DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Silvåkra


Silvåkra kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Veberöd.
Om socknen:Silvåkra är en småbruten slättbygd nära Vombsjön, nu till största delen övningsfält.
Ortnamnet (1494 i Selagher sogen), lånat från kyrkbyn, innehåller åker och sälg, senare ombildat i anslutning till silver.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare kor byggdes troligen ca 1200 och välvdes på 1400-talet. Långhusvalven har målningar från 1500-1525. Predikstolen är från 1578. En Maria-bild från slutet av 1200-talet har bevarats liksom ett triumfkrucifix från ca 1500. Dopfunten är medeltida.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Silvåkra1812 1834

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta