DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Källstorp


Källstorps kyrka 2009, foto: Gösta Gansmark

Namn:-1909 Kellstorp, 1910- Källstorp.
Indelning:2002 införlivat Södra Åby, Lilla Isie, Östra Torp, Hemmesdynge, Östra Klagstorp, Äspö, Lilla Beddinge och Tullstorp.
Om socknen:Ortnamnet (1346 ecclesie Kætilstorp), som är lånat från kyrkbyn, innehåller mansnamnet Ketil och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med tresidigt kor byggdes 1860 efter C.G. Brunius ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Tornet tillkom 1896. Dopfunten härrör från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Jordeberga 1825 
Källstorp 1827-1828 
Lilla Jordeberga 1818 
Toarp 1827-1828 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta