DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Örtofta


Örtofta kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Eslöv.
Om socknen:Örtofta består av fullåkersbygd vid Brååns och Kävlingeåns sammanflöde. Ortnamnet (mitten av 1100-talet in Ertæfte, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ör "grusjord" och plur. av toft "tomt".
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan med tresidigt kor stod färdig 1862. Den ersatte en kyrka från 1100-talet, från vilken nedre delen av tornet från 1639 sparades.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Benstorp 1827 
Häggarp 1827 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta