DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Åryd
Om socknen:Åryd består av smala dalbygder mellan mindre bergshöjder i kustlandet, glesbebyggd skogsbygd norrut samt skärgård.
Ortnamnet (1400-talet Arydh, avskrift) innehåller ryd röjning. Förleden syftar på kyrkbyns läge vid en å.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare halvrunt kor med sakristia byggdes 1872 och ersatte en romansk stenkyrka. Från denna har bl.a. bevarats en dopfuntscuppa från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta