DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Borrie


Borrie kyrka 2016, foto: Eva-Maria Hansson

Indelning:2002 uppgått i Stora Köpinge.
Om socknen:Borrie är fullåkersbygd på Ystadsslätten.
Ortnamnet (1546 Borrige) är bildat till hög (grav)hög med oklar förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Hör till stiftets allra intressantaste medeltidsbyggnader. Anses ha sin närmaste motsvarighet i S:t Benets kyrka i Cambridge betr. interiörens utformning. var ödekyrka 1874-1929.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Borrie  1864

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta