DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Håstad


Håstads kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1991 uppgått i Torn.
Om socknen:Håstad är en fullåkersbygd, sluttande i norr mot Kävlingeån.
Ortnamnet (1085 In Hastathum avskrift, avser kyrkbyn) innehåller plur. av fornda. stath ställe och adjektivet har hög med syftning på kyrkbyns höjdläge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkans äldsta delar av tegel härrör från 1200-talet, och senare under medeltiden tillfogades ett torn. Vid en ombyggnad 1861 omgestaltades den till en korskyrka med absid i öster.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Håstad1777  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta