DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ravlunda


Ravlunda kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:2002 uppgått i Kivik.
Om socknen:Ravlunda, är ett backlandskap kring nedre Verkeån med odlingsmark, strandängar och lövskog, nu delvis skjutfält.
Ortnamnet (ca 1300 Raflund, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller rav bärnsten och pluralis av lund.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200. Under 1400-talet välvdes den och försågs med torn samt något senare med en korsarm i norr. Interiören har kalkmålningar från 1200-talet och ca 1500. Altaruppsatsen härrör från 1592 och predikstolen från 1618. På kyrkogården är Fritiof Nilsson Piraten begravd.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta