DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Höör


Höörs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1917 Hör, 1917- Höör.
Indelning:2006 införlivat Hallröd, Munkarp, Norra Rörum och Tjörnarp.
Om socknen:Ortnamnet (1164-ca 1170 Hørg, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller hörg stenhög, samling av stenar.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan från 1100-talet med rikt utformad absid tillskrivs Mårten stenmästare. Troligen senare under medeltiden tillbyggdes den mot väster. Norra korsarmen tillkom 1769 och tornet 1821. Vid en ombyggnad 1890 påbyggdes tornet och södra korsarmen uppfördes. Därvid framkom romanska kalkmålningar, vilka delvis överförts till Lunds Universitets historiska museum. Altaruppsatsen från ca 1609 och predikstolen från 1601 är utförda av Jacob Kremberg. Dopfunten är samtida med kyrkan och signerad av Mårten.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Ekastiga  1844
Ekeröd  1832
Höör1763  
Jularp  1837
Lillasäte1797 1837
Maglasäte  1837
Sjunnerup  1840
Sätofta  1838

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta