DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Visseltofta


Visseltofta kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Osby-Visseltofta.
Om socknen:Visseltofta är en glesbebyggd skogsbygd vid Helge ås passage av den gamla riksgränsen (mellan Småland och Skåne).
Ortnamnet (1372 Vislætoftæ), som är lånat från kyrkbyn, innehåller troligen ett ånamn Wisla med oklar betydelse, samt plur. av toft tomt.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talets senare del och försågs något senare med ett brett västtorn. Kyrkan välvdes under 1400-talet. Tornets övre delar ombyggdes 1759 och en korsarm i norr tillkom 1772. En korsarm i söder uppfördes 1872-73 i nyromansk stil, och 1917 ersattes den norra korsarmen med en ny lik den södra. I koret finns romanska kalkmålningar från 1100-talets senare del. En altaruppsats härrör från 1636 och predikstolen från 1643. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta