DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Frillestad


Frillestads kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Välluv-Frillestad.
Om socknen:Frillestad är i sin helhet belägen på fullåkersbygden öster om Helsingborg.
Ortnamnet (1536 Frillestad), lånat från kyrkbyn, anses innehålla mansnamnet Frithlef. Efterleden är pluralis av forndanska stath ställe.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med tresidigt kor är byggd 1877 efter J.F. Åboms ritningar med undantag för tornet som kvarstår från den föregående medeltidskyrkan. Valvet i tornets bottenvåning har kalkmålningar från 1400-talet. En romansk dopfuntscuppa är bevarad.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Frillestad 1808-1809 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta