DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Dopnamn förr

Dopnamn nu (SCB)
Handledning

Sammanlagt finns det 993 528 födelseposter i DDSS-databasen från de registrerade församlingarna i Skåne och Blekinge representerade databasen. De är stavningsnormerade med alla förekommande stavningsvariationer och i deras frekvens (antal).

Vill du veta mer om vilka namn som var vanliga förr, gå till Dopnamnsstatistik över tiden.

Du kan välja att söka på samtliga socknar i databasen eller en specifik socken.

Tryck på länken Alla för att se samtliga namn eller välj en bokstav för att se namnen som börjar på vald bokstav. Parentesen efter ett onormerat namn visar hur många gånger det förekommer som dopnamn. Sortering kan ske på kolumnen Namn och Antal genom att trycka på kolumnnamnen. Sök på enstaka ord med hjälp av Ctrl+F.

Alla  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

12345678910...>>
NamnAntalFörekommande stavningsvarianter
Abandorf1Abandorf (1)
Abbeta1Abbeta (1)
Abdera1Abdera (1)
Abdiel1Abdiel (1)
Abdiela1Abdiela (1)
Abdon21Abdom (1) Abdon (20)
Abdona1Abdona (1)
Abdow1Abdow (1)
Abel24Abel (19) Abiel (5)
Abela11Abbela (1) Abbella (1) Abela (7) Abelia (1) Abelle (1)
Abelgard1Abelgard (1)
Abelona4Abelana (2) Abelona (1) Abelone (1)
Abentina1Abentina (1)
Aberlina1Aberlina (1)
Abesina3Abesina (2) Abicina (1)
Abigail8Abigael (3) Abigail (4) Aibga (1)
Abild1Abild (1)
Abinadi1Abinadi (1)
Abion1Abion (1)
Abiria1Abiria (1)
Abla3Abla (3)
Abra1Abra (1)
Abraham702Aberaham (1) Abereham (1) Abrah (2) Abraham (636) Abrahamn (2) Abram (58) Abreham (1) Araham (1)
Abrahamina3Abrahamina (2) Abramina (1)
Absalon4Absalon (4)
Achitolf1Achitolf (1)
Ackbara1Ackbara (1)
Acke4Ache (1) Acke (3)
Ada194Ada (194)
Adabrick1Adabrick (1)
Adaktus2Adauctus (1) Adauktus (1)
Adalbert35Adalbert (25) Adelbert (6) Adelberth (3) Aldebert (1)
Adalgisa1Adalgisa (1)
Adalrik18Adalric (2) Adalrich (1) Adalrik (13) Adattrik (1) Adelrik (1)
Adalrika1Adalrika (1)
Adam171Adam (171)
Adama1Adama (1)
Adamina14Adamina (14)
Adamsson1Adamsson (1)
Adanetus1Adanetus (1)
Adde3Adde (1) Ade (2)
Addira1Addira (1)
Addy3Addi (2) Addy (1)
Adel7Adel (6) Adél (1)
Adelaide137Adelaid (12) Adelaida (5) Adelaide (110) Adelei (1) Adeleid (1) Adeleide (3) Adelej (1) Adeläd (1) Adeläide (1) Adlaide (2)
Adelais1Adelais (1)
Adele278Adalia (6) Adela (18) Adéla (4) Adèla (1) Adele (41) Adéle (111) Adélé (1) Adèle (54) Adêle (1) Adeli (4) Adéli (1) Adelia (22) Adelie (4) Adell (3) Adile (2) Adli (1) Adlie (2) Adäle (1) Aledé (1)
Adelgunda6Adelgunda (4) Adelgunde (1) Adilgunda (1)
Adelheid14Adelhaide (2) Adelheid (7) Adelheida (1) Adelheide (2) Adelheit (1) Adelhet (1)
Adelia1Adilia (1)
Adelin1Adelin (1)
Adelina77Adalena (1) Adelina (67) Adeline (9)
Adella1Adella (1)
Adelmina3Adelma (1) Adelmina (1) Ademina (1)
Aderhjelm1Aderhjelm (1)
Aderius3Aderi (1) Aderius (2)
Adesta1Adesta (1)
Adevi1Adevi (1)
Adil14Adil (13) Adils (1)
Adilda1Adilda (1)
Adina113Addina (1) Adin (2) Adina (102) Adine (8)
Adit1Adith (1)
Adla25Adla (24) Adle (1)
Adlai1Adlai (1)
Adler9Adeler (1) Adler (8)
Ado2Ado (1) Adon (1)
Adolf5141Addolf (1) Adfolf (1) Adof (1) Adoff (1) Adohph (1) Adolf (4338) Adolff (2) Adollph (1) Adolp (11) Adolpf (2) Adolph (773) Adolphus (1) Adolpl (1) Adolt (1) Adoltf (1) Adoph (2) Afolf (2) Aolf (1)
Adolfa1Adolfa (1)
Adolfgunda1Adolfgunda (1)
Adolfina368Addofina (1) Adelfina (2) Adofina (1) Adolfin (1) Adolfina (253) Adolfine (42) Adolfinia (1) Adolphina (49) Adolphine (17) Afelina (1)
Adolfrik1Adolfrik (1)
Adolina7Adolina (7)
Adomina1Adomina (1)
Adonis1Adonis (1)
Adresia1Adresia (1)
Adrian582Adrian (581) Vidrian (1)
Adriana20Adriana (20)
Adriel21Adriel (21)
Adrienne5Adrienne (4) Adrine (1)
Adriette1Adriette (1)
Adrimina1Adrimina (1)
Africanus2Afric (1) Africanus (1)
Agabus3Agabus (3)
Agapeta1Agapeta (1)
Agapetus1Agupetus (1)
Agard43Agard (15) Agardh (17) Agart (10) Agarth (1)
Agas1Agas (1)
Agat2Agat (1) Agath (1)
Agata63Aganhta (1) Agata (20) Agate (1) Agatha (35) Agathe (5) Agetha (1)
Agaton133Agathan (2) Agathon (82) Agatohn (1) Agaton (45) Agatron (1) Agdon (1) Agton (1)
Agda1651Adga (1) Ægda (1) Agda (1526) Agdalina (1) Agde (9) Agden (1) Ageda (1) Aggi (1) Agthe (18) Aigda (48) Aijda (9) Ajda (30) Augda (1) Ayda (3) Aÿda (1)
Agder2Agder (1) Agdur (1)
Agelin1Agelin (1)
Agelius1Agelius (1)
Agenda1Agenda (1)
Agenius2Agenius (2)
Agina2Agina (2)
Agne90Agnar (30) Agne (50) Agner (9) Agnus (1)
Agnes1866Agna (3) Agnes (1708) Agness (6) Agni (7) Agnijs (2) Agnijss (2) Agnis (101) Agnise (1) Agniss (7) Aignes (4) Aijnes (1) Aijnis (4) Aines (3) Ajnes (4) Anes (1) Anges (2) Angnis (1) Anijs (4) Anis (2) Aniss (1) Argnes (1) Augnis (1)
Agneta582Ageneta (2) Agneta (525) Agnete (3) Agnetha (31) Agnethe (1) Agnett (1) Agnetta (4) Agnettha (1) Agnitina (1) Agny (3) Aneta (1) Angeneta (2) Angeta (2) Angnet (1) Angneta (4)
12345678910...>>