DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Allerum


Allerums kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Om socknen:Allerum består av helåkersbygd utefter Öresund.
Namnet (y Aallrwm 1406) är bildat till mansnamnet Alli och rum öppen plats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten från 1100-talets slut hade ursprungligen absid. Tornet tillkom på 1400-talet, södra korsarmen 1767 och den norra under 1830-40-talen, då också absiden revs och koret blev sakristia. Där finns kalkmålningar från 1400-talet, framtagna 1935. Altarmålning av Johan Christoffer Boklund från 1861, storklocka från 1520.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Kungshult 1827 
Laröd  1829
Myrap 1816 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta