DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vollsjö


Vollsjö kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:2002 uppgått i Fränninge-Vollsjö.
Om socknen:Vollsjö består av småkuperad fullåkersbygd kring Vollsjöån.
Ortnamnet (1358 ecclesie Waløso), lånat från kyrkbyn, är bildat till vall slät mark, slätt och lösa, kanske äng eller glänta, senare omtolkat till -sjö.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från ca 1200. Den välvdes under 1400-talet; troligen tillkom då också tornet. Vid en genomgripande ombyggnad 1862 tillkom korsarmar och ett halvrunt kor. Ett krucifix från ca 1500 och en medeltida dopfunt har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Brösarp  1838
Vollsjö  1845

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta