DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vittskövle


Vittskövle kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Vittskövle består av öppen, odlad men delvis skogbeväxt sandslätt innanför Hanöbukten.
Ortnamnet (1334-66 de Withskyflæ), lånat från kyrkbyn, anses innehålla ett forndanskt withskyfli konfiskerat gods, en bildning till prepositionen vid och verbet skövla.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200. Under 1400-talet välvdes den och försågs med en tillbyggnad i söder. Tornet byggdes troligen vid mitten av 1500-talet. Sannolikt ca 1660 uppfördes en tillbyggnad i söder innehållande gravkor för familjen Barnekow. Interiören är rikt dekorerad med kalkmålningar från 1400-talets slut, hårt restaurerade 1899-1900. Predikstolen härrör från 1600-talets senare del. Dopfunten är medeltida.
Vittskövlemästaren, senmedeltida kyrkmålare, verksam i Skåne under 1400-talets andra hälft och uppkallad efter målningarna i Vittskövle kyrka. Han förknippas ofta med den samtida målaren Nils Håkansson. Av de kyrkor som kan uppvisa målningar av Vittskövlemästaren har flera tillhört släkten Brahe.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta