DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Förslöv


Förslövs kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Förslöv-Grevie.
Om socknen:Förslöv, västra delen utgörs av slätt med fullåkersbygd mot Skälderviken och den östra delen av kuperad odlingsbygd mot Hallandsåsen.
Ortnamnet (1289 in Færsløf, avskrift), lånat från kyrkbyn, innehåller löv ärvt eller överlåtet gods och kanske ett mansnamn Fær.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med sakristia i öster invigdes 1851. Tornet från 1775 anslöt tidigare till den föregående medeltidskyrkan. Altarväggen är målad av Pär Siegård 1961.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta