DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Dagstorp


Dagstorps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Dagstorp utgörs av kuperad fullåkersbygd vid Saxån.
Ortnamnet (1256-68 Dausthorp, som är lånat från kyrkbyn) innehåller mansnamnet Dag och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Är byggd av sten med tresidigt kor och trappgaveltorn år 161. Dess föregångare var en romansk stenkyrka från 1100-talet.
Källa Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Dagstorp 1803 
Huvudtorp17781816 
Särslöv 1803 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta