DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Spannarp
Om socknen:Spannarp består av öppen slättbygd med mindre höjdpartier.
Namnet (1379 in Spandorp) är givet efter kyrkbyn. Det innehåller troligen ett mansnamn Spanni samt torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten har medeltida ursprung och förlängdes mot öster samt försågs med absidformat kor 1824. Tornet tillbyggdes 1858. Altaruppsatsen tillkom 1673 och även predikstolen härrör från samma tid.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta