DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Öknamnen i Örkened

Uppdaterad 2003-06-17

Sedan några år tillbaka håller en grupp på att inventera öknamnen i Örkeneds socken. Förr hade de flesta personer vedernamn, eller öknamn som vi kallar dem till vardags.
Inventeringen går ut på att notera vedernamnen/öknamnen, försöka klarlägga deras

Källor

För persondata är det huvudsakligen husförhörslängder och äldre taxeringslängder, samt tidningsnotiser vid hyllningar eller dödsfall. Uppgifter om vedernamn/öknamn hämtas av naturliga skäl främst från det egna minnet och genom intervjuer.

Hur man söker

Ex. Om man söker på ett namn kommer alla med det namnet att listas. Söker man på en by kommer alla som bott i byn att visas.

Obs!

Skulle du hitta en uppgift om en nu levande person i den löpande texten, meddela mig omedelbart, så att jag skall kunna ta bort den uppgiften, e-post adress etc. till kontaktpersonen, se nedan.

Kontaktperson

Synpunkter och kompletteringar tages ytterst gärna emot,
skicka med e-post:
oknamn@grisabanan.se

eller vanlig post:
Sven Hellgren
Box 71
280 70 Lönsboda