DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tygelsjö
Indelning:2006 uppgått i Tygelsjö-Västra Klagstorp.
Om socknen:Tygelsjö, som är en av Sveriges äldsta socknar, består av fullåkersbygd på slätten vid Öresund.
Ortnamnet (1472 Tyelse), lånat från kyrkbyn, innehåller ett ord tyve tuvrik mark och lösa, kanske äng eller glänta.
Källa Nationalencyklopedin, Kyrkor i Malmö
Om kyrkan:Den treskeppiga nygotiska tegelkyrkan med trappgaveltorn och smalare tresidigt kor invigdes 1905 och ersatte en medeltida stenkyrka. En altaruppsats från 1596 och en predikstol från 1595 har bevarats. Dopfunten av sandsten från 1100-talet tillskrivs Mårten Stenmästare. En lejonskulptur av kritsten från 1100-talet är placerad i koret.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Tygelsjö 18051843-1844

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta