DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Borlunda


Borlunda kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Eslöv.
Om socknen:Borlunda består av fullåkersbygd på slätten.
Ortnamnet (ca 1120 Jn uilla Burlundum, avser kyrkbyn) innehåller lund och möjligen ett ord borr hål, syftande på kyrkbyns läge i en sänka.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel är byggd 1868 i italienskinspirerad nygotik efter ritningar av F. Meldahl och ersatte medeltidskyrkorna i Borlunda och Skeglinge, vilka revs samtidigt. Skeglinge romanska stenkyrka revs 1868.
Källa Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Borlunda17681806 
Brönneslöv1758  
Gryby  1854

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta