DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Sörby


Sörby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Vinslöv.
Om socknen:Sörby består av en mindre, flack dalbygd mellan skogsmarker.
Ortnamnet (1570-talet Sørby Sognn), lånat från kyrkbyn, har tolkats som innehållande sør dyig mark. Efterleden är by gård; by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan byggdes i mitten av 1200-talet av tegel och besod av långhus och smalare kor. På 1500-talet förlängdes långhuset mot väster och 1876 tillkom tornet. Predikstolen härrör från 1593. Dopfunten är romansk.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta