DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Slöinge


Slöinge kyrka 2009, foto: Guno Haskå

Om socknen:Slöinge består av öppet odlingslandskap med bergkullar vid nedre Suseån.
Namnet (1467 i Slynge), som är givet efter kyrkbyn, är dunkelt.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten har medeltida ursprung men ombyggdes helt och försågs med halvrunt kor 1832-35. Tornet tillkom 1822. Dopfunten från ca 1300 är gotländsk.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta