DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Björka


Björka kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Sjöbo.
Om socknen:Björka består av sandslätt, till stor del skogbevuxen, sydöst om Vombsjön.
Ortnamnet (1332 de Birkæ) innehåller birke björkbestånd.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Björka romanska stenkyrka uppfördes vid 1200-talets mitt. Den är en av Skånes bäst bevarade kyrkobyggnader från medeltiden. Introduktionen av tegel skapades möjligheter till dekorationer såsom bland annat den säregna rundbågefrisen under takskägget.
Vapenhuset uppfördes i mitten av 1400-talet och vid samma tid slogs kyrkans korsvalv. Medeltida ornamentmålningar är delvis synliga i koret.
Av kyrkans oansenliga mått att döma har församlingen aldrig varit stor. Eftersom kyrkan alltid varit annexkyrka saknas prästgård.
I kyrkan finns flera kostbara inventarier. Det märkligaste föremålet är ett bysantinskt processionskors från 1100-talet, utfört i förgylld koppar. På framsidan syns den korsfäste Kristus med evangelisternas symboler på ändplattornas knoppar. På medaljongens baksida står Petrus med nycklarna till himmelriket, omgiven av fyra helgon. Altaruppsatsen, från år 1600 är rikt skulpterad och bemålad. Predikstolen, även den rikt skulpterad och målad i starka färger, är daterad 1643. Dopfatet i mässing är tillverkat 1698.
I absiden finns en piscina, en skål i väggen för uttömning av dop- och tvättvatten.
Ursprungligen har det stått en klockstapel av trä på kyrkogården.
Uppgifterna från Länstyrelsens skylt på plats.
Piscina (lat. af piscis, fisk), eg. fiskdamm, sedermera det kar eller den bassäng, hvari det ursprungliga kristna dopet förrättades. Vanligen användes dock ordet om den fördjupning i form av en stenskål ("uttömningssten"), i hvilken det vatten tömdes, som nyttjades för de heliga tvagningarna eller vid de heliga kärlens sköljning och som sedermera genom en ledning fördes ned i kyrkans grund. Denna uttömningssten hade vanligen sin plats i en stundom utsirad nisch i närheten af altaret.
Uppgiften ur Nordisk Familjebok, tjugoförsta bandet, tryckt 1915.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Björka17651832 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta