DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fränninge
Indelning:2002 uppgått i Fränninge-Vollsjö.
Om socknen:Fränninge utgörs till större delen av fullåkersbygd med lövskog i den norra delen.
Ortnamnet (1291 de Franninge, avskrift, lånat från kyrkbyn) innehåller en inbyggarbeteckning fränning, bildad till Fran(a), ett antaget äldre namn på Vollsjöån.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från 1100-talet och hade ursprungligen ett brett torn och smalare absidkor. Vid medeltidens slut revs tornets övre delar och det nuvarande tornet byggdes väster härom. Vid en omfattande ombyggnad 1868 efter C.G. Brunius ritningar tillkom korsarmarna och det nuvarande absidkoret. Predikstolen härrör från 1622. Ett triumfkrucifix från ca 1500 och dopfunten från 1100-talet har bevarats. På kyrkogården ligger Nils Månsson, "Ljusets bonde", begravd.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Fränninge1805 1839
Starrarp  1836

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta