DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kvidinge


Kvidinge kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:Tidigt införlivat Kärraberga.
Om socknen:Kvidinge består av fullåkersbygd mellan Rönne å och Söderåsen samt skogsmark på åsen.
Ortnamnet (1404 de Qwythinge, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller en inbyggarbeteckning, kanske bildad till fornda. kvith mage, kved med syftning på någon terrängformation.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av sten byggdes 1884-86 med användande av ett torn från 1788-90 som hört till den föregående romanska absidkyrkan. Från denna finns reliefer bevarade i Lunds universitets historiska museum. Den gamla kyrkans altaruppsats från 1708-09 är bevarad. Den nuvarande altartavlan är målad av M.E. Winge.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta