DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Käll- och litteraturlista

Litteratur

Benson, Sven, Blekingska ortnamn, Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1991, s.6-24. Stockholm 1990.

Bonow, A, Madeleine, Gård, gräns, giftermål - familjstrategiers betydelse för markens och landskapets utformning i Norra Åsarps socken, Västergötland ca 1640-1880, Stockholm, 2005.

Brink, Stefan, Sockenbildning och sockennamn - studier i äldre territoriell indelning i Norden, Uppsala 1990.

Brylla, Eva, Behövs en ortnamnslag? Uppsala 1995.

Dahl, Sven, Torna och Bara: studier i Skånes bebyggelse- och näringsgeografi före 1860, Lund 1942.

Ejder, Bertil, Skånes ortnamn. Serie A, Bebyggelsenamn, D. 1, Albo härad, Lund 1958.

Ejder, Bertil, Skånes ortnamn. Serie A, Bebyggelsenamn, D. 12, Luggude härad med Höganäs stad. Helsingborgs stad, Uppsala 2003.

Hallberg, Göran, Ortnamn i Blekinge, Stockholm 1990.

Hallberg, Göran, Skånes ortnamn. Serie A, Bebyggelsenamn, D. 2, Bara härad, Lund 1991.

Hallberg, Göran, Skånes ortnamn. Serie A, Bebyggelsenamn, D. 11, Ljunits härad, Lund 1975.

Hallberg, Göran, Skånes ortnamn, Serie A Bebyggelsenamn, D. 16, Rönnebergs härad och Landskrona stad, Lund 1973.

Hallberg, Göran, Skånes sockennamn, Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1997, s. 45-87, Lund 1997.

Hannerberg, David, Att studera kulturgeografi, Stockholm 1961.

Hildemo, Ossian och Lars, Värt att veta om ortnamn m.m. Luleå 1978.

Karlsjö, Bertil i samarbete med Göran Hallberg, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, Skånes och Blekinges riksgräns: dokumentation av de två danska landskapens gräns mot svenska Småland, Lund: Dialekt- och ortnamnsarkivet; Halmstad : B. Karlsjö (distributör), 1995.

Lindroth, Hjalmar, Våra ortnamn och vad de lära oss, Stockholm 1923.

Ljunggren, Karl Gustav, Studier över sydsvenska ortnamn, s.3-69, Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1946-48, Lund 1948.

Nilsson, Annika, Var går gränsen? En studie av by- och sockengränsändringar i södra Skåne, Lund 1989.

Ohlsson, Bertil, Några Blekingska ortnamn, Lund 1947.

Pamp, Bengt, Skånska orter och ord, Malmö 1988.

Pamp, Bengt, Skånes ortnamn. Serie A, Bebyggelsenamn, D. 3, Bjäre härad och Ängelholms stad, Lund 1964.

Riddersporre, Mats, Bymarker i backspegel- odlingslandskapet före kartornas tid, Trelleborg 1995.

Selinge, Klas-Göran, Sveriges nationalatlas, Kulturminnen och kulturmiljövård, Stockholm 1994.

Strid, Jan-Paul, Kulturlandskapets språkliga dimension: ortnamnen, Stockholm 1999.

Wahlberg, Mats, Svenskt ortnamnslexikon, Uppsala 2003.

Källor från Internet

Utbildnings- och kulturdepartementet Lag (1988:950) om kulturminnen m.m., senast uppdaterad 2006-07-01, hämtad 2007-02-05.

SOFI, Institutet för språk och folkminnen senast uppdaterad 2007-04-27, hämtad 2007-05-24.

Lantmäteriet, KartSök och Ortnamn senast uppdaterad 2007-05-21, hämtad 2007-05-24.

Riksantikvarieämbetet, senast uppdaterad 2007-05-22, hämtad 2007-05-24.

Norna, Nordiska samarbetskommittén för namnforskning, senast uppdaterad 2007-05-15, hämtad 2007-05-24.

Terra Scaniae, Skåne förr på karta, hämtad 2007-05-24.

Skatteverket, Sveriges församlingar genom tiderna, hämtad 2007-08-15.