DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Norra Skrävlinge


Norra Skrävlinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:1885 Skrävlinge (i Onsjö härad), 1885- Norra Skrävlinge.
Indelning:2006 uppgått i Teckomatorp.
Om socknen:Norra Skrävlinge består helt av fullåkersbygd, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1361-75 ecclesie Skræplinge), lånat från kyrkbyn, innehåller en inbyggarbeteckning, kanske bildad till ett bäcknamn Skræpil eller liknande den rasslande.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan med smalare kor härrör från ca 1200 och välvdes under 1400-talet. Vid en ombyggnad 1848-50 efter C.G. Brunius ritningar tillkom absiden och ett kraftigt nyromanskt torn.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Gissleberga 1807 
Skrävlinge17781805 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta