DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Annelöv


Annelövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Saxtorp-Annelöv.
Om socknen:Namnet (in Anundælef ca 1250) är bildat till mansnamnet Anund och löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten byggdes sannolikt omkring 1200 och försågs på 1400-talet med ett kraftigt västtorn. En stor korsarm i norr byggdes 1825-30, varefter altaret flyttades till sydväggen.
Vid en restaurening 1966-67 återfick kyrkan sin ursprungliga orientering, och nya valv slogs i kor och långhus.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Annelöv 1806 
Kvärlöv1788-17891807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta