DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stora Harrie


Stora Harrie kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Kävlinge.
Om socknen:Stora Harrie består av fullåkersbygd på slätten norr om Kävlingeån.
Ortnamnet (1310 de Harthakræ, avser den namngivande kyrkbyn) betyder den (de) hårda åkern (åkrarna).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från ca 1200 och försågs med torn troligen på 1400-talet. Detta ombyggdes 1734. Kyrkan omgestaltades kraftigt 1851 efter ritningar av C.G. Brunius, varvid korsarmar och ett tresidigt kor tillkom. Ett triumfkrucifix från 1400-talet har bevarats.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Stora Harrie17791807 
Tostarp1781 1840

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta