DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Träne


Träne kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Träne-Djurröd.
Om socknen:Träne består av småbruten, öppen slättbygd med skogsmarker i norr och väster.
Ortnamnet (1349 in Trænæ, avser den namngivande kyrkbyn) är inte övertygande tolkat.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200. Under 1400-talet välvdes den samt försågs med torn. Altaruppsatsen och predikstolen dateras till ca 1590. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta