DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Broby


Västra Broby kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Namn:-1885 Broby (i Södra Åsbo härad), 1885- Västra Broby.
Indelning:2002 uppgått i Björnekulla-Västra Broby.
Om socknen:Västra Broby består av fullåkersbygd på slätten v. om Söderåsen.
Ortnamnet (1351 in Broby, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller bro anlagd vägbyggnad i sankmark och by gård, by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av sten med absidformad sakristia byggdes 1881-82. Av den föregående 1200-talskyrkan sparades västgaveln och det 1839 tillbyggda tornet. Dopfunten härrör från ca 1200.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta