) kvartermästardotter (3) kvartermästare (909) kvartermästare, före detta (48) kvartermästarhustru (5) kvartermästaränka (6) regementskvartermästare (16) stadskvartermästare (1)
kvartersman372kronokvartersman (1) kvartersman (290) kvartersman, före detta (44) kvartersmansdotter (17) kvartersmansson (1) kvartersmansänka (19)
kvinnfolk och dyl.4379matrona (2) fruntimmer (3) hora (1) kona (7) konkubin (2) kvinnfolk (2733) kvinnsperson (1625) lägrad kvinna (1) löskona (1) matrona (2) moderpiga (4)
kyrkoherde2137kyrkoherde (2114) kyrkoherde, före detta (8) kyrkoherdedotter (7) kyrkoherdehustru (1) kyrkoherdeson (1) kyrkoherdeänka (6)
kyrkotjänare2642amiralitetskonsistorieanställd (2) amiralitetskyrkovaktmästare (7) diakonissa (4) församlingssubstitut (1) kyrkdräng (1) kyrkföreståndare (8) kyrkobetjänt (15) kyrkotjänare (2) kyrkpickare (3) kyrkstöt (5) kyrkvaktmästardotter (2) kyrkvaktmästare (520) kyrkvaktmästare, före detta (13) kyrkvaktmästaränka (3) kyrkväktaränka (1) kyrkvärd (1895) kyrkvärd, före detta (104) kyrkvärdsdotter (26) kyrkvärdsson (9) spögubbe (21)
kämnär39justitiekämnär (4) kämnär (31) kämnärspreses (4)
körsnär279buntmakare (204) buntmakargesäll (7) buntmakarmästare (5) buntmakaränka (1) buntmakeriarbetare (6) buntmakerifabrikör (2) buntmakerska (2) körsnär (46) körsnär, före detta (1) körsnärslärling (3) pälsvaruarbetare (2)
lagårdsarbetare22färyktare (4) hästskötare (4) kreaturskötare (1) ladugårdsdräng (1) ladugårdspiga (2) ladugårdsskötare (5) ryktarhustru (2) ryktaränka (2) svinryktare (1)
lagårdsförman3994dejerifogde (2) dikningsföreståndare (1) dikningsförman (13) fodermarsk (43) fodermarsk, före detta (2) fodermästare (3) ladufogde (2959) ladufogde, före detta (223) ladufogde, tillträdande (2) ladufogdedotter (9) ladufogdehustru (2) ladufogdeson (2) ladufogdeänka (4) ladugårdsföreståndare (32) ladugårdsföreståndare, före detta (1) ladugårdsförman (10) ladugårdsuppsyningsman (1) rättardotter (4) rättardräng (1) rättare (648) rättare, före detta (28) rättarlärling (1) rättarson (1) rättaränka (1) tomtförman (1)
landshövding40landshövding (34) landshövding, före detta (3) landshövdingska (2) landshövdingsänka (1)
landstingsman37landstingsman (35) landstingsman, före detta (2)
lanthandlare386lanthandlardotter (1) lanthandlare (367) lanthandlare, före detta (18)
lantmätare335geodet (1) kommissionslantmätare (122) kommissionslantmätare, före detta (3) kommissionslantmätare, vice (1) lantkommisionsmätare (1) lantmätardotter (1) lantmätare (122) lantmätare, före detta (4) lantmätaränka (2) lantmäteriauskultant (34) lantmäteridirektör (5) lantmäterielev (34) lantmäterielev, före detta (1) lantmäterifiskal (1) lantmäterimedhjälpare (2) stadslantmätare (1)
lantvärnist142lantvärnist (122) lantvärnist, före detta (19) lantvärnskorpral (1)
lavettmakare106kronolådmakare (1) kronolådmakaregesäll, före detta (3) kronolådmakargesäll (22) kronolådmakargesälldotter (2) kronolådmakarmästare (1) kronolådmästare, före detta (1) lavettmakare (35) lavettmakargesäll (31) lavettmakarmästare (10)
licenciat8filosofie licenciat (5) licenciat (3)
livsmedelsarbetare50brännvinsman (1) chokladfabriksarbetare (2) cikoriefabriksarbetare (2) kaffebrännare (3) oljemästare (1) oljepressare (12) oljeslagare (12) ostmakerska (1) osttryckerska (1) stärkelsebrukskarl (4) stärkelsemästare (4) tappare (6) äggpackare (1)
livsmedelshandlare351brännvinsminuthandlande (3) cigarretthandlare (16) cigarrhandlare (2) fiskhandlare (51) fläskhandlare (1) frukthandlare (8) grynhandlare (12) grönsakshandlare (1) kaffehandlare (1) korvhandlare (1) kryddhandlare (3) kryddkrämare (3) mjölhandlare (66) mjölkhandlare (3) osthandlare (2) sikthandlare (1) sillhandlare (20) sillkrämare (1) spritförsäljare (1) viktualiehandlare (33) viktualiehandlare, före detta (2) vilthandlare (4) vinhandlare (8) ölförsäljare (85) ölhandlare (23)
lots1236hamnlots (7) kronolots (263) kronolots, före detta (8) kronolotsdotter (2) kronolotsförman (2) kronolotsson (1) lots (574) lots, före detta (10) lotsadjutant (1) lotsadjutantsänka (1) lotsdotter (7) lotsdräng (89) lotsdräng, före detta (2) lotsfördelningschef (5) lotsförman (9) lotsinspektör (6) lotskapten (2) lotslärling (109) lotslöjtnant (7) lotsson (5) lotsålderman (37) lotsålderman, före detta (1) lotsänka (12) mästerlots (62) mästerlots, före detta (11) mästerlotsdotter (2) sekundlots, före detta (1) mästerlots (62)
lumpsamlare545lumpsamlare (530) lumpsamlare, före detta (10) lumpsamlaränka (1) lumpsamlerska (3) lumpsorterare (1)
lådmakare105lådmakare (8) lådmakargesäll (73) lådmakargesälldotter (2) lådmakarmästardotter (1) lådmakarmästare (18) lådmakarmästare, före detta (1) lådmakaränka (2)
läkare902kirurg (20) stadskirurg (1) amiralitetsbarnhusläkare (5) amiralitetsfältskär (1) amiralitetsmedicus (2) amiralitetsunderfältskär (1) amiralitetsunderläkare (1) amiralitetsunderläkare, före detta (1) bataljonsfältskär (2) bataljonsläkare (118) bataljonsläkare, före detta (2) benläkare (2) bruksläkare (8) bruksläkare, före detta (1) distriktsläkare (22) doktor fysicus (1) fältläkare (11) fältläkarstipendiat (1) fältskär (84) fältskärsgesäll (9) fältskärsmästare (5) fältskärsänka (6) garnisonsläkare, före detta (1) garnisonsmedicus (1) guvernementsdoktor (2) homeopat (1) hospitalsläkare (1) hospitalsöverläkare (2) häradsfältskär (5) järnvägsläkare (2) kirurg (20) kirurgie kandidat (1) kirurgie magister (8) kirurgigesäll (1) kirurgistudent (1) lantmedicus (1) lasarettsläkare (36) lasarettsmedikus (1) livmedikus (2) läkare (41) läkaränka (1) länslasarettsläkare (1) medicine doktor (188) medicine praktikus (1) provinsialläkare (50) provinsialläkare, före detta (1) regementsfältskär (22) regementsläkardotter (1) regementsläkare (59) regementsläkare, före detta (5) skvadronsfältskär (3) skvadronsläkare (4) stadsdoktor (2) stadsfältskär (30) stadskirurg (1) stadsläkare (46) stadsläkare, före detta (1) stadsphysicus (13) underfältläkare (4) underfältskär (2) underkirurg (11) underläkare (21) underläkare, före detta (3) underlänsman (1) underlärare (1) uppbördsläkare (4) överfältläkardotter (3) överfältläkare (9) överläkare (4) underlärare (1)
länsman1141frälselänsman (69) frälselänsman, före detta (11) hospitalslänsman (1) häradslänsman (1) kronolänsman (725) kronolänsman, före detta (47) kronolänsmansdotter (2) kronolänsmansson (1) länsman (266) länsman, före detta (16) länsmanshustru (1) länsmansänka (1)
lärare8551underlärare (7) amiralitetsbarnhuslärare (3) amiralitetsbarnhuslärare, före detta (1) amiralitetsfolkskollärare (1) apologistlärare (1) baptistlärare (1) barnhuslärare (6) barnlärare (4) barnlärare, före detta (1) barnlärarinna (1) bokhållerilärare (5) collega scholae (1) dansdirektör (1) danslärarinna (1) dansmästare (16) dövstumlärare, före detta (1) fackskollärare (2) folkskollärardotter (5) folkskollärare (1343) folkskollärare, före detta (76) folkskollärarelev (7) folkskollärarhustru (3) folkskollärarinna (9) folkskollärarson (2) fäktmästare (2) förstelärare (1) glasbrukspreceptor (2) guvernant (1) gymnastiklärare (23) gymnastiklärare, före detta (5) handelslärare (10) informator (10) instruktör (2) kateket (1) kollega (10) kronoskolmästare (1) lantbrukslärare (1) lektor (126) lektorska (1) lärardotter (31) lärare (84) lärare, före detta (3) lärarhustru (7) lärarinna (234) lärarinna, före detta (40) lärarson (1) läraränka (14) läroverkskollega (12) läsmästare (18) magister (903) magisterska (15) mellanskollärare (1) musikinformator (2) musiklärarinna (3) navigationslärare (2) parlör (2) parlörsänka (1) pedagog (1) preceptor (13) privatlärare (34) privatlärare, före detta (2) privatlärarinna (1) privatskolelärarinna (2) privatskollärare (1) provinsialritmästare (1) rabbi (1) regementsskollärare (3) ritlärare (16) ritmästare (6) ritmästarlärling (1) samskolelärare (1) skeppsgosselärardotter (1) skeppsgosselärare (6) skolduplikant (1) skolkollega (136) skolkollega, före detta (3) skolkökslärarinna (1) skollärare (3385) skollärare, ambulerande (1) skollärare, biträdande (5) skollärare, före detta (296) skolmagister (4) skolmästardotter (1) skolmästare (1107) skolmästare, ambulerande (2) skolmästare, blivande (1) skolmästare, före detta (49) skolmästarelev (2) skolmästarhustru (1) skolmästaränka (5) skrivlärare (7) slöjdlärare (14) slöjdlärarinna (6) slöjdlärarinna, före detta (1) småskollärare (49) småskollärare, före detta (8) småskollärarinna (194) småskollärarinna, före detta (32) småskollärarson (1) sockenskolmästare (16) språklärare (17) språklärarinna (2) språkmästare (18) stadsskolmästare (7) substitut (2) sånglärare (3) teckningslärare (10) timlärare (3) tränare (1) underlärare (7) ämneslärare (2) överlärare (1) substitut (2)
lärling102fabrikslärling (2) kronolärling (2) lärdräng (62) lärling (33) trainer (3)
löjtnant2746amiralitetslöjtnant (201) amiralitetslöjtnant, före detta (2) amiralitetsunderlöjtnant (8) fortifikationslöjtnant (4) generallöjtnant (7) infanterilöjtnant (1) jaktlöjtnant (8) kofferdilöjtnant (1) konstituerad underlöjtnant (6) konstruktionslöjtnant (7) lantvärnslöjtnant, före detta (1) löjtnant (1824) löjtnant, före detta (96) löjtnantsdotter (8) löjtnantska (8) löjtnantsänka (13) marinlöjtnant (9) marinunderlöjtnant (2) premiärlöjtnant (321) premiärlöjtnant, före detta (4) reservlöjtnant (4) reservunderlöjtnant (7) sjölöjtnant (4) skeppslöjtnant (4) underlöjtnant (177) underlöjtnant, före detta (7) överlöjtnant (5) överlöjtnantska (6) överstelöjtnant (1) överstelöjtnant (1)
lösdrivare253förrymd (11) luffare (1) lösdrivare (149) lösdriverska (89) omdrivande (1) passlös (1) stadslös (1) förrymd (11)
magasinarbetare325förrådsarbetare (20) förrådsbiträde (1) förrådsvaktmästare (28) kronomagasinsdräng (5) lagerarbetare (32) lagerarbetare, före detta (2) lagerbiträde (15) magasinsarbetare (47) magasinsdräng (91) magasinsdräng, före detta (2) magasinsdrängdotter (3) packare (2) packhuskarl (77)
magasinsföreståndare197förrådsförvaltare (9) amiralitetsproviantmästare (13) amiralitetsproviantmästare, före detta (1) fältmagasinsförvaltare (1) förrådsförvaltare (9) lagerchef (11) lagerchef, före detta (1) lagerföreståndare (5) magasinsföreståndare (1) magasinsförman (4) magasinsförvaltare (5) magasinsförvaltare, före detta (1) packhusföreståndare (1) packhusförman (4) packhusförvaltare (9) packhusvaktmästare (3) packmästare (125) proviantmästare (3)
major623amiralitetskonstruktionsmajor (1) amiralitetsmajor (40) amiralitetsmajor, före detta (1) generalmajor (19) generalmajor, före detta (1) konstruktionsmajor (6) major (461) major, före detta (22) majorsdotter (7) majorska (52) majorsänka (1) platsmajor (7) regementsmajor (4) stabsmajor (1)
marinsoldat2812marinjär (22) marinsoldat (1612) marinsoldat, före detta (1070) marinsoldatdotter (59) marinsoldathustru (3) marinsoldatsdotter (4) marinsoldatson (2) marinsoldatänka (38) marinvolontär (2)
marketentare109marketentare (107) marketentska (1) marketentsänka (1)
maskinist2270byggmaskinist (1) donkeyman (1) fabriksmaskinmästare (1) flaggmaskinist (1) flaggmaskinistdotter (1) kranskötare (2) kronomaskinist (4) maskinarbetare (790) maskinarbetare, före detta (2) maskinförare (1) maskinföreståndare (2) maskinist (1268) maskinist, före detta (9) maskinistdotter (5) maskinistelev (1) maskinistlärling (25) maskinmästare (23) maskinputsare (3) maskinsmörjare (2) maskinverkmästare (4) mejerimaskinist (1) motorarbetare (3) skeppsmaskinist (1) undermaskinist (9) ångbåtsmaskinist (20) ångmaskinist (12) ångmaskinistlärling (5) ångmaskinistänka (1) övermaskinist (70) övermaskinistdotter (2)
matare3matare (3)
matros3131flottmatros (18) flottmatros, första klassens (9) kofferdimatros (80) kofferdismatros (4) kronomatros (1072) kronomatros, före detta (92) kronomatrosdotter (3) kronomatroshustru (2) kronomatrosänka (4) lättmatros (5) matros (1216) matros, före detta (39) matros, förrymd (1) matros, första klassens (400) matros, första klassens, före detta (2) matros, pressad (6) matrosdotter (24) matroshustru (13) matroskorpral (75) matroskorpral, före detta (3) matroskorpraldotter (1) matrosänka (48) postjaktsmatros (13) vandringsmatros (1)
medicinare106medicine kandidat (25) medicine kandidat, före detta (1) medicine licenciat (80)
mejerist1030länsmejerist (2) mejeriarbetare (1) mejeriarbeterska (1) mejeriarrendator (34) mejeriarrendator, före detta (3) mejeriassistent (4) mejeribiträde (2) mejerifogde (2) mejeriföreståndare (16) mejerilärling (12) mejerist (467) mejerist, före detta (25) mejerist, tillträdande (1) mejeristdotter (1) mejeriägare (12) mejerska (312) mejerska, före detta (14) mjölkare (2) mjölkerska (8) ostfabrikör (1) ostmakare (1) ostmästare (3) osttryckare (100) osttryckare, före detta (6)
mekaniker296bilmontör (1) cykelarbetare (4) maskinbyggare (1) maskinuppsättare (6) mekaniker (87) mekanikergesäll (1) montör (63) motorprovare (1) putsare (70) smörjare (53) smörjare, före detta (1) spårvägsmontör (1) velocipedarbetare (3) verktygsfilare (1) verktygsmakare (1) övermontör (2)
metallarbetare70bronsarbetare (3) kopparsmältare (1) kopparsmältare, före detta (1) metallarbetare (45) ritsare (1) stålarbetare (2) ståltrådsarbetare (8) valsarbetare (9)
missionär13missionselev (2) missionselev, före detta (1) missionär (10)
mjölnardräng1064kronokvarndräng (5) kvarnarbetare (32) kvarndräng (85) kvarndrängsdotter (1) kvarnsven (1) mjölnardräng (576) mjölnardräng, före detta (5) mjölnargesäll (1) mjölnarson (10) mjölnarsven (342) mjölnarsven, före detta (6) mjölnargesäll (1)
mjölnare7863mjölnare (6036) mjölnargesäll (61) arrendatormjölnare (1) barkmöllare (2) bymöllare (13) grynmalare (58) hemmanskvarnägare (1) holländeriarrendator (7) hästkvarnsmöllare (41) hästkvarnsmöllare, före detta (1) hästmöllare (7) kronomjölnarmästare (3) kvarnarrendator (343) kvarnarrendator, före detta (3) kvarnarrendator, tillträdande (1) kvarnbrukare (1) kvarnföreståndare (16) kvarngesäll (1) kvarnhälftenbrukare (1) kvarnlärling (1) kvarnman (1) kvarnmästare (15) kvarnägardotter (3) kvarnägare (614) kvarnägare, före detta (15) kvarnägare, tillträdande (1) kvarnägarhustru (2) kvarnägarson (2) kvarnägaränka (2) mjölnararrendator (13) mjölnardotter (43) mjölnardrängsänka (1) mjölnare (6036) mjölnare, före detta (166) mjölnare, tillträdande (7) mjölnareförman (1) mjölnargesäll (61) mjölnarhustru (5) mjölnarmästare (37) mjölnaränka (51) skogsmöllare (3) skvaltkvarnsmöllare (2) stampmöllare (4) tredingsmjölnare (1) vattenkvarnsmöllare (106) väderkvarnsmöllare (162) väderkvarnsmöllare, före detta (1) väderkvarnsmöllargesäll (1) väderkvarnsmöllarsven (1) ängsmöllare (5)
montör3isoleringsmontör (2) värmeledningsmontör (1)
murare12394amiralitetsmurmästare (1) bruksmurare (3) fortifikationsmurare (10) fortifikationsmurmästare (1) gårdsmurare (7) häradsmurare (41) häradsmurmästare (6) konsterfaren murargesäll (1) kronomurare (1) kronomuraregesäll, före detta (1) kronomurargesäll (85) kronomurargesäll, före detta (3) kronomurargsäll, före detta (5) kronomurarmästare (3) kronomurarmästare, före detta (3) murararbetare (402) murararbetare, före detta (2) murardotter (19) murardräng (97) murare (6369) murare, före detta (44) murarförman (4) murargesäll (4038) murargesäll, före detta (20) murargesälldotter (2) murargesällänka (11) murarhantlangare (6) murarlärling (311) murarmästardotter (3) murarmästare (802) murarmästare, före detta (2) murarmästarson (1) murarmästaränka (12) murarson (1) muraränka (19) sockenmurare (41) sockenmurargesäll (1) sockenmurmästare (6) stadsmurmästare (3) stenbyggare (1) stenhusbyggare (4) tegelsättare (1) varvsmurare (1)
musiker3921amiralitetskantor (21) amiralitetsmusikant (43) amiralitetsmusikant, före detta (1) amiralitetsregementsmusiker (2) avdelningstrumpetare (54) basunblåsare (1) bataljonstrumpetare (3) bataljonstrumslagare (1) batteritrumpetare (15) bälgtrampare (47) dirigent (1) divisionstrumpetare (15) fagottist (8) fältmusikant (58) fältmusiker, före detta (1) garnisonskantor (1) harmoniker (37) harmonist, före detta (2) hautboist, före detta (6) hautboistdotter (13) hautboistenka (1) hornblåsare (19) hornblåsare, före detta (3) häradsspelman (68) instrumentist (6) kantor (955) kantor, före detta (13) kantorsdotter (6) kantorska (7) kantorsänka (2) kapellmästare (8) klarinettblåsare (56) klarinettblåsare, före detta (1) kompanitrumpetare (1) konsertgivare (1) kyrksångare (8) körmästare (1) musikamatör (1) musikanförare (1) musikant (181) musikant, före detta (17) musikantdotter (3) musikantgesäll (8) musikanthustru (5) musikantänka (4) musikdirektör (113) musikdirektör agré (1) musikdirektör, före detta (1) musikdistinktionskorpral (1) musikelev (1) musiker (55) musikfanjunkare (1) musikkorpral (3) musikkorpral, före detta (1) musiklärare (56) musiklärare, före detta (1) musiksergeant (32) musikstyckjunkare (8) musikstyckjunkare, före detta (3) musikunderlöjtnant (1) oboist (98) oboist, före detta (1) oboistdotter (1) organist (473) organist, före detta (7) organistelev (8) organistkandidat (14) organistmästare (1) organistänka (1) orgelmästare (5) orgeltrampardotter (1) orgeltrampare (24) orgeltrampare, före detta (1) pianist (5) pipare (11) positivspelare (5) positivspelerska (5) pukslagare (2) pukslagare, före detta (1) regementshornblåsare (1) regementskantor (2) regementsmusikant (3) regementsmusikant, före detta (1) regementsoboist (3) regementstambur (4) regementstambur, före detta (1) regementstrumslagare (15) regementstrumslagare, före detta (1) sjungare (2) skalmejblåsare (4) skolkantor (7) skvadronstrumpetare (66) skvadronstrumpetare, före detta (1) sockenspelman (42) spelman (70) spelman, före detta (1) stabstrumpetare (68) stabstrumpetare, före detta (5) stadsinstrumentist (1) stadsmusikant (20) stadstrumpetare (1) stadstrumslagare (6) stadstrumslagare, före detta (1) sångare (43) sångare, före detta (2) sångerska (8) tamburist (1) tenorsångare (1) trumpetare (499) trumpetare, före detta (59) trumpetaränka (3) trumpetblåsare (1) trumslagardräng, före detta (1) trumslagare (277) trumslagare, före detta (47) valthornist (5)
målare4887dekorationsmålare (12) dekoratör (8) häradsmålare (1) kronomålargesäll (33) kronomålargesäll, före detta (1) kronomålarmästare (2) lackerare (3) målararbetare (218) målararmästare (49) målardotter (14) målardräng (3) målare (3224) målare, före detta (10) målargesäll (926) målargesäll, före detta (3) målargesälldotter (3) målargesällänka (1) målarhustru (7) målarlärling (38) målarmästardotter (1) målarmästare (267) målarmästare, före detta (6) målarson (1) målaränka (19) målerifabrikör (5) måleriidkare (10) pappersmålare (5) pappersmålarfaktor (1) skyltmålare (4) sockenmålare (5) tapetmålare (1) tyggårdsmålare (1) varvsmålare (2) varvsmålargesäll (2) varvsmålarmästare (1)
mästare644mästerlots (1) konsterfaren (5) konsterfaren mästare (2) mästardotter (1) mästare (629) mästarinna (1) mästerdykare (1) mästerlots (1) undermästare (2) övermästare (2) undermästare (2)
mätare540kolmätare (1) kornmätare (6) kronomätare (25) kronomätaränka (1) mätardräng (41) mätare (330) mätare, före detta (23) mätarålderman (1) mätaränka (5) rörmätare (1) stadsmätare (98) stadsmätare, före detta (3) stadsmätaredotter (3) stadsmätaränka (2)
mönsterskrivare86expeditionsmönsterskrivare (1) mönsterskrivare (76) mönsterskrivare, före detta (6) mönsterskrivaränka (3)
mössmakare69mössfabrikör (4) möss-skräddare (65)
notarie248auktionsnotarie (1) exekutionsnotarie (2) förstenotarie (1) hallrättsnotarie (5) hovrättsnotarie (62) hovrättsnotarie, förste (1) kämnärsnotarie (2) lagläsare (9) länsnotarie (21) notarie (54) notarieänka (1) polisnotarie (2) riksnotarie (1) stadsnotarie (74) stadsnotarie, före detta (1) tingskrivare (6) tingsnotarie (4) tingsskrivare, före detta (1)
nålmakare70nålfabrikör (1) nålmakare (55) nålmakargesäll (7) nålmakarmästare (7)
nåtlerska9nåtlerska (9)
nämndeman4028bruksnämndeman (1) häradsnämndeman (1) länsnämndeman (1) nämndeman (3385) nämndeman, före detta (418) nämndemansdotter (152) nämndemansson (24) nämndemansänka (22) sockennämndeman (17) sockennämndsordförande (5) ägodelningsrättsledamot (2)
officer36bataljonschef (3) batterichef (1) ekipagemästare (3) generalstabsofficer (1) kompanichef (2) officer (8) ordonnansofficer (1) regementschef (3) sekond (1) skvadronschef (3) underofficer, andra gradens (10) underofficer, andra gradens (10)
ombud103charta sigillataombudsman (2) charta sigillataombudsman (2) fullmäktige (3) häradsfullmäktige (1) kommissionär (83) kommissionärsdotter (1) magistratsfullmäktig (1) manufakturombudsman (2) reseombud (10)
optiker8hovoptiker (1) optiker (7)
ordensmedlem102ordenskommendör (1) ordensmedlem (8) ordensriddare (17) svärdsman (59) svärdsman, före detta (13) svärdsmedaljör (1) svärdsriddare (1) vasariddare (2)
ordförande17ordförande (3) president (13) talmansänka (1)
pappersmakare348pappersbruksdräng (1) pappersbruksgesäll (4) pappersmakare (40) pappersmakare, före detta (7) pappersmakargesäll (209) pappersmakargesäll, före detta (2) pappersmakarmästare (2) pappersmästare (73) pappersmästare, före detta (3) pappersskärare (7)
pastor1297amiralitetskompastor (16) amiralitetspastor (14) amiralitetssjukhuspastor (1) församlingsföreståndare (3) garnisonspastor (3) hospitalspastor (16) kompastor (6) livregementspastor (1) metodistpastor (2) pastor (433) pastor, före detta (10) pastor, vice (490) pastor, vice, före detta (1) pastorsadjunkt (59) pastorska (105) pastorsänka (9) regementspastor (99) regementspastor, före detta (3) sjömanspastor (1) slottspastor (23) änkepastorska (2)
pastorsadjunkt104domkyrkoadjunkt (3) kyrkoadjunkt (26) sacri ministerii adjunct (71) sacri ministerii candidat (4)
patron146patron (143) patron, före detta (1) patronessa (2)
pensionär/gratialist634gratialist (484) gratialist, före detta (2) medaljpensionär (1) pensionär (147)
perukmakare156perukmakare (119) perukmakargesäll (9) perukmakarmästare (26) perukmakaränka (2)
piga212811gammalpiga (3) gammalpiga (3) hotellpiga (1) lägrad piga (4) löspiga (22) piga (212251) piga, före detta (530)
pilgrim1peregrin (1)
pionjär83pionjär (68) pionjär, före detta (13) pionjärkorpral (2)
piskmakare7piskmakare (7)
plåtslagare2296bleckslagardräng (1) bleckslagare (884) bleckslagare, före detta (2) bleckslagargesäll (189) bleckslagargesäll, före detta (1) bleckslagarlärling (3) bleckslagarmästare (103) bleckslagarmästare, före detta (1) bleckslagaränka (5) bleckslageriarbetare (5) bleckslagerifabrikör (2) kronobleckslagare (1) kronobleckslagargesäll (3) kronoplåtslagare (5) mässingsarbetare (4) mässingsslagardräng (1) mässingsslagare (32) mässingsslagargesäll (1) mässingsslagarlärling (1) mässingsslagarmästare (11) mässingsslagaränka (2) plåtslagare (986) plåtslagare, före detta (4) plåtslagarförman (2) plåtslagargesäll (4) plåtslagarlärling (1) plåtslageriarbetare (20) plåtvalsare (1) plåtvalsmästare (2) stadsplåtslagare (1) varvsbleckslagare (2) varvsplåtslagare (16)
polis1635amiralitetsgevaldiger (5) detektivpolis (6) gevaldiger (7) gevaldiger, före detta (1) hälsovårdspolis (8) landsgevaldiger (7) länsgevaldiger (7) länspolis (1) ordningsman (17) poliskommissarie (11) poliskonstapel (1180) poliskonstapel, före detta (110) poliskonstapeldotter (1) polismästare (4) polissekreterare (1) polisstationsförman (20) polisstationsförman, före detta (1) polistjänsteman (1) polisuppsyningsman (24) polisuppsyningsman, före detta (2) polisvaktmästare (14) polisvaktmästare, före detta (1) polisänka (2) polisöverkonstapel (43) polisöverkonstapel, före detta (1) regementsväbel (10) regementsväbel, före detta (3) reservpoliskonstapel (18) varvspolis (3) varvspolis, före detta (1) varvspoliskommissarie (2) varvspoliskommissarie, före detta (3) varvspoliskonstapel (101) varvspoliskonstapel, före detta (2) varvspoliskonstapeldotter (2) överpoliskonstapel (15)
portvakt67portbetjänt (1) portförvaltare (1) portier (29) portier, före detta (2) portvakt (29) portvakt, före detta (2) portvaktmästare (3)
posttjänsteman612postkontorsskrivare (8) budare (2) järnvägspostiljon (1) postbetjänt (24) postbiträde (1) postdirektör (7) postdirektörska (2) postexpeditör (175) postförare (1) postföreståndare (5) postförvaltare (6) postförvaltare, före detta (1) postinspektorska (1) postinspektör (39) postinspektör, före detta (1) postkommissarie (26) postkommissarie, före detta (1) postkontorsskrivare (8) postkontrollör (38) postmästare (130) postmästare, före detta (8) postskrivare (30) poststationsföreståndare (14) postvakt (1) postvaktmästare (40) postvaktmästare, förste (1) postvaktsbetjänt (21) resepostexpeditör (28)
prins6prins (6)
prinsessa3prinsessa (3)
professor55medicine professor (4) professor (44) professorska (6) änkeprofessorska (1)
profoss10kompaniprofoss (4) regementsprofoss (6)
präst1039aftonsångspredikant (2) amiralitetsfångpredikant (1) baptistpredikant (13) bataljonspredikant (31) frälsningsarméföreståndare (1) frälsningsofficer (2) frälsningssoldat (1) fångpredikant (15) fångpräst (2) fältprost (10) fängelsepredikant (4) garnisonspredikant (1) hospitalspredikant (2) hovpredikant (78) hovpredikantska (1) hovrättsprost (3) huspredikant (10) häradsprost (32) häradsprost, vice (1) kapellpredikant (7) kaplan (4) kastellpredikant (1) kontraktsprost (59) kontraktsprost, före detta (4) krigspräst (1) lekmannapredikant (1) medtjänare (1) metodistpredikant (6) nådårspredikant (23) predikant (35) predikant, före detta (3) prost (455) prost, före detta (2) prostinna (125) prostänka (2) präst (18) präst, före detta (2) prästdotter (6) prästförvant (1) prästänka (6) regementspredikant (13) regementspredikant, före detta (1) regementspräst (5) resepredikant (8) sjömanspräst, före detta (1) slottspredikant (11) sockenpräst (9) tjänstepredikant (1) änkeprostinna (18) sockenpräst (9)
rackare och dyl.620huddragare (6) häradsnattman (23) häradsvalackardräng (1) häradsvalackare (51) häradsvalackare, före detta (2) hästgällare (16) hästskärare (1) nattman (183) nattman, före detta (2) nattmansdotter (5) nattmansdräng (25) nattmanshustru (6) nattmanskvinna (1) nattmanspiga (13) nattmansänka (7) valackardräng (16) valackare (260) valackaränka (2)
rektor205folkhögskoleföreståndare (3) konrektor (21) konrektorsmagister (3) lantbruksskoleföreståndare (7) navigationsskolföreståndare (1) rektor (147) rektor, före detta (2) rektorska (2) rektorsänka (1) skolföreståndare (12) skolrektor (6)
remsnidare6remsnidare (2) remsnidargesäll (1) remsnidarmästare (1) sinkelmakare (2) remsnidare (2) remsnidargesäll (1) remsnidarmästare (1)
renhållningsarbetare125latrinentreprenör (1) renhållningsarbetare (3) renhållningsförman (3) renhållningskusk (1) renhållningsverksarbetare (1) städare (1) städerska (113) städerska, före detta (2)
reparatör90bilreparatör (4) cykelreparatör (27) maskinreparatör (8) reparationsförman (34) reparatör (14) signalreparatör (1) spårvagnsreparatör (1) stallreparatör (1)
repslagare982banhäcklare (4) bindgarnsarbetare (1) häcklare (11) kronorepslagare (1) kronorepslagargesäll (97) kronorepslagargesäll, före detta (11) kronorepslagargesälldotter (5) kronorepslagargesällänka (3) kronorepslagarmästare (10) kronorepslagarmästare, före detta (1) repslagardotter (3) repslagardräng (1) repslagare (391) repslagare, före detta (9) repslagaremästare, före detta (1) repslagarfabrikör (3) repslagargesäll (299) repslagargesäll, före detta (3) repslagargesälldotter (2) repslagargesällänka (1) repslagarhustru (1) repslagarlärling (6) repslagarlärling, före detta (1) repslagarmästare (59) repslagarundermästare (7) repslagaränka (10) repslageriarbetare (23) repslageriarbetare, före detta (1) repslagerifabrikör (4) sejlargesäll (1) sejlarmästare (8) tågverkslagare (2) underrepslagarmästare (2)
resande1780gångekvinnfolk (5) kringgångshjon (1) kringresande (28) kringstrykande (182) kringvandrande (1051) resande (67) tattare (1) vandrande (440) vandringshustru (1) vandringsperson (1) vägfarande (3)
reservkarl1400förstärkningskarl (128) förstärkningskarl, före detta (10) reservkarl (722) reservkarl, före detta (13) reservsoldat (5) vargeringskarl (475) vargeringskarl, före detta (47)
revisor100amiralitetsrevisor (20) amiralitetsrevisor, före detta (4) amiralitetsvarvsinventarierevisor (1) expeditionsrevisor (1) fältrevisor (1) revisor (65) revisor, före detta (4) revisorsänka (2) riksbanksrevisor (1) varvsinventarierevisor (1)
riddare732riddare (732)
riksdagsman201riksdagsfullmäktige (4) riksdagsfullmäktige, före detta (5) riksdagsman (114) riksdagsman, före detta (60) riksdagsmansdotter (13) riksdagsmansson (3) riksdagsmansänka (2)
roddare74hamnroddare (1) kronoroddare (1) prästgårdsroddare (3) roddare (67) roddare, före detta (2)
rotemästare204brandrotemästare (2) rotehållare (2) rotemästare (198) rotemästare, före detta (1) rytterirotemästare (1) rotehållare (2)
rusthållare19485hemmansrusthållare, tillträdande (1) interimsrusthållsåbo (2) interimsåbo (3) kronorusthållare (32) kronorusthållare, tillträdande (1) kronoskatterusthållsåbo (51) kronoskatterusthållsägare (1) rusthållardotter (38) rusthållare (18156) rusthållare, före detta (5) rusthållare, före detta (200) rusthållare, tillträdande (376) rusthållarson (5) rusthållaränka (30) rusthållsarrendator (22) rusthållsdelägare (1) rusthållshemmansägare (2) rusthållshemmansägare, tillträdande (1) rusthållsåbo (337) rusthållsåbo, före detta (1) rusthållsåbo, tillträdande (19) rusthållsägare (9) rusthållsägare, tillträdande (1) skatterusthållare (113) skatterusthållare, tillträdande (10) skatterusthållsbrukare, tillträdande (2) skatterusthållsåbo (61) skatterusthållsägare (4) skvadronsrusthållare (1) rusthållsåbo (337)
rustmästare99amiralitetsrustmästare (5) besiktningsrustmästare (6) rustmästare (75) rustmästare, före detta (13)
ryktare1343ryktare (1281) ryktare, före detta (54) ryktdräng (1) ryktmästare (7)
ryttare17680adelsryttare (256) adelsryttare, före detta (6) avdelningsryttare, (6) femmänningsryttare (26) femmänningsryttare, före detta (1) fjärdingsryttare (1) friryttare (4) förridare (23) förridare, före detta (1) inkvarteringsryttare (8) kavallerist, före detta (2) konstberidare (5) konstryttare (1) kronoryttare (1) kustryttare (1) lantmätarryttare (2) livförridare (5) livregementsryttare (1) männingsryttare (2) regementsberidare (3) regementsberidare, före detta (2) reservryttare (338) reservryttare, före detta (1) reservryttarehustru (1) ryttardotter (3) ryttare (15256) ryttare, före detta (1390) ryttarhustru (61) ryttarkvinna (1) ryttarson (2) ryttaränka (122) sockenryttare (1) spanridare (6) tredingsryttare (94) tremänningsryttare (39) tremänningsryttare, före detta (1) vargeringsryttare (7)
ryttmästare622ryttmästare (584) ryttmästare, före detta (21) ryttmästarhustru (17)
rådman504justitieråd (4) etatsråd (1) hovråd (1) hovrättsråd (28) justitieråd (4) kammarråd (2) kammarrättsråd (2) kansliråd (6) kommersråd (9) kommersrådinna (2) kyrkoråd (8) lantråd (2) lantrådinna (1) medicinalråd, före detta (1) regeringsråd (1) rådman (409) rådman, före detta (1) rådmanska (19) rådmansänka (1) rådsherre (3) skatteråd (1) statsråd, före detta (1) änkekammarrådinna (1)
rättstjänare och dyl.475exekutionsbetjänt (5) exekutionsfogde (19) exekutionsfogde, före detta (1) exekutionsförvaltare (19) exekutionsvaktmästare (1) exekutor (3) fogdetjänare (8) fogdetjänare, före detta (1) häradsprofoss (15) häradstjänare (191) häradstjänare, före detta (11) kämnärsrättsvaktmästare (2) magistratsbetjänt (9) mästermansgesäll (1) profoss (144) profoss, före detta (8) profossänka (3) skarprättarbetjänt (1) skarprättare (16) skarprättargesäll (1) skarprättarmästare (6) stadsprofoss (9) stämningsman (1) kämnärsrättsvaktmästare (2)
rörläggare67rörarbetare (3) rörledare (2) rörledningsarbetare (1) rörläggare (60) rörmokare (1)
sadelmakare2310remsnidare (21) remsnidargesäll (1) remsnidarmästare (2) bataljonssadelmakare (2) gårdssadelmakare (1) hovsadelmakare (2) häradssadelmakare (2) kronosadelmakargesäll (2) regementssadelmakare (17) regementssadelmakaränka (1) remsnidare (21) remsnidargesäll (1) remsnidarmästare (2) sadelmakardotter (6) sadelmakardräng (2) sadelmakare (1652) sadelmakare, före detta (15) sadelmakargesäll (285) sadelmakargesäll, före detta (2) sadelmakargesällänka (1) sadelmakarlärling (21) sadelmakarmästare (211) sadelmakaränka (17) sadelmakeriarbetare (20) sadelmakeriidkare (13) sockensadelmakare (4) tyggårdssadelmakare (6) tyggårdssadelmakargesäll (2) tygsadelmakare (2)
salpeter- och såpsjudare3850kronosalpeterverkmästare (1) lutterdräng (6) luttermästare (15) raffinaderibrukare (1) salpetersjudardräng (264) salpetersjudardräng, före detta (6) salpetersjudare (1936) salpetersjudare, före detta (364) salpetersjudarlärling (1) salpetersjudaränka (4) salpetersjuderiinspektor (1) salpetersjuderiuppsyningsman (2) salpetersjuderiverkmästare (135) salpetersjuderiverkmästare, före detta (12) salpeterutridare (7) salpeterutridare, före detta (1) sjudardräng (23) sjudardräng, före detta (2) sjudare (908) sjudare, före detta (135) sjudarmästare (1) sjudaränka (1) sjuderiverkmästare (2) såpbruksarbetare (12) såpbruksmästare (1) såpsjudare (8) såpsjuderimästare (1) salpeterutridare (7) salpeterutridare (7)
sandarbetare41sandarbetare (1) sandförare (1) sandgrävare (17) sandstuvare (1) sandvakt (6) sandvårdare (15)
segelmakare358flaggmakare (7) flaggmakaremästare (1) kronosegelmakargesäll (6) kronosegelmakarmästare (1) kronosegelsömmargesäll (22) kronosegelsömmargesällänka (1) kronosegelsömmarlärling (1) kronosegelsömmarmästare (2) segelduksarbetare (2) segelduksmakare (1) segelduksmästare (5) segelduksvävare (1) segelduksvävargesäll (1) segelmakare (34) segelmakargesäll (28) segelmakarmästare (29) segelmakaränka (3) segelsömmare (152) segelsömmargesäll (47) segelsömmargesäll, före detta (2) segelsömmargesälldotter (3) segelsömmarlärling (1) segelsömmarmästare (5) segelsömmaränka (3)
sekreterare360expeditionssekreterare (4) aktuarie (9) aktuarie, före detta (1) amanuens (8) amiralitetssekreterardotter (1) amiralitetssekreterare (5) biblioteksamanuens (2) brunnssekreterare (4) distriktssekreterare (1) expeditionssekreterare (4) expeditionssekreterare, förste (2) fältsekreterare (1) guvernementssekreterare (2) hovrättsaktuarie (2) hovsekreterare (16) kommendantssekreterare (1) konsistorieamanuens (1) konsulatsekreterare (2) kunglig sekreterare (10) landssekreterare (44) landssekreterare, före detta (1) legationsekreterare (5) magistratssekreterare (39) protokollsekreterare (3) regementssekreterare (10) registrator (30) registrator, före detta (1) registratorsdotter (1) sekreterare (136) sekreterare, före detta (2) stadssekreterare (16)
sergeant2374dragonsergeant (1) fortifikationssergeant (4) hästsergeant (1) inkvarteringssergeant (1) justitiesergeant (1) kommendörsergeant (2) rotesergeant (1) sergeant (2177) sergeant, före detta (165) sergeant, förrymd (1) sergeantdotter (1) sergeanthustru (4) sergeantänka (11) tygsergeant (4)
servitör/servitris313brunnsskänk (8) ganymed (1) kafékypare (2) kypare (220) kypare, före detta (13) källarsven (1) serveringsbiträde (2) serveringsflicka (4) serveringsjungfru (1) servitris (30) servitör (4) uppasserska (9) utskänkningsbiträde (1) vinkypare (9) värdshusbetjänt (1) överkypare (7)
sigillmästare1sigillmästare (1)
sjuka302eländig (2) hospitalshjon (274) hospitalshjon, före detta (4) hospitalslem (3) lasarettshjon (16) sjuk (1) sjukstugelem (2) eländig (2)
sjukhusföreståndare/förvaltare61hospitalsföreståndare (29) hospitalsföreståndare, före detta (1) hospitalssyssloman (17) hospitalssyssloman, före detta (1) hospitalsuppsyningsman (3) hospitalsuppsyningsman, före detta (1) lasarettsföreståndare (1) lasarettssyssloman (6) sjukhusförvaltare (2)
sjukskötare286hospitalssjuksköterska (1) hälsovårdsassistent (2) lasarettssjukvaktare (1) massör (6) medicinaldräng (21) medicinaldräng, före detta (7) medicinaldrängsdotter (2) medicinaldrängsänka (1) provsyster (1) sjukgymnast (4) sjukpiga (1) sjukskötare (9) sjukskötare, före detta (1) sjuksköterska (53) sjuksköterska, före detta (1) sjuktjänare (6) sjukvaktardotter (3) sjukvaktare (90) sjukvaktare, före detta (6) sjukvakterska (17) sjukvårdare (3) sjukvårdare, före detta (1) sjukvårdsbiträde (28) sjukvårdshusar (3) sjukvårdskonstapel, före detta (1) sjukvårdskorpral, före detta (3) sjukvårdssoldat (4) sjukvårdssoldat, före detta (2) stadsvaccinatör (2) vaccinatris (1) vaccinatör (5)
självförsörjande69självförsörjare (69)
sjöartillerist2047sjöartillerikonstapelsdotter (1) sjöartillerikorpral (11) sjöartillerikorpral, före detta (3) sjöartillerikorpraldotter (2) sjöartillerikorpralänka (3) sjöartillerist (1486) sjöartillerist, före detta (396) sjöartilleristdotter (11) sjöartilleristhustru (10) sjöartilleristhustru, före detta (4) sjöartilleristson (3) sjöartilleristänka (117)
sjökapten2686fartygsbefälhavare (12) kofferdikapten (301) kofferdikapten, före detta (7) kofferdikaptenska (1) postjaktskapten (2) sjökapten (2205) sjökapten, före detta (106) sjökaptensdotter (33) sjökaptenslöjtnant (1) sjökaptensson (1) sjökaptensänka (4) ångbåtskapten (13)
sjöman15336besättningsförman (2) bästeman (3) framkarl (2) förhandskarl (11) islandsfarare (1) kofferdibåtsman (35) kofferdikarl (1053) kofferdikarl, före detta (34) kofferdikarlshustru (3) kofferdikarlsänka (22) kofferdilärling (1) kofferdisjöman (150) kofferdisjöman, före detta (2) kofferdisjömanshustru (2) kofferdiänka (1) marinarbetare (1) mudderpråmkarl (1) ostindiefarare (9) rorgängare (8) själlandsfarare (2) sjöbeväringsman (1) sjöfarande (294) sjöfarande, före detta (1) sjöman (11179) sjöman, andra klassens (300) sjöman, andra klassens, före detta (3) sjöman, före detta (219) sjöman, första klassens (1296) sjöman, första klassens, före detta (26) sjöman, tredje klassens (123) sjöman, tredje klassens, före detta (5) sjömansdotter (122) sjömansdräng (7) sjömanshusgosse (1) sjömanshustru (37) sjömanskonstapel (1) sjömansmissionär (2) sjömanspojke (1) sjömansprost (1) sjömansson (1) sjömansänka (92) sjömatros (5) skeppsgosse (229) skeppsgosse, före detta (8) skeppskarl (3) skeppsman (2) steward (31) strandvaskare (1) ångbåtsarbetare (2)
skattebonde1936beneficiehemmansåbo (10) skatteaugmentshemmanstillträdare (1) skatteaugmentshemmansåbo (4) skatteaugmentshusman (1) skattebeneficiehemmansåbo (2) skattebonde (1275) skattebonde, före detta (14) skattebondedotter (37) skattebondeson (12) skattedomkyrkohemmansåbo (4) skattefördelshemmansåbo (16) skattefördelshemmansåbo, före detta (1) skattefördelshemmansåbo, tillträdande (1) skattefördelshemmansägare (1) skattehemmanshustru (1) skattehemmansåbo (314) skattehemmansåbo, före detta (2) skattehemmansåbo, tillträdande (6) skattehemmansägare (23) skattehemmansägare, tillträdande (1) skattehospitalshemmansåbo (6) skattehospitalshemmansåbo, tillträdande (1) skattehästhemmansbrukare (1) skattehästhemmansåbo (25) skattehästhemmansåbo, tillträdande (1) skattehästhemmansägare (2) skatteman (2) skatteåbo (172) skattebonde (1275) skattedomkyrkohemmansåbo (4) skattehemmansåbo (314)
skattefrälsebonde52skattefrälsehemmansåbo (43) skattefrälsehemmansåbo (43) skattefrälsehemmansåbo, tillträdande (7) skattefrälsehemmansägare (1) utsocknes skattefrälseåbo (1)
skeppare7741amiralitetsskeppare (1) amiralitetsskepparänka (1) amiralitetsunderskeppare (2) amiralitetsöverskeppare (1) båtförare (236) båtföraredotter (3) båtskeppare (472) båtskeppare, före detta (8) båtskepparson (2) båtägare (1) flaggskeppare (98) flaggskeppare, före detta (27) kofferdiskeppare (144) kofferdiskeppare, före detta (1) kronoflaggskeppare (1) kronoskeppare (4) postjaktskeppare (1) pråmförare (297) pråmskeppare (2) skeppardotter (94) skeppare (4624) skeppare, före detta (144) skepparhustru (3) skepparson (2) skepparänka (63) skutskeppare (3) underskeppardotter (38) underskeppare (916) underskeppare, före detta (43) underskepparmästare (1) underskepparson (2) underskepparänka (22) ångbåtsbefälhavare (33) ångbåtsförare (2) ångbåtsägare (6) ångslupsförare (4) överskeppardotter (42) överskeppare (336) överskeppare, före detta (48) överskepparänka (11) överskeppsbyggmästare (2) ångbåtsägare (6)
skjutsare90hållkarl (36) hållkarl, före detta (1) skjutsare (14) skjutsentreprenör (16) skjutsföreståndare (3) skjutsföreståndare, före detta (1) skjutshållare (1) skjutsmästare (1) skjutsrättare (13) skjutsrätterska (1) skjutsstalldräng (1) skjutsstationsföreståndare (2)
skogsarbetare1097bilare (1) ekhuggare (1) hejdedräng (2) holsthuggare (1) huggare (183) klappholtshuggare (3) kolhuggare (829) kolhuggare, före detta (1) skogsarbetare (34) skogsdräng (2) skogselev (2) timmerhuggare (1) vedfogde (20) vedhuggare (13) vedläggare (1) vedsågare (3)
skogvaktare/jägmästare2655forster (38) forstkandidat (3) forstman (1) frälsehejderidare (2) frälseskogvaktare (48) frälseskogvaktare, före detta (2) furuskogvaktare (3) furuvaktmästare (3) hejderidare (186) hejderidare, före detta (5) hejderidarson (1) hejderidaränka (2) herrgårdsskogvaktare (2) holtsförster (19) hovjägmästare (5) jägeribetjänt, före detta (1) jägerifiskal (5) jägmästare (46) kronohejderidare (58) kronojägare (54) kronoskogvaktare (113) kronoskogvaktare, före detta (3) kronoskytt (10) skogsfogde (37) skogsfogde, före detta (3) skogsfogdehustru (1) skogsföreståndare (2) skogsförster (9) skogsförvaltare (52) skogsförättare (1) skogsmästargesäll (2) skogsrättare (6) skogvaktardotter (14) skogvaktardräng (3) skogvaktare (1745) skogvaktare, före detta (99) skogvaktarhustru (7) skogvaktarjägare (1) skogvaktarson (7) skogvaktaränka (11) överforster (9) överjägmästare (35) överjägmästarinna (1)
skomakare22177arbetsskomakare (1) bruksskomakare (2) herrskapsskomakare (1) hovskomakarmästare (13) häradsskomakare (139) häradsskomakare, före detta (1) kronoskomakare (18) skoarbetare (52) skoarbeterska (3) skoflickare (105) skoflickarmästare (1) skoflickaränka (5) skomakardotter (64) skomakardräng (83) skomakardräng, före detta (1) skomakare (15312) skomakare, före detta (99) skomakaregesäll, före detta (2) skomakargesäll (2027) skomakargesällshustru (1) skomakargesällänka (2) skomakarhustru (17) skomakarlärling (130) skomakarmästare (1455) skomakarmästare, före detta (5) skomakarmästaränka (1) skomakarson (3) skomakarålderman (1) skomakaränka (89) skomakeriarbetare (294) skomakerifabrikör (1) skomakeriidkare (21) skonåtlare (1) skosömmerska (2) skotillskärare (2) sockenskomakare (1824) sockenskomakare, före detta (19) sockenskomakarmästare (1) sulemakaränka (1) sämskskomakare (1) toffelmakare (294) träbottenarbetare (1) träbottenmakare (2) träskoarbetare (5) träskomakare (69) träskomakarmästare (1) träskoman (3) träskomaskinarbetare (1) trätoffelmakare (1)
skorstensfejare174häradssotare (3) skorstensarbetare (1) skorstensfejare (82) skorstensfejare, före detta (1) skorstensfejarförman (2) skorstensfejargesäll (18) skorstensfejarlärling (3) skorstensfejarlärling, före detta (1) skorstensfejarmästare (2) sockensotare (1) sotardräng (2) sotare (52) sotargesäll (3) sotarmästare (3)
skriftställare133annonschef (1) journalist (8) korrekturläsare (1) korrespondent (10) litteratör (48) redaktionssekreterare (2) redaktör (54) redaktör, före detta (2) referent (1) tidningsredaktör (3) tidningsreferent (3)
skrivare670amiralitetskammarskrivare (11) bruksskrivare (3) byråskrivare (3) fogdeskrivare (5) fogdeskrivare, före detta (6) fältskrivare (1) glasbruksskrivare (1) gårdskrivare (9) gårdskrivaränka (1) gårdsskrivare (23) gårdsskrivare, före detta (1) häradskrivare, vice (21) häradsskrivare (114) häradsskrivare, före detta (7) häradsskriverska (1) klappholtsskrivare (2) kompaniskrivare (14) kompaniskrivare, före detta (1) kopist (2) kyrkoskrivare (3) mantalsskrivare (1) passkrivare (3) planskrivare (2) regementsskrivardotter (1) regementsskrivare (81) regementsskrivare, före detta (5) ränteriskrivare (1) sjukhusskrivare (2) skeppsskrivare (3) skrivare (285) skrivare, före detta (7) skrivaregosse (1) skrivbiträde (8) sockenskrivare (6) stadsskrivare (1) stafholtsskrivare (2) tidskrivare (1) timskrivare (1) tygskrivare (23) tygskrivare, före detta (2) tygskrivaränka (1) uppbördsskrivare, före detta (1) vaktskrivare (1) varvsskrivare (2)
skräddare22001bruksskräddare (1) färgeriöverskärare (1) gångeskräddare (2) hovskräddare (21) hovskräddarmästare (5) häradsskräddare (223) häradsskräddare, före detta (2) kapptillskärare (1) mästerskräddare (1) regementsskräddare (1) skräddardotter (55) skräddardräng (155) skräddare (15195) skräddare, före detta (95) skräddargesäll (1626) skräddargesäll, före detta (4) skräddargesällänka (3) skräddarhustru (24) skräddarlärling (116) skräddarlärling, före detta (1) skräddarmästare (1108) skräddarmästare, före detta (5) skräddarmästarhustru (1) skräddarson (4) skräddarålderman (2) skräddaränka (66) skrädderiarbetare (332) skrädderifabrikör (3) skrädderiidkare (11) skrädderitillskärare (2) skvadronsskräddare (4) sockenskräddare (2847) sockenskräddare, före detta (5) tillskärare (32) träbenskräddare (5) varvsskräddare (1) överskärare (25) överskärargesäll (7) överskärarlärling (1) överskärmästare (8)
skytt76frälseskytt (1) furirskytt (3) hakeskytt (1) herrgårdsskytt (1) herrskapsskytt (2) skytt (68)
skådespelare och dyl.173akrobat (11) aktris (6) aktör (31) artist (29) buktalare (2) circusartist (11) dansös (1) ekvilibrist (2) gymnast (7) komediant (4) konstberiderska (1) lindansare (4) lindanserska (2) magiker (2) marionettspelare (1) skådespelare (50) skådespelare, före detta (1) skådespelerska (7) taskspelare (1)
slaktare3111hemslaktare (1) hästslaktare (1) slaktardotter (6) slaktardräng (70) slaktare (2702) slaktare, före detta (24) slaktargesäll (40) slaktarlärling (6) slaktarlärling, före detta (1) slaktarmästare (81) slaktarmästare, före detta (1) slaktaränka (15) slakteriarbetare (100) slakteriarbetare, före detta (1) slakteribiträde (25) slakteriidkare (34) styckmästare (3)
slipare50metallslipare (1) skärslipare (29) skärslipargesäll (1) slipare (11) slipmästare (6) slipmästare, före detta (2)
slottstjänare85slottsknekt (52) slottsknekt, före detta (4) slottskommendant (1) slottskonstapel (1) slottsvaktmästare (23) slottsvaktmästare, före detta (4)
slöjdare129hornarbetare (1) hornskedmakare (2) slöjdare (99) slöjdarson (1) vävskedbindare (7) vävskedmakare (19)
smed23998amiralitetssmedgesäll (1) ankarsmed (1) bansmed (3) bataljonssmed (1) batterismed (1) batterismed, före detta (1) beväringssmedsänka (1) brosmed (1) brukssmed (12) brukstingssmed (1) bysmed (268) bysmed, före detta (3) bysmedgesäll (1) bössmakargesäll (1) böss-smed (3) fabrikssmed (2) fortifikationssmed (9) fortifikationssmedgesäll (2) fortifikationstimmermansgesäll (1) gevärssmed (37) gevärssmedgesäll (14) gevärssmedmästardotter (1) gevärssmedmästare (36) gevärssmedmästaränka (1) grovsmed (71) grovsmedgesäll (14) grovsmedmästare (48) gruvsmed (1) gårdssmed (157) gårdssmed, före detta (1) hammarsmed (20) hammarsmed, före detta (1) hammarsmedsförman (2) hamnbyggnadssmed (2) hamnsmed (11) hemmasmed (1) hovsmedmästare (1) häradssmed (2) järnvägssmed (5) klensmed (133) klensmedgesäll (44) klensmedmästare (116) klensmedsgesäll (1) klensmedslärling (1) knivsmed (24) knivsmedsgesäll (2) knivsmedslärling (1) knivsmedsmästare (1) konsterfaren smedgesäll (1) kopparsmed (54) kopparsmeddräng (3) kopparsmedgesäll (1) kopparsmedmästare (5) kopparsmedskarl (1) kronoartillerismedgesäll (1) kronogevärssmedgesäll (2) kronopistolsmed (10) kronopistolsmedgesäll (1) kronorustsmedgesäll (2) kronosmed (3) kronosmedgesäll (384) kronosmedgesäll, före detta (31) kronosmedgesälldotter (6) kronosmedgesällhustru (1) kronosmedgesällänka (2) kronosmedlärling (6) kronosmedmästardotter (2) kronosmedmästare (1) kronosmedmästare, före detta (1) kronotimmermansmedgesäll (1) kronoverksmedgesäll (1) kyrksmed (3) låssmedgesäll (3) lövsmedgesäll (1) maskinsmed (3) mästersmed (4) pistolsmed (93) pistolsmed, före detta (4) pistolsmedgesäll (10) pistolsmedmästare (6) pistolsmedsmästare (1) plansmedgesäll (1) regementspistolsmed, före detta (1) rustkammarsmed (7) rustkammarsmedhustru (1) rustkammarsmedmästare (3) rustsmedgesäll (33) rustsmedgesäll, före detta (2) räcksmed (1) rännare (1) rännemästare (4) rännemästaränka (1) släggare (8) smed (15505) smed, före detta (132) smedarbetare (1096) smedarbetare, före detta (8) smeddotter (104) smeddräng (119) smedföreståndare (3) smedförman (4) smedgesäll (3283) smedgesäll, före detta (27) smedgesälldotter (9) smedgesällhustru (2) smedgesällänka (15) smedhustru (38) smedjeförvaltare (1) smedlärling (152) smedlärling, före detta (1) smedmästardotter (4) smedmästare (1067) smedmästare, före detta (27) smedmästaränka (4) smednäringsidkare (4) smedson (18) smedålderman (2) smedänka (88) sockensmed (350) sockensmed, före detta (3) sockensmedmästare (2) sockensmedmästare, före detta (1) soldatsmed (3) spiksmed (8) sporrmakare (19) sporrmakargesäll (2) sporrmakarmästare (5) sporrsmed (2) stadssmed (12) svärdarbetare (1) svärdfejare (2) tyggårdssmed (22) tyggårdssmed, före detta (4) tyggårdssmedgesäll (10) tyggårdssmedmästare (2) tygsmed (4) tygstatssmedgesäll (1) undersmedmästare (21) undersmedmästare, före detta (4) uppböjdare (1) vapenmakare (1) vapensmed (6) varvssmed (20) varvssmedgesäll (2) vällare (3) översmedmästare, före detta (1)
snickare14793byggnadssnickare (109) bansnickare (12) bansnickargesäll (2) bansnickarmästare (1) batterisnickare (2) bogsnickare (1) brukssnickare (1) byggnadssnickare (109) bösseskäftare (1) fabrikssnickare (2) gårdssnickare (1) gårdstimmerman (1) hovsnickare (1) hovsnickarmästare (1) hyvelmästare (4) hyvlare (2) häradssnickare (8) järnvägssnickare (1) konsterfaren snickargesäll (1) kronobansnickargesäll (1) kronosnickare (13) kronosnickare, före detta (1) kronosnickargesäll (158) kronosnickargesäll, före detta (5) kronosnickarmästare (12) kronotimmerman (2) kronotimmermansnickargesäll (1) kvarnbyggardräng (1) kvarnreparatör (1) maskinsnickare (7) materialsnickare (3) modellgesäll (1) modellsnickare (59) möbelsnickare (31) möbelsnickargesäll (1) orgelbyggare (43) ramarbetare (1) smidessnickare (1) snickardotter (48) snickardräng (11) snickare (10735) snickare, före detta (30) snickarförman (1) snickargesäll (2178) snickargesäll, före detta (11) snickargesälldotter (1) snickargesällänka (3) snickarhustru (10) snickarlärling (79) snickarmästardotter (1) snickarmästare (745) snickarmästare, före detta (4) snickarålderman (1) snickaränka (41) snickeriarbetare (259) snickeriarbetare, före detta (2) snickerifabrikör (1) snickeriförman (1) snickeriidkare (11) snidare (4) sockensnickare (44) sockensnickare, före detta (1) sockensnickarmästare (2) stolmakare (19) stolmakarmästare (1) stolmakaränka (1) teatersnickare (11) träarbetare (24) tyggårdssnickare (2) tyggårdssnickargesäll (1) undersnickare (1) varvssnickare (9) varvssnickargesäll (1) varvssnickarmästare (2) vävlagare (4) kronotimmerman (2)
snörmakare65possementmakare (10) possementmakarmästare (9) snörmakare (41) snörmakargesäll (2) snörmakeriarbetare (1) snörmakerifabrikör (2)
sockerbruksarbetare273sockerbruksarbetare (221) sockerbruksarbetare (221) sockerbruksdräng (13) sockerbruksförman (1) sockerbruksgesäll (4) sockerbruksmaskinist (1) sockerbruksmästare (6) sockerbruksmästare, före detta (1) sockerfabriksarbetare (7) sockerfabriksgesäll (5) sockerkokare (8) sockerkokare, före detta (1) sockermästare (3) sockermästare, före detta (2)
soldat21495rotesoldat (2610) rotesoldat, före detta (158) gardist (2) disciplinsoldat, före detta (10) drabant (3) elit (2) elit, före detta (1) enrolleringskarl (41) enrolleringskarl, före detta (3) gardist (2) garnisonssoldat (1) inkvarteringssoldat (3) kofferdisoldat (1) krigsman (14) krigsman, före detta (9) krigsmansänka (1) landssoldat (2) linjesoldat (1) patrullkarl (73) patrullkarl, före detta (1) rekryt (6) rekryt, före detta (1) rotekarl (383) rotekarl, blivande (3) rotekarl, före detta (16) roteringskarl (2) rotesoldat (2610) rotesoldat, före detta (158) sockensoldat, före detta (1) soldat (14950) soldat, före detta (2909) soldat, förrymd (10) soldatdotter (10) soldathustru (126) soldatkorpral, före detta (1) soldatänka (137) stridsman (3) trängsoldat (1)
soldsättare2soldsättare (2)
spannmakare2spannmakare (2)
spannmålshandlare76foderhandlare (1) spannmålshandlare (73) sädeshandlare (2)
spegelmakare49spegelfabrikör (43) spegelfabrikör, före detta (1) spegelfabrikörselev (1) spegelmakare (3) spegelmakargesäll (1)
spinnare766bomullsspinneriarbetare (2) hampspinnardotter (3) hampspinnare (449) hampspinnare, före detta (2) hampspinnargesäll (71) hampspinnargesäll, före detta (1) hampspinnargesällänka (1) hampspinnaränka (7) kronohampspinnare (12) kronohampspinnare, före detta (1) kronohampspinnargesäll (29) kronohampspinnargesäll, före detta (5) spinnare (116) spinnare, före detta (2) spinnarfru (1) spinnargesäll (17) spinneriförman (3) spinneripiga (1) spinneriverkmästare (1) spinnerska (2) spinnmästare (36) spinnmästarhustru (1) ullspinnare (3)
spårvagnskonduktör76spårvagnsförare (13) spårvagnskonduktör (38) spårvagnskusk (25)
stadstjänare667stadsbetjänt (96) stadsbetjänt, före detta (1) stadsförman (6) stadstjänare (130) stadsvakt (311) stadsvakt, före detta (8) stadsvaktmästare (108) stadsvaktmästare, före detta (2) stadsvägare (3) statsbetjänt (1) statsbetjäntsänka (1) stadsvägare (3)
stalldräng410kronostalldräng (2) stallbetjänt (14) stalldräng (353) stalldräng, före detta (3) stallfolk (1) stallkarl (32) stallknekt (1) stallvakt (4)
stallmästare70beridare (13) beridare, före detta (1) hovstallmästare (6) hovstallmästare, förste (2) regementsstallmästare (3) stallföreståndare (2) stallförman (1) stallmästare (37) stallmästare, före detta (2) stallmästaränka (1) understallmästare (1) överhovstallmästare (1)
statdräng15743statare (114) stataränka (1) statdräng (14375) statdräng, före detta (108) statdränghustru (18) statdrängsdotter (22) statdrängsänka (8) statkarl (1077) statkarl, före detta (18) statkarlsdotter (2)
stenarbetare19stenfiskare (10) stenkrossarbetare (5) stensättaränka (1) stenvältare (3)
stenhuggare2660granitarbetare (1) kronostenhuggare (13) kronostenhuggare, före detta (1) stenborrare (2) stenhuggardotter (8) stenhuggardräng (1) stenhuggare (2540) stenhuggare, före detta (19) stenhuggarförman (17) stenhuggarförman, före detta (2) stenhuggargesäll (3) stenhuggarhustru (1) stenhuggaränka (12) stenhuggeriarbetare (1) stenhuggeriföreståndare (1) stenhuggerimästare (1) stenslagare (4) stenslipare (9) stensprängare (23) varvsstenhuggare (1)
stickerska29stickerska (29)
stockmakare152kronostockmakare, före detta (1) kronostockmakargesäll (7) kronostockmakarmästare, före detta (5) stockmakare (55) stockmakare, före detta (1) stockmakargesäll (36) stockmakargesällänka (1) stockmakarhustru (1) stockmakarmästardotter (3) stockmakarmästare (37) stockmakarmästare, före detta (4) stockmakaränka (1)
strykerska74strykerska (74)
studerande407ekonomistuderande (2) elev (5) filosofie studerande (3) handelselev (12) juris student (4) kandidat (19) konsistoriepedell, före detta (1) medicine studerande (3) seminarieelev (1) seminarist (14) skolelev (33) skollärarelev (15) skolperson (1) student (3) student, före detta (3) studerande (270) studerande, före detta (17) studiosus domine (1)
styrman3232amiralitetsmedelstyrman (1) amiralitetsstyrman (2) flaggstyrman (78) flaggstyrman, före detta (19) flaggstyrmansdotter (7) kofferdistyrman (147) kofferdistyrman, före detta (7) kronoflaggstyrman (1) kronounderstyrman (1) lärstyrman (39) medelstyrman (196) medelstyrman, före detta (5) medelstyrmansänka (2) postjaktstyrman (3) skeppsstyrman (1) styrman (1869) styrman, före detta (6) styrmansdotter (13) styrmanshustru (2) styrmansänka (18) understyrman (383) understyrman, före detta (8) understyrmansdotter (2) understyrmanshustru (1) understyrmansänka (3) överstyrman (377) överstyrman, före detta (20) överstyrmansdotter (11) överstyrmanshustru (1) överstyrmansänka (9)
städerska4akterstäderska (1) ångbåtsstäderska (3)
svarvare1437svagsint (1) järnsvarvare (267) järnsvarvare, före detta (1) konstsvarvare (1) kronosvarvargesäll (1) metallsvarvare (3) rockadrejare (6) sockensvarvare (1) svagsint (1) svarvardotter (2) svarvare (834) svarvare, före detta (2) svarvarförman (2) svarvargesäll (161) svarvarlärling (4) svarvarmästare (113) svarvarmästare, före detta (1) svarvaränka (3) svarverifabrikör (1) svarveriidkare (10) trycksvarvare (13) tyggårdssvarvare (7) tyghussvarvare (1) varvssvarvare (1) verktygssvarvare (1)
svetsare5svetsare (5)
sågare374brädgårdsarbetare (5) kronosågare, före detta (1) stadssågare (1) sågare (129) sågare, före detta (2) sågarrendator (1) sågarson (1) sågaränka (5) sågbruksarbetare (5) sågdräng (26) sågförman (1) sågmästare (24) sågmöllardräng (1) sågskärardräng (2) sågskärare (141) sågskärare, före detta (1) sågverksarbetare (23) sågverksförman (1) varvssågare (1) ångsågsförman (3)
sågverksägare72sågmöllare (64) sågverksföreståndare (3) sågverksägare (3) sågverksägare, före detta (1) ångsågsägare (1)
sällskapsdam1sällskapsdam (1)
sämskmakare589fällberedare (146) fällberedare, före detta (2) fällberedargesäll (16) fällberedarlärling (1) fällberedarmästare (107) fällberedaränka (2) sockenfällberedare (1) sämskmakare (180) sämskmakargesäll (60) sämskmakargesäll, före detta (2) sämskmakarmästare (63) sämskmakaränka (8) sämskmakerimästare (1)
sömmerska1404handsksömmerska (38) kappsömmerska (5) klädsömmerska (14) modist (9) skinnsömmerska (1) syflicka (1) syjungfru (10) sykvinna (1) sypiga (1) säcksömmerska (2) sömmerska (1322)
takläggare86blytäckare (11) blytäckarmästare (3) skiffertäckare (1) spåneman (1) spånmästare (1) spånskärare (1) spåntäckare (13) taktäckare (32) täckare (23)
tandläkare68dentist (1) tandläkarbiträde (1) tandläkare (51) tandtekniker (15)
tapetserare250tapetmakare (1) tapetserare (214) tapetserargesäll (30) tapetserarmästare (1) tapetseraränka (1) tapetsör (3)
teaterdirektör12biljardägare (1) komedidirektör (1) menageriägare (2) teaterdirektör (8)
tegelmakare1300lerfabriksgesäll (1) lertrampare (1) tegelbruksarbetare (244) tegelbruksdräng (45) tegelbruksgesäll (1) tegelbrukskarl (5) tegelbruksmästare (12) tegelbrännare (173) tegelformare (1) tegelgårdsdräng (2) tegelgårdskarl (56) tegelmakardotter (1) tegelmakare (1) tegelmästardräng (1) tegelmästare (604) tegelmästare, före detta (18) tegelmästarson (1) tegelslagardotter (1) tegelslagare (109) tegelslagargesäll (22) tegelstrykare (1)
tekniker8tekniker (4) teknolog (2) teknolog, före detta (2)
telefonarbetare94telefonarbetare (63) telefonarbetsförman (3) telefonist (19) telefonmästare (1) telefonreparatör (8)
telegrafchef16linjedirektör (1) telegrafdirektör (7) telegrafföreståndare (5) telegrafförvaltare (3)
telegrafist199linjearbetare (3) linjeförman (1) radiotelegrafist (1) signalkarl (15) telegrafarbetare (5) telegrafassistent (3) telegrafbiträde (1) telegrafexpeditör (1) telegrafföreståndarinna (1) telegrafist (32) telegrafistassistent (109) telegrafmästare (1) telegrafvaktmästare (24) telegrafvaktmästare, före detta (1) övertelegrafist (1)
teolog35teologie adjunkt (1) teologie docent (1) teologie doktor (13) teologie kandidat (8) teologie licenciat (6) teologie professor (3) teologie studerande (3)
textilarbetare116appretyrmästare (1) appretör (2) blekare (3) kattunstryckare (4) klädesfabriksarbetare (2) klädesfabriksgesäll (1) klädesfabrikskarl (9) klädesstampare (5) maskinstickerska (3) pressare (3) ruggare (4) stampare (31) stampmästare (5) textilarbetare (5) trikåarbetare (1) trikåarbeterska (3) trikåstickerska (8) ullkammare (4) valkare (3) yllefabriksarbetare (19)
textilfabrikör39klädesfabriksmästare (1) klädesfabrikör (5) klädesfabrikör, före detta (1) klädesmakare (4) klädesmakargesäll (1) klädesmakarmästare (11) klädestillverkare (1) sidenfabrikant, före detta (1) spinneriidkare (1) spinnfabrikör (6) trikåfabrikör (5) vantmakare (1) yllefabriksdirektör (1) klädesmakare (4)
tiggare519bettlare (1) sockentiggare (4) tiggarbarn (20) tiggare (303) tiggargosse (37) tiggargubbe (11) tiggarhustru (4) tiggaränka (2) tiggerska (137)
timmerman16663kronotimmerman (2528) amiralitetsmastmästare (1) bergstimmerman (1) brotimmerman (1) brukstimmerman (1) bränneritimmerman (1) fortifikationstimmerdräng (1) fortifikationstimmerman (18) fortifikationstimmermansänka (1) hamntimmergesäll (1) hamntimmerman (4) hustimmerman (1) hustimmermansgesäll (1) häradstimmerman (6) infanteritimmerman (2) inventarietimmerman (210) inventarietimmerman, före detta (4) inventarietimmerman, förrymd (1) inventarietimmermansdotter (1) kofferdikvartersman (2) kofferditimmerman (154) kofferditimmerman, före detta (5) kofferdivarvssågare (1) kofferdivarvstimmerman (4) kronomärsmakare (2) kronotimmerjungman (1) kronotimmerman (2528) kronotimmerman, före detta (258) kronotimmermansdotter (150) kronotimmermanshustru (1) kronotimmermansinvalid (1) kronotimmermanslärling (1) kronotimmermanslärling, före detta (1) kronotimmermansänka (25) kronouppbördstimmerman (9) kronovarvsförman (1) kronovarvstimmerman (19) märsmakare (8) märsmakarverkgesäll (1) märsmakaränka (3) mästertimmerman (1) regementstimmerman (2) skeppstimmerman (402) skeppstimmerman, före detta (5) skeppstimmermästare (1) sockentimmerman (61) stadstimmerman (139) stadstimmerman, före detta (1) stadstimmermanslärling (37) stadstimmermanslärling, före detta (1) stadstimmermansmästare (3) stadstimmermansänka (3) stadstimmermästare (6) stadstimmermästare, före detta (2) timmerarbetare (466) timmerarbetare, före detta (1) timmerdräng (80) timmergesäll (9) timmergesäll, före detta (12) timmergesällhustru (1) timmergesällänka (4) timmergårdsdräng (2) timmerlärling (288) timmerman (7987) timmerman, före detta (168) timmermansdotter (89) timmermansdräng (59) timmermansgesäll (2676) timmermansgesäll, före detta (2) timmermanshustru (9) timmermanslärling (103) timmermanslärling, före detta (1) timmermansmästare (94) timmermansson (3) timmermansänka (189) timmermurgesäll (1) timmermästardräng (3) timmermästare (135) timmermästaränka (4) timmersven (1) varvstimmerman (176) varvstimmerman, före detta (2) varvstimmermansdräng (1) övertimmerman (2)
tjänstefolk318tjänstefolk (9) tjänare (1) diskerska (4) garnisonstjänare (4) tjänare (1) tjänstefolk (9) tjänstehjon (300)
tjänstekvinna272tjänarinna (30) tjänarinna, före detta (2) tjänstekvinna (238) tjänstekvinna, före detta (1) trotjänarinna (1)
tjänsteman128arkivarie (1) brukstjänsteman (3) förrättningsförare (1) guvernementstjänare (1) rådhusaktuarie (3) tjänsteman (119)
torghandlare32marknadsskrikerska (1) torghandlare (30) torghandlerska (1)
torpare134296arbetstorpare (1) arrendetorpare (2) augmentstorpare (1) dagsverkstorpardotter (16) dagsverkstorpare (2228) dagsverkstorpare, före detta (2) dagsverkstorpare, tillrädande (9) dagsverkstorparpiga (1) dagsverkstorparson (2) dagsverkstorparänka (4) frälsetorpare (14) hälftentorpare (1) jordtorpare (349) jordtorpare, före detta (2) jordtorpare, tillträdande (2) jordtorparänka (2) kronotorpare (11) skattetorpare (1) stattorpare (193) stattorparhustru (1) stortorpare (50) torpararrendator (14) torparbetare (1) torpardotter (2214) torpardräng (3) torpare (123285) torpare, före detta (874) torpare, förrymd (1) torpare, tillträdande (1759) torparhustru (777) torparkvinna (10) torparrendator (249) torparrendator, före detta (3) torparson (654) torparänka (1459) torpbrukare (75) torpdräng (1) torphälftenbrukare (2) torpinnehavare (1) torpinnehaverska (2) torpundantagsman (1) torpåbo (2) torpägare (16) utsocknes frälsetorpare (1)
transportarbetare25forsvenkarl (1) forvagnspackare (2) lastare (2) lastningsföreståndare (6) lastningsförman (1) lossningsarbetare (2) transportarbetare (10) transportör (1)
troman27konungens troman (26) konungens trotjänare (1)
trossdräng105trossdräng (100) trossdräng, före detta (2) trossgosse (1) trosskarl (2)
tryckare809accidenstryckare (4) boktryckardräng (1) boktryckare (176) boktryckare, före detta (4) boktryckargesäll (4) boktryckarlärling (10) boktryckarlärling, före detta (1) boktryckeriarbetare (11) boktryckerifaktor (23) boktryckerikonstförvant (71) kemigraf (2) kortarbetare (2) litograf (53) maskintryckare (3) metalltryckare (5) stentryckeriarbetare (63) stereotypbiträde (1) stereotypör (3) stämpelmakare (2) sättare (1) tapettryckare (10) tryckare (2) tryckarmästare (1) tryckeriarbetare (2) tryckerifaktor (1) tryckerska (1) typograf (352)
trädgårdsarbetare519trädgårdsarrendator (3) hasselskärare (2) humleman (1) planteringsvaktare (28) planteringsvårdare (157) planteringsvårdare, före detta (8) plantör (20) tobaksplanterare (2) tomtarbetare (1) tomtkarl (6) trädgårdsarbetardotter (1) trädgårdsarbetare (86) trädgårdsarrendator (3) trädgårdsbiträde (4) trädgårdsdräng (160) trädgårdsdräng, före detta (1) trädgårdselev (31) trädgårdsgesäll (1) trädgårdskarl (5) trädgårdskvinna (1) trädgårdsplanterare (1) trädgårdselev (31)
trädgårdsmästare3619trädgårdselev (1) akademiträdgårdsmästare (2) blomsterfabrikant (1) handelsträdgårdsmästare (1) järnvägsträdgårdsmästare (2) konstträdgårdsmästare (8) länsträdgårdmästare (1) länsträdgårdsmästare (12) parkmästare (2) plantagedirektör (1) planteringsföreståndare (1) plantermästare (2) sandhavreplantagedirektör (2) stadsträdgårdsmästare (7) trädgårdsdirektör (1) trädgårdselev (1) trädgårdsförman (1) trädgårdsmästardotter (9) trädgårdsmästare (3462) trädgårdsmästare, före detta (61) trädgårdsmästareelev, före detta (1) trädgårdsmästarelev (2) trädgårdsmästargesäll (2) trädgårdsmästarhustru (2) trädgårdsmästarlärling (3) trädgårdsmästaränka (22) örtagårdsman (10)
trävaruhandlare126timmerhandlare (91) timmerhandlare, före detta (2) timmernäringsidkare (3) trävaruhandlare (9) vedhandlare (16) virkeshandlare (5)
tröskarbetare47bönetröskare (1) maskintröskare (2) tröskare (4) tröskedräng (2) tröskeman (38)
tulltjänsteman5185salpeterutridare (3) acciskontrollör (1) accisskrivare (20) beslagskarl (32) beslagskarl, före detta (3) besökare (145) besökare, före detta (1) besökaränka (4) brouppbördsbetjänt, före detta (1) jaktbesökare (2) kustbevakningsbiträde (2) kustbevakningsbåtsman (1) kustchef (37) kustchef, före detta (2) kustchefslöjtnant (1) kustinspektor (5) kustmästare (1) kustroddardotter (17) kustroddare (856) kustroddare, före detta (38) kustroddarson (1) kustroddaränka (1) kustsergeant (183) kustsergeant, före detta (31) kustuppsyningsman (148) kustvakt (1136) kustvakt, före detta (133) kustvaktardotter (8) landtullare (2) landtullbesökare (36) landtullinspektor (1) landtullnär (6) landtullvaktmästare (18) landtullvaktmästare, före detta (1) landtullvisitör (48) portnär (3) reseinspektor (1) roddarbesökare (2) salpeterutridare (3) sjuderiutridare (1) sjöbesökare (2) sjötullinspektör (1) sjötullnär (8) sjötullsbesökare (32) sjötullsbetjänt (1) sjötullsförvaltare (5) sjötullsjaktbåtsman (2) sjötullskontrollör (9) sjötullsuppsyningsman (1) sjötullsvisitör (88) sjötullvaktmästardotter (1) sjötullvaktmästare (435) sjötullvaktmästare, före detta (26) sjötullvaktmästaränka (3) stadsvisitör (2) strandridare (87) strandridare, före detta (3) strandridaränka (2) tobaksbesökare (1) tolagsbokhållare (2) tolagsinspektor (10) tolagskassör (8) tolagskommissarie (12) tolagskommissarie, före detta (1) tolagsskrivare (11) tolagsskrivare, före detta (2) tolagsvaktmästare (6) tolagsvaktmästare, före detta (1) tullare (33) tullbesökare (1) tullbetjänt (3) tullbevakningskontrollör (3) tullbokhållare (2) tullbåtsman (4) tulldistriktchef (1) tulldistriktschefsekreterare (4) tullfiskal (15) tullförvaltare (142) tullförvaltare, före detta (6) tullförvalterska (2) tullinspektorsänka (2) tullinspektör (108) tullinspektör, före detta (2) tullinspektörsänka (1) tulljaktsbåtsman (25) tulljaktskarl (4) tulljaktsuppsyningsman (1) tullkassör (1) tullkontrollör (10) tullman (1) tullnär (140) tullnärska (1) tullpackhuskarl (23) tullpackhusuppsyningsman (1) tullroddare (7) tullsergeant (1) tullskrivardotter (2) tullskrivare (98) tullskrivare, före detta (1) tullskrivarmästare (1) tullskrivaränka (1) tullstationsföreståndare (2) tulltillsyningsman (1) tulltjänsteman (6) tulluppsyningsman (60) tulluppsyningsman, före detta (8) tullvaktardotter (1) tullvaktmästardotter (4) tullvaktmästare (452) tullvaktmästare, före detta (12) tullvaktmästaränka (3) tullvisitör (4) tullöveruppsyningsman (7) utridare (52) utridare, före detta (2) visitör (226) övervisitör (4) salpeterutridare (3)
tunnbindare2665amiralitetstunnbindarmästare (1) bykare (1) bödkardräng (4) bödkare (526) bödkare, före detta (1) bödkarelärling (3) bödkargesäll (37) bödkarhustru (1) bödkarmästare (99) kronotunnbindare (1) kronotunnbindargesäll (26) kronotunnbindarmästare (1) kronotunnbindarmästare, före detta (1) skeppsbödkare (1) sockentunnbindare (1) tunnbindardotter (2) tunnbindardräng (1) tunnbindare (1198) tunnbindare, före detta (7) tunnbindargesäll (466) tunnbindargesäll, före detta (5) tunnbindarhustru (2) tunnbindarlärling (15) tunnbindarmästardotter (1) tunnbindarmästare (204) tunnbindarmästaränka (1) tunnbindarson (1) tunnbindarundermästare (1) tunnbindaränka (16) tunnbinderiarbetare (30) tunnbinderiidkare (9) varvstunnbindaregesäll (1) varvstunnbindargesäll (1)
tvåltillverkare23såpfabrikör (2) tvålfabrikör (13) tvålmästare (8)
tvätterska86sjukhustvättförestånderska (1) tvätterska (85)
ugnsmakare1072kakelugnsmakarmästare (92) kakelugnsarbetare (15) kakelugnsfabrikör (12) kakelugnsmakarbiträde (1) kakelugnsmakardotter (1) kakelugnsmakare (615) kakelugnsmakare, före detta (2) kakelugnsmakargesäll (309) kakelugnsmakarlärling (5) kakelugnsmakarmästare (92) kakelugnsmakarålderman (1) kakelugnsmakaränka (16) ugnsmakare (1) ugnsmakargesäll (1) ugnssättare (1)
undantagsfolk15597frälseundantagsman (1) frälseundantagsman (1) undantagsarrendator (5) undantagsbrukare (17) undantagsdräng (27) undantagsgumma (1) undantagshjon (30) undantagshusman (5) undantagshustru (320) undantagskvinna (145) undantagsman (11993) undantagsmansson (1) undantagspiga (55) undantagsänka (2996) undantagsänkling (1)
underofficer2062underofficer, andra gradens (313) flaggjunkardotter (4) flaggjunkare (308) flaggjunkare, före detta (1) flaggjunkaränka (2) flaggunderofficer (29) flaggunderofficer, före detta (28) förare (27) förare, före detta (3) maskinistunderofficer (37) tygunderofficer (5) underofficer (127) underofficer, andra gradens (313) underofficer, andra gradens, före detta (25) underofficer, före detta (11) underofficer, tredje gradens (1) underofficersdotter (103) underofficerskonstapel, före detta (1) underofficerskorpral (999) underofficerskorpral, före detta (14) underofficerskorpralsdotter (9) underofficerskorpralsänka (2) underofficersänka (8) väbel (2) väbel, före detta (1) väbelsbefäl (1) väbelsänka (1)
uppasserska2hotelluppasserska (2)
uppbördsman34hamnuppbördsman (4) kronouppbördsman (5) proviantuppbördsman (1) uppbördsman (24)
uppsyningsman326salpeterutridare (3) salpeterutridare (3) dykeriuppsyningsman (1) hamnuppsyningsman (2) jaktuppsyningsman (50) jaktuppsyningsman, före detta (4) lageruppsyningsman (2) lotsuppsyningsman (1) maskinuppsyningsman (1) packhusuppsyningsman (3) planteringsuppsyningsman (5) provisor (38) provisor, före detta (9) salpeterutridare (3) telegrafuppsyningsman (1) tillsyningsman (21) uppsyningsman (154) uppsyningsman, före detta (10) överkustuppsyningsman (1) överuppsyningsman (20)
urmakare1454klockdragare (30) klockmakare (5) urfabrikör (163) urfabrikör, före detta (1) urmakardotter (4) urmakare (1100) urmakare, före detta (5) urmakargesäll (84) urmakarlärling (17) urmakarmästare (31) urmakaränka (4) urmakeriarbetare (10)
vagnarbetare251spårvagnsarbetare (4) spårvagnsputsare (2) vagnarbetare (5) vagnförman (5) vagnreparatör (1) vagnslyftare (2) vagnsputsare (63) vagnssmörjare (169)
vagnmakare1960vagnmansänka (3) gårdsvagnmakare (1) karetmakare (30) karetmakargesäll (5) karetmakarmästare (5) ställmakare (7) ställmakare, före detta (1) ställvagnmakare (1) vagnfabrikör (23) vagnmakardotter (2) vagnmakardräng (1) vagnmakare (1593) vagnmakare, före detta (3) vagnmakargesäll (166) vagnmakarlärling (11) vagnmakarlärling, före detta (1) vagnmakarmästare (60) vagnmakarmästare, före detta (3) vagnmakarson (1) vagnmakaränka (19) vagnmakeriarbetare (24) vagnmansänka (3)
vagnman1fodervagnsmästare (1)
vakt3242kämnärsrättsvaktmästare (8) akademivaktkarl (1) amiralitetskollegievaktmästare (1) amiralitetsvaktknekt (1) auktionsvaktmästare (3) barlastvaktare (4) bevakningsvaktmästare (1) bomvakt (5) brovakt (17) brunnsvaktmästare (4) byråvaktmästare (10) byväktare (4) börsvaktmästare (1) cellfängelsevaktmästare (1) dagvakt (1) drätselvaktmästare (9) expeditionsvakt (7) folkskolevaktmästare (1) gatuväktare (19) gatuväktare, före detta (1) grindvakt (11) gårdskarl (3) hamnväktare (55) hamnväktare, före detta (4) hospitalsvakt (15) hotellvaktmästare (6) hovrättsvaktmästare (19) järnvägsvaktmästare (1) kanslivaktmästare (24) kanslivaktmästare, före detta (1) kontorsvaktmästare (12) kronoväktare (1) kure (1) kyrkogårdsvaktmästare (10) kämnärsrättsvaktmästare (8) lasarettsvaktmästare (17) ledvaktare (1) läroverksvaktmästare (3) materialvakt (8) monumentsvaktmästare (1) nattvakt (99) nattvakt, före detta (5) resevaktmästare (2) rådhusvaktmästare (33) rådhusvaktmästare, före detta (1) signalvakt (1) sjukhusvaktmästare (14) skjutsväktare (1) skolvaktmästare (3) slussvaktardotter (1) stugvaktare (1) tingshusvaktmästare (2) tingsvaktmästare (19) tingsvaktmästare, före detta (1) tornväktardotter (4) tornväktare (106) tornväktare, före detta (2) tornväktaränka (1) vakt (106) vakt, före detta (6) vaktkonstapel (688) vaktkonstapel, före detta (60) vaktkonstapelsdotter (1) vaktmästardotter (5) vaktmästare (862) vaktmästare, före detta (28) vaktmästarhustru (1) vaktmästaränka (8) vägvaktare (5) väktardotter (1) väktare (826) väktare, före detta (49) väktaränka (7) övervaktmästare (1)
varvsarbetare435varvsförman (16) bultslagare (12) fartygsarbetare (1) nagelskärare (6) nagelskäraränka (1) nagelspännare (1) pannbyggare (2) varvsarbetare (393) varvsarbetare, före detta (1) varvsdaglönare (1) varvsförman (16) varvsförmansdotter (1)
vattenverksarbetare5vattenverkmästare (1) vattenverksarbetare (4)
verkmästare756undermästare (5) fabriksmästare (3) fabriksverkmästare (37) kartongverkmästare (1) kofferdiverkmästare (1) kronounderverkmästare, före detta (1) kronoverkmästare (1) portmonnäfabrikverkmästare (1) undermästare (5) valsmästare (1) verkmästardotter (21) verkmästare (637) verkmästare, före detta (42) verkmästaränka (5)
verkstadsarbetare30verkstadsarbetare (30)
veterinär248bataljonshästläkare (4) bataljonsveterinär (4) besiktningsveterinär (2) distriktsveterinär (6) djurläkare (43) hästläkare (19) kodoktor (1) länsveterinär (1) regementshästläkare (12) regementsveterinär (6) skvadronshästläkare (20) skvadronshästläkare, före detta (1) veterinär (74) veterinärläkare (55)
vikarie171substitut (167) substitut (167) substitut, före detta (3) vikarie (1)
volontär4197amiralitetsvolontär (1) volontär (3765) volontär, före detta (400) volontär, förrymd (3) volontärdistinktionskorpral (1) volontärdotter (2) volontärhustru (3) volontärkonstapel (1) volontärkorpral (1) volontärrekryt (1) volontärsänka (19)
väbel107amiralitetsväbel (19) amiralitetsväbel, före detta (2) amiralitetsväbelsdotter (2) fältväbel (65) fältväbel, före detta (17) fältväbelhustru (1) gardesfältväbel (1)
vägare65stadsvägare (2) stadsvågmästare (3) stadsvägare (2) vågdräng (6) vågdrängsenka (1) vågmästare (47) vågmästaränka (1) vägare (5)
värderingsman12stadsvärderingsman (7) värderingsman (5)
värnpliktig95beväringselit (7) beväringskarl (61) beväringskarl, före detta (1) beväringskarlsänka (1) värnpliktig (25)
vävare720klädesmakare (15) bomullsvävare (2) bomullsvävare, före detta (1) fabriksvävarmästare (2) gardinvävare (1) hovvävare (8) klädesmakare (15) klädesvävare (60) klädesvävargesäll (39) klädesvävarmästare (5) klädesvävaränka (1) konstväverska (2) linvävare (86) linvävargesäll (6) linvävarhustru (1) linvävarmästare (19) linvävaränka (3) linväverska (1) sidenvävare (1) spetsvävare (3) strumpfabriksgesäll (1) strumpmakargesäll (1) strumpvävare (7) strumpvävargesäll (6) strumpvävarmästare (2) trikåverkmästare (1) trikåvävare (1) undervävmästare (2) vävardräng (1) vävare (302) vävare, avviken (1) vävargesäll (28) vävarmästare (66) vävarsven (1) vävaränka (10) väveriarbetare (4) väverska (27) väverska, före detta (1) vävpiga (2)
ålderman90byålderman (1) metodistäldste (1) nestor (1) ålderman (87)
ägare1982ångbåtsägare (2) egendomsägare (9) trafikbilägare (4) ångbåtsägare (2) ägardotter (6) ägare (1953) ägare, före detta (2) ägarinna (4) ägaränka (2)
ängsskötare172vånggömmare (32) vångvaktare (87) vårdare (3) ängsvaktare (20) ängsvattnare (29) ängsvattnare, före detta (1)
änka108änka (1) änkefru (107)
överste168överste (141) överste, före detta (5) överstinna (22)
överstelöjtnant228överstelöjtnant (220) överstelöjtnant (220) överstelöjtnant, före detta (7) överstelöjtnantsdotter (1)
övriga akademiker10filologie kandidat, före detta (1) fysiograf (1) höglärd (2) lärd (5) naturforskare (1)
övriga arbetare33vägarbetare (2) diversearbetare (22) lervaktare (1) läderarbetare (3) myntarbetare (1) rullare (3) trådarbetare (1) vägarbetare (2)
övriga bönder260684arrendator (2) åboson (1830) åboänka (1043) förrymd (1) rotehållare (4) allmoge (4) arbetsbonde (14) arbetsbonde, tillträdande (1) arrendator (2) betodlare (1) bonddotter (2885) bonde (61742) bonde, avviken (1) bonde, före detta (1040) bonde, förrymd (1) bonde, tillträdande (273) bondeänka (2333) bondhustru (251) bondpiga (7) bondson (1833) bonicka (1) brukardotter (39) brukare (2100) brukare, före detta (46) brukare, tillträdande (10) brukarson (16) brukaränka (5) dagsverksarrendator (1) farmare (4) farmare, före detta (2) fästebonde (12) fästebrukare (4) förpaktare (1) förrymd (1) gårdsägare (8) hemmansbonde (6) hemmansbrukare (1863) hemmansbrukare, före detta (20) hemmansbrukare, tillträdande (90) hemmansbrukarhustru (1) hemmansbrukaränka (1) hemmanstillträdare (1230) hemmansåbo (7658) hemmansåbo, blivande (9) hemmansåbo, före detta (136) hemmansåbo, tillträdande (544) hemmansåbo, tillämnad (3) herrskapsbonde (1) hälftenbonde (90) hälftenbrukare (351) jordbrukardotter (2) jordbrukare (145) jordbrukare, före detta (3) jordbrukarhustru (1) jordbrukaränka (1) landbonde (79) landbonde, blivande (3) landbonde, före detta (1) lantbrukardotter (51) lantbrukare (3949) lantbrukare, före detta (270) lantbrukare, tillträdande (7) lantbrukarhustru (1) lantbrukarson (5) lantbrukaränka (1) lantbruksföreståndare (2) lantman (1) nybyggare (3) posthemmansåbo (5) rotehållare (4) sambrukare (2) sextingbrukare (1) småbrukare (4) sockenbonde (1) städjoinnehavare (1) tolftedelsbrukare (1) åbo (153238) åbo, före detta (3363) åbo, tillträdande (1848) åbodotter (9085) åbodräng (15) åbohustru (659) åbohustru, före detta (2) åbokvinna (15) åboson (1830) åboson, före detta (2) åboänka (1043) åboänka, före detta (17) åkerbrukare (376) åkerbrukare, före detta (3) åttingsbrukare (3) arrendator (2) gårdsägare (8)
övriga handlare13069skrothandlare (1) auktionsman (2) blomsterhandlare (4) borsthandlare (2) brukshandlare (1) brödförsäljerska (1) butiksföreståndare (3) cykelhandlare (4) diversehandlande (4) fotogenhandlare (2) fröhandlare (1) färghandlarhustru (1) försäljningschef (1) glashandlardräng (1) glashandlare (30) handelsföreståndare (58) handelsföreståndare, före detta (2) handelsidkare (44) handelsidkerska, före detta (1) handelskompanjon (1) handelsman (1850) handelsman, före detta (22) handelsänka (1) handlardotter (24) handlare (9228) handlare, före detta (559) handlarhustru (7) handlaränka (15) hökare (601) hökare, före detta (12) hökeriidkerska (4) hökerska (2) inköpschef (1) klädeshandlare (3) klädesmäklare (7) klädesmäklaredotter (1) kommershandlare (1) kommissionshandlande (17) korghandlare (5) kramhandlare (45) krämare (263) krämare, före detta (6) krämaränka (1) krämerska (3) köpman (94) köpmansdotter (3) köpmansson (2) köpmansänka (3) lamphandlare (1) lerkärlsförsäljare (1) lerkärlshandlande (1) läderhandlare (38) malthandlare (1) manufakturhandlare (3) minuthandlare (3) modehandlerska (2) månglare (10) månglerska (5) möbelhandlare (13) nipperhandlare (1) pappershandlare (1) skeppsfurnerare (8) skeppshandlare (10) skeppsredare (2) skinnuppköpare (2) skohandlare (4) skrothandlare (1) småkrämare (1) smörhandlerska (3) speditör (2) spetshandlare (1) stenkolshandlare (2) tavelhandlare (1) tidningsexpeditör (2) toffelhandlare (1) upphandlare (1) uppköpare (1) vävhandlare (3) vävnadsförsäljerska (1)
övriga hantverkare578calcinermästare (3) gesäll (217) gesäll, före detta (1) gesällänka (1) hantverkardotter (2) hantverkare (9) hantverkare, före detta (1) hantverksgesäll (6) hantverksmästare (1) häktemakare (7) häktemakaränka (1) konservator (4) konstförvant (272) käppmakare (4) ljusstöpare (22) lodmakare (1) nippermakare (1) pappersmästardotter (1) paraplymakare (2) pennberedare (14) pipmakare (1) sockenhantverkare (4) sockenmästare (1) stöpargesäll (1) väskmakare (1)
övriga jordbruksarbetare746avelskarl (18) foderarbetare (1) förkarl (1) gropare (5) grävare (9) gårdsfolk (10) gårdsvattnare (1) hackelseskärare (1) jordbruksarbetare (416) jordbruksarbetare, före detta (1) jordbruksarbeterska (17) lantarbetare (210) lantbrukselev (27) lantdräng (1) märgelgrävare (13) plogdräng (8) plogkörare (1) torvkörare (1) torvmästare (3) torvskärare (1) täckdikare (1)
övriga krono- och skattebönder2427arrendator (1) kronobonde (1) rusthållsåbo (3) skattebonde (1) skattedomkyrkohemmansåbo (3) skattehemmansåbo (3) arrendator (1) annexhemmansbonde (109) annexhemmansbonde, före detta (1) annexhemmansinnehavare (1) annexhemmanstillträdare (2) annexhemmansåbo (400) annexhemmansåbo, före detta (6) annexhemmansåbo, tillträdande (3) annexklockarebonde (1) annexprästebonde (2) arbetshemmansåbo (7) arrendator (1) augmentsbonde (1) augmentshemmanstillträdare (1) augmentshemmansåbo (11) augmentshemmansåbo, tillträdande (1) augmentshemmansägare (1) boställesarrendator (7) boställesarrendator, tillträdande (2) boställesbo (2) boställesbo, före detta (1) boställesbonde (43) boställesbrukare (20) boställesinnehavare (1) boställestillträdare (1) boställesåbo (61) domkyrkohemmansåbo (204) domkyrkoskattehemmansåbo (54) fördelshemmansåbo (36) hospitalshemmansbrukare (1) hospitalshemmanstillträdare (1) hospitalshemmansåbo (32) hospitalshemmansåbo, tillträdande (1) hästhemmansbonde (13) hästhemmansåbo (90) hästhemmansåbo, före detta (1) hästhemmansägare (1) hästhållsåbo, före detta (1) kronoarbetshemmansåbo (37) kronobonde (1) kronofrälsehemmansåbo (1) kronoskattearbetshemmansåbo (59) kronoskatteaugmentshemmansåbo (1) kronoskattebeneficiehemmansåbo (3) kronoskattebonde (15) kronoskattefrälsehemmansåbo (1) kronoskattefördelshemmansåbo (10) kronoskattefördelshemmansägare (1) kronoskattehemmansåbo (182) kronoskattehemmansåbo, tillträdande (14) kronoskattehemmansägare (6) kronoskattehemmansägare, tillträdande (2) kronoskattehästhemmansåbo (1) kronoskatteåbo (94) kronoskatteåbo, tillträdande (1) kronoåboänka (1) kyrkobonde (4) kyrkobonde, före detta (1) kyrkobonde, tillträdande (1) kyrkofrälseåbo (1) kyrkohemmanstillträdare (1) kyrkohemmansåbo (29) kyrkohemmansåbo, tillträdande (1) kyrkoåbo (8) löningshemmansåbo (2) mensalbonde (10) mensalhemmansinnehavare (1) mensalhemmansåbo (95) mensalhemmansåbo, före detta (1) postbonde (84) prebendeåbo (1) prostbonde (1) prästannexåbo (3) prästbonde (582) prästbonde, före detta (7) prästbondeson (1) prästbondeänka (2) prästhemmansarrendator (2) prästhemmansbrukare (2) prästhemmansåbo (16) rotebonde (2) rusthållsåbo (3) skattebonde (1) skattedomkyrkohemmansåbo (3) skattehemmansåbo (3) skolhemmansåbo (6) soldatåbo (1) stambonde (1)
övriga livsmedelsfabrikörer40chokladfabrikant (5) cikoriefabriksmästare (6) konservfabriksföreståndare (1) senapsfabrikör (3) snusfabrikör (1) sockerbruksdirektör (1) sockerbruksfabrikör (1) sockerfabriksföreståndare (1) sockerfabrikör (3) sockerfabrikör, före detta (1) sodavattenfabrikör (10) ättiksfabrikör (7)
övrigt5926hjon (53) sockenpräst (1) eländig (1) gårdsägare (15) amerikafarare (1) avskedad (192) baptist (1) bolagsman (1) bromästardotter (1) bönemästare (1) chef (1) com. (14) corr. (1) d.r. (1) dalkarl (10) dannebrogsman (1) dannekvinna (1) danneman (39) donationist (11) drag. (205) eländig (1) emigrant (10) engelsman (7) entreprenör (7) eremit (1) expeditionschef (1) expeditionsfogde (1) f. (10) f. m. (69) fästekvinna (4869) fästman (1) förhyrd (181) förlovad (2) g. (1) gårdsägare (15) hjon (53) hospitalsman (1) husfader (20) hushjon (1) junior (2) k. (1) komm. (1) konstförevisare (1) korsdragare (1) krympling (20) l.g. (1) lägenhetsinnehavare (11) lägenhetsägare (8) m. (10) medaljör (5) m-r. (79) näringsidkare (5) obesutten (2) omgängare (3) operatör (1) ordningsman i dövstum-institutet (1) p. m. (1) patriot (1) receptor (1) rosmästare (1) schweizare (3) sector (1) senior (6) självmördare (1) sk. (4) skattskriven (1) skjutbanebiträde (1) sockenman (10) sockenpräst (1) sr. (1) sulfsman (1) tillträdare (5) tonspringe (1) vindmästare (1) vårkarl (1)