DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Asarum
Indelning:1664 utbrutet Karlshamn, 1883 utbrutet Ringamåla.
Om socknen:Asarum ligger kring nedre Mieån och omsluter Karlshamn.
Namnet (på 1400-talet Aserwm) innehåller as ås, syftande på ett höjdparti öster om kyrkan, och rum öppen plats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa nyklassiska korskyrkan av sten har tillkommit genom utvidgningar av en romansk kyrka, har sakristia i öster från 1868 samt altartavlor av Pehr Hörberg (1813) och Bengt Nordenberg (1866).
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta