DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Slättåkra


Slättåkra kyrka 2009, foto: Guno Haskå

Indelning:1957 del till nybildade Oskarström.
Om socknen:Slättåkra består av en markant dalbygd kring Slissån, omgiven av glesbebyggda skogsmarker.
Namnet (1431 Sletagre sochn) är givet efter kyrkbyn. Det innehåller adjektivet slät och plur. av åker.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten från ca 1200 förlängdes mot väster och försågs med torn 1776. En ny triumfbåge och nytt korvalv tillkom vid en restaurering 1936. Långhustaket har målningar från 1801. Altaruppsatsen härrör från 1590-talet, predikstolen från 1634.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta