DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Sireköpinge


Sireköpinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1868 Zireköpinge.
Indelning:2006 uppgått i Billeberga-Sireköpinge.
Om socknen:Sireköpinge består av kuperad fullåkersbygd kring övre Råån.
Ortnamnet (ca 1300 Sygrithekiøp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller kvinnonamnet Sigrid och köp köpt gård.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sandsten härrör från 1100-talets senare del. Under 1400-talet välvdes den samt försågs med torn, vars övre delar dock senare revs men återuppfördes vid en restaurering 1915-17 efter Theodor Wåhlins ritningar. Absiden har romanska kalkmålningar från 1100-talets senare del. En mässingsljuskrona från 1400-talets slut är bevarad.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Kläsinge  1849
Norraby  1849
Sireköpinge  1849
Spargott  1849
Tågarp  1849

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta