DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Mellan-Grevie
Indelning:2002 uppgått i Vellinge-Månstorp.
Om socknen:Mellan-Grevie utgörs av fullåkersbygd på Söderslätt.
Ortnamnet (1346 in Myæthlestægrewøyæ, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ordet gravhög. Förleden, ursprungligen mellerst, är given efter läget mellan Östra Grevie kyrkby och byn Västra Grevie i Södra Åkarps församling.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nygotiska korskyrkan av tegel med sidoställt torn byggdes 1892-94 och ersatte en romansk absidkyrka.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Mellan-Grevie 1807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta