DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Askome
Indelning:2006 uppgått i Vessige.
Om socknen:Askome är beläget i Ätrans dalgång. Området är uppodlad i de västra delarna medan övriga delar är kuperade och består av skog, mossar och ljunghedar.
Sockennamnet är lånat från kyrkbyn, som i förleden har artnamnet ask och i efterleden en böjningsform av hem boplats, gård.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med tresidigt kor invigdes 1780 och ersatte en träkyrka. Västtornet tillkom 1804. Trätunnvalvet och läktarbarriären har målningar från 1789. Predikstol och dopfunt från 1600-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta