DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stångby


Stångby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1992 uppgått i Torn.
Om socknen:Stångby består av fullåkersbygd på slätten mellan Lund och Kävlingeån.
Ortnamnet (1130-talet de Stangbi), lånat från kyrkbyn, innehåller stång med oviss betydelse och by gård; by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från slutet av 1100-talet. Den hade ursprungligen ett torn över koret, men det revs 1869 då kyrkan förlängdes mot väster och ett nytt torn byggdes. Ett skulpterat romanskt tympanonfält är bevarat. Altaruppsatsen är från 1500-talets slut och predikstolen från 1630-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Stångby17791814 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta