DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Edestad
Indelning:2002 uppgått i Listerby.
Om socknen:Edestad utgörs av dalgångsbygder mellan mindre bergshöjder i kustlandet.
Ortnamnet (1471 j Edhestadha sonkn), som är lånat från kyrkbyn, innehåller pluralis av forndanska stath ställe och en oviss förled.
På Nötanabben vid kusten finns ett större, vikingatida gravfält, och på den gamla sockengränsen mot Listerby står Björketorpsstenen. Vid kyrkan finns en tidigare berömd offerkälla.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa stenkyrkan med smalare kor är byggd på 1200-talet. Kortaket har målningar från 1730. Predikstolen tillkom vid 1600-talets mitt. Flera medeltida skulpturer har bevarats, bl.a. delar av ett altarskåp från ca 1500.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta