DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bjäresjö
Namn:På 1300-talet skrevs socknens namn Byarghusa och i 1662 års jordebok anges namnet Bieresöe.
Indelning:2002 uppgått i Ljunits.
Om socknen:Bjäresjö består av fullåkersbygd på kustslätten vid Ystad.
Ortnamnet (1365 Berghusa) är bildat till biærgh berg och hus, i skrift ombildat till -sjö och i dialekten uttalat -se.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkans ursprung från 1100-talet. Dopfunten från 1180. Kalkmålningar i kor och absid från 1100-talet, vilka emellertid hårt restaurerats. Absiden har utvändigt ett snidat hammarband. Västra travén och tornet från 1800-talet.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bergsjöholm 1815 
Bjäresjö 18091907
Gundralöv 1813 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta