DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Höja


Höja kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Om socknen:Höja utgörs av en mjukt kuperad fullåkersbygd längs nedre Rönne å.
Ortnamnet (1412 ii Hoghæ), som är givet efter kyrkbyn, innehåller ordet hög med syftning på höjder inom kyrkbyns område.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den treskeppiga tegelkyrkan med torn och tresidigt kor stod färdig 1882 och ersatte en medeltida stenkyrka. Altartavlan är målad 1792. En dopfunt från 1200-talet är bevarad.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta