DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Borgeby


Borgeby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2000 uppgått i Bjärred.
Om socknen:Borgeby är fullåkersbygd vid Öresund och Lödde å.
Ortnamnet (ca 1120 Burgaby) innehåller borg, här väl bygdeborg, och by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan är byggd av sten med långhus och torn och är från ca 1200. Den förlängdes mot öster med ett tresidigt kor 1871.
Källa Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Borgeby1783 1860

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta