DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Aspö


Aspö kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Indelning:1885 utbruten ur Nättraby.
Om socknen:Aspö omfattar ön Aspö samt en del mindre, obebodda holmar och skär.
Namnet (Aspöö 1583) är bildat till artnamnet asp och ö.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med torn och trappgavlar har koret i väster. Den är byggd efter ritningar av Axel Lindegren och invigd 1891.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta