DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Andrarum


Andrarums kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:2002 uppgått i Brösarp-Tranås.
Om socknen:Andrarum, i namnet (Andretharum 1350) har förleden ansetts innehålla ett mansnamn Andrith (äldre Arnfrith?), medan efterleden är rum öppen plats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska kyrkan byggdes sannolikt vid 1100-talets slut. En liten korsarm i söder byggdes 1709, en stor i norr 1768. Tornet tillkom 1817. Vid en ombyggnad 1862 flyttades altaret till södra korsarmen. Kalkmålningarna i det gamla koret är från 1480-talet och 1600-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta