DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bildspel

I bildspelet presenteras DDSS- rojektet (Demografisk Databas Södra Sverige); historiken, hur arbetet bedrivs, arbetet i kontrollgruppen på Landsarkivet i Lund samt de olika grupperna.

Bildspelet har ursprungligen gjorts i ett samarbete mellan Datorteket i Karlskrona och Landsarkivet i Lund och uppdaterades år 2007 på Landsarkivet i Lund. Till skillnad mot vad som visas i bildspelet sker numera stor del av excerperingen från scannade bilder på Internet. Stor del av kontrollarbetet sker numer i de lokala grupperna.

Uppslag har kommit från tidigare medarbetaren Jan Torstensson på Landsarkivet i Lund.

Bildspelet finns i två versioner, PowerPoint och html-dokument.

Observera att nedladdningen av bildspelet kan dröja en stund.

Bildspelet i PowerPoint

Bildspelet som html-dokument

Äldre version av bildspelet

Bildspelet i PowerPoint (2003)

Bildspelet som html-dokument (2003)