DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Karup


Västra Karups kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:förr Karup (i Bjäre), -1884 Västra Karup.
Indelning:1400-talet utbrutet Båstad.
Om socknen:Västra Karup består av ett öppet, storskaligt böljande odlingslandskap med vid sikt tvärsöver Bjärehalvön.
Ortnamnet (1557 i Karup, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller torp nybygge och i förleden troligen ett mansnamn Kaki.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från ca 1200 och har senare förlängts flera gånger, senast mot öster med en halvrund sakristia ca 1790. En korsarm i söder tillkom 1818 efter Axel Almfelts ritningar, varvid altaret placerades i norr. Tornet från 1700-talets mitt fick sin nuvarande form 1843. Inredningen har en enhetlig nyklassicistisk prägel. Dopfunten härrör från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta