DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Okome
Indelning:2006 införlivat Köinge och Svartrå.
Om socknen:Okome (1177 Ochem) avser ursprungligen kyrkbyn. Det innehåller troligen ok, syftande på någon terrängformation, och hem boplats, gård.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nygotiska stenkyrkan med torn och femsidigt kor byggdes 1890-91 efter A.C. Petersons ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bevarats altare och predikstol från 1600-talets första hälft och en skulpterad dopfunt från ca 1300.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta