DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Dödsorsaker och sjukdomsnamn

DDSS register innehåller över 250 000 poster med upplysningar om vad som orsakat döden för människorna i död- och begravningsböckerna. I de tidigaste böckerna finns dödsorsaken med i 6-10 % av dödsnotiserna, och det är främst spektakulära dödsorsaker, såsom barnkvävning, självmord, mord eller farsoter som noterats. År 1749, då tabellverket bildades, och det blev obligatoriskt att notera dödsorsaker, ökade rapporteringen till 43 %, därefter stegrades den gradvis, för att från 1770-talet ligga på över 90 %. Efter år 1831, då man enbart behövde rapportera in epidemiska sjukdomar, död i samband med förlossning, olyckor, brott och självmord, sjunker dödsorsakssiffrorna i DDSS gradvis fram till 1858 då de är nere på 49 %. Efter detta går det att finna dödsorsaker i mellan 50 och 60 % av dödsnotiserna. Läs mer under länkarna nedan!

Kan man dö av moderpassion?

Forskning kring dödsorsaker

Klassificerade dödsorsaker

Kommentarer till normering av dödsorsaker i DDSS

Lista över dödsorsaker och sjukdomsnamn - förr och nu

Källor och databaser