DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Oxie


Oxie kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:1983 införlivat Glostorp och Lockarp.
Om socknen:Oxie består av småkuperad fullåkersbygd, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (ca 1130 in uilla Oshœgu, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller os åmynning, källsprång med oklar syftning och hög (grav)hög.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från 1100-talet. Dess skulpterade sydportal är bevarad. Under 1400-talet välvdes den och försågs med sidoställt torn i söder. Vid en ombyggnad 1849 efter C.G. Brunius förslag omgestaltades den till korskyrka med halvrund sakristia i öster. Interiören fick sin karaktär 1899. Den skulpterade dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Oxie 1806 
Toarp17891808 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta