DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Frågor & Svar

Söktips

Allmänna söktips

 • Utnyttja stavningsnormeringen och sök inte i för många fält samtidigt. Välj exempelvis aktuell socken i rullistan och skriv in datum och namn eller bara ett namn.
 • Minst ett sökfält måste vara ifyllt för att sökning ska kunna utföras.
 • Om sökningen ger för många träffar kan den kompletteras genom att man fyller i ytterligare sökfält.
 • Sökningen tar inte hänsyn till stor eller liten bokstav.
 • Tid anges med formatet åååå-mm-dd (år-månad-dag), ex. 1800-12-24. Man kan antingen söka en exakt angiven tid eller i intervallet mellan två tidpunkter.
 • Exempel på sökning av födda under angiven tid (endast det första tidsfältet behöver fyllas i:
  1830 ger träff på alla födda under år 1830
  1830-04 ger träff på alla födda under april 1830
  1830-04-01 ger träff på alla födda den 1 april 1830
  Exempel på sökning av födda med hjälp av båda tidsfälten (intervallsökning):
  1825-04 - 1826-05 ger träff på alla födda mellan den 1 april 1825 och den 30 maj 1826.
  1825-05-01 - 1825-05-15 ger träff på alla födda mellan den 1 och 15 maj 1825.
 • För att göra en geografisk sökning, sök exempelvis på socken (välj en socken i rullistan eller alla) alternativt nuvarande kommun (välj en kommun i listan eller alla). Den nuvarande kommunen omfattar ett större område än en socken. För att se vilka socknar som är registrerade i DDSS och vilken period de innefattar, klicka på kartan på hemsidans startsida.

Normerad sökning på förnamn, efternamn, yrken/titlar, ortnamn och dödsorsaker

Ett tips är att klicka på länken Temasidor där respektive teman presenteras var för sig.

Personnamn
 • Vid normerad sökning av förnamn kan endast ett namn i taget sökas fram. Om namnet Ludwig skrivs in i förnamnsfältet, innebär det att man får träff även på personer som är döpta till Ludewig, Anders Ludwig, Ludvig Alfred, John Ludvig Leonhard etc.
 • Om det dyker upp ett oväntat namn inom parentes i träfflistan kan det betyda att detta namn stått med i kyrkoboken men strukits över.
Yrken/titlar
 • Vid normerad sökning på yrken/titlar får man fram det stavningsnormerade yrkesnamnet eller titeln. Här kan man söka på både flaggstyrmansdotter (födda, vigda), karamellkokare (födda) och amiralitetssmedgesäll (döda).
 • Rutan klassificerad ger möjlighet till fler träffar. Klickar man i rullningslistan på skomakare får man fram både amiralitetsskomakare och skoflickare.
 • Det går även att söka på social status och bransch.
 • Under Temasidor/Yrken och titlar finns index över hur yrken och titlar klassificerats samt information om grunderna för klassificeringen. Här finns också en beskrivning över hur innebörden i vissa yrken och titlar har förändrats över tid.
Ortnamn
 • Vid normerad sökning av ortnamn skriver man in dagens stavning, t.ex. Norra Vram. Då presenteras alla stavningsvarianter och förkortningar av detta namn med bibehållen originalstavning (onormerad stavning).
 • Nr-rutan kan användas med eller utan *-tecken, antingen 16 eller 1* för alla som börjar med 1. Om man skriver 7-10 får man träff på 7, 8, 9 och 10.
 • För att veta vilka ortnamn som normerats i en specifik socken, välj en socken i rullistan (exempelvis Eringsboda) och klicka på Index bredvid Ort.
 • Under länken Temasidor och vidare Ortnamn i Skåne och Blekinge finns möjlighet att fördjupa sig litegranna om ortnamnen. Under länken Byar och gårdar i Skåne och Blekinge kan man få en överblick över hur många ortnamn som registrerats i en viss socken och på så vis få fram intressant statistik.
Dödsorsaker/sjukdomsanmn
 • Vid normerad sökning på dödsorsaker kan man finna både äldre svenska namn och latinska termer samt akut, kronisk, dubbelsidig osv. Förutom stavningsnormering har även en del ord förenklats eller bytts ut mot synonymer. Den latinska stavningsnormeringen följer den stavning som är mest förekommande i originaltexterna. Observera att det även går att söka på sjukdomsnamn, handikapp och symptom som inte är dödliga. Ett index på de över 3 000 sökbara benämningarna finns här.
 • Rutan Klassificerat ger möjlighet till fler träffar. De latinska termerna har översatts till svenska eller försvenskade termer. De vanligaste förekommande sjukdomarna kan sökas under sitt eget namn medan mindre vanliga kan sökas under exempelvis "övriga inflammationer" eller "övriga lungsjukdomar". Söker man på en känd sjukdom, exempelvis lunginflammation, får man även träff på sjukdomar som exempelvis "håll och styng" och "bröstinflammation". Alla typer av cancer förutom blodcancer har klassificerats som svulst eller tumör. Under de 250 år som materialet spänner över kan sjukdomsnamn ha ändrat betydelse, därför har inte alla sjukdomsnamn klassificerats. För en hjälp till tolkning av olika sjukdomsnamn se text under länkarna Hjälpmedel och Temasidor till vänster.
 • I rutan Kroppsdel går det att söka efter sjukdomens lokalisering. Syftet har varit att komma så nära inpå den kroppsdel eller det organ som åsyftas. Eftersom det inte alltid framgår vad som menas med uttryck som "bröst" eller "ben" finns dessa benämningar kvar.
 • I rutan Övrigt kan man söka efter uppgifter om dödsfallet som inte är direkt sjukdomsrelaterade. Här kan man framförallt söka efter omständigheter kring hastiga dödsfall, exempelvis om personer som dödats i järnvägsolyckor, i gruvolyckor eller som begått självmord.

Onormerad sökning på förnamn, efternamn, yrken/titlar, ortnamn och dödsorsaker

 • Onormerad sökning innebär att man söker ett eller flera ord så som det är stavat i kyrkböckerna. Då får man endast träff på de namn eller ord som har exakt denna stavning.
 • För att söka onormerat skriver man ett citattecken (") före ordet/orden. För t.ex. förnamn kan man skriva "Ludwig och får då träff på alla som heter endast Ludwig med denna stavning. Skriver man "Swen Ludwig får man träff på alla med denna exakta stavning.
 • Man kan också använda s.k. jokertecken, se Onormerad sökning med okända tecken.
 • Vid onormerad sökning av ortnamn går det inte att söka i Nr-rutan och citattecknet måste användas i ortnamnsfältet, t.ex. "N. Wram 16 eller "N. Wram*.

Onormerad sökning på övriga fält

 • De fält som berörs är ospecificerad ort, ålder, sida i hfl (husförhörslängd) och relation. Här söker man som ovan men utan citattecken (").
 • Även här kan man använda s.k. jokertecken, se Onormerad sökning med okända tecken.

Sökning bland dopvittnen

 • För att kunna söka i detta fält måste man först välja socken eller kommun i rullningslistan i Födelse- och dopregister. Då kommer ett sökfält för dopvittnen fram. Här kan sökningen endast göras onormerat d.v.s. med originalstavning. Det går att söka på vilket ord som helst i detta fält såsom personnamn, titlar och ortnamn. Om man till exempel skriver Måns Persson får man endast träffar med exakt denna stavning. Andra stavningsvarianter på denna namnkombination får sökas var för sig. Förslag på andra varianter: Måns Person, Månss Pehrson, Mons Pehrsson, etc. Sökning kan även göras med * till exempel Måns Pers*, Mons P* etc.

Sökning i övrigtfältet i Lysnings- och vigselregistret

 • Det går att söka per socken, kommun eller i hela materialet. Sökningen görs onormerat d.v.s. med originalstavning på vilket ord som helst, men använd gärna jokertecknet * för chans till fler träffar. I detta fält söks lämpligen efter uppgifter rörande kontrahenterna angående t.ex. vilket gifte, bouppteckning, arvskifte, testamente, hinderslöshet, löftesmän, skiljobrev och dylikt. Sök t.ex. på *skifte eftersom vi inte vet om det i originalet stavas arfsskifte, arfskifte, arvsskifte eller arvskifte.

Onormerad sökning med okända tecken

Vid onormerad sökning där stavningen är osäker eller där man vill få träff på olika variabler kan man söka med s.k. jokertecken. Asterisktecknet (*) ersätter en eller flera okända bokstäver eller siffror. Flera procenttecken kan användas samtidigt. Skriver man "Ludwig* får man även träff på dem som har fler namn efter Ludwig, Ludwig Bernhard och Ludwig Ola. *-tecknet kan även sättas framför ("*Ludwig) och i ("Lu*ig) ett namn.Utökade söktips! (Gäller ej normerad sökning)